OVER OVERHEIDSBELEID


RIJK

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).

REGIO

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). 

RES 1 0 Midden Holland
PDF – 15,6 MB 383 downloads

GEMEENTE

De gemeente Gouda heeft sinds juli 2021 een concept Transitievisie Warmte Gouda, waarover de gemeenteraad in december een besluit gaat nemen.

Concept Transitievisie Warmte Gouda
PDF – 5,5 MB 266 downloads
Concept Transitievisie Warmte Gouda Bijlagen
PDF – 3,7 MB 260 downloads

De gemeente heeft ook een
online samenvatting gemaakt.


Hieronder staat de reactie die het bestuur van de Energie Coöperatie Gouda op 9 augustus heeft ingediend.

Zienswijze Van Energie Cooperatie Kort Haarlem
PDF – 495,1 KB 252 downloads