ZONNEPANELEN KOPEN MET EEN LENING


Zonnepanelen kopen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor uw energierekening. 

Vaak wordt echter gezegd dat zonnepanelen kopen alleen mogelijk is voor mensen met geld

.

Het is financieel ook zeer gunstig om met geleend geld zonnepanelen te kopen! 

 

Onderbouwing:

 • Een huishouden gebruikt bijvoorbeeld 2500 kwh stroom per jaar. 
 • 2500 kwh kost nu € 83 per maand (2500 x € 0,40 / 12).  
    De prijs van € 0,40 per kwh wordt in 2023 bepaald door het in te stellen prijsplafond.
    Het is niet bekend wat de prijs per kwh ná 2023 zal zijn, maar waarschijnlijk niet lager.
 • De gangbare prijs voor een set zonnepanelen, die 2500 kwh per jaar levert, is nu ongeveer € 5000,-   
 • U kunt dat bedrag lenen via een duurzaamheidslening bij het Nationaal Warmtefonds.
  U lost deze lening af in minimaal 7 jaar tegen 3,45 % rente. 
      Dat is een aflossing van € 67 per maand af. Bij een inkomen kleiner dan € 45.014,-- betaalt u geen rente en is de aflossing
      € 60 per maand. Bij een gewone persoonlijke lening via een bank tegen 8% rente betaalt u iets meer: € 77 per maand.

In 2023 en 2024 bent u bij alle leningen per maand goedkoper uit als u zonnepanelen koopt, want tegenover de aflossing staat een verlaging van uw energierekening van € 83 per maand! 

 

Door de waarschijnlijke afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025 wordt de besparing geleidelijk minder, maar volgens onze berekening zijn de zonnepanelen na ruim 7 jaar terugverdiend en is de opbrengst bij gelijkblijvende stroomprijs na 25 jaar bijna € 7000! 

U kunt dit zelf controleren via ons rekenmodel.

We verwachten dat het voordeel in de toekomst eerder hoger dan lager zal zijn!