welkom » kennis » overheidsbeleid

OVERHEIDSBELEID


Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). 

RES 1 0 Midden Holland
PDF – 15.6 MB 29 downloads

Als eerste stap naar een keuze voor een alternatieve warmtebron hebben CE Delft en Merosch een onderzoek uitgevoerd naar de goedkoopste optie per wijk in Gouda. Voor Kort Haarlem lijkt dit geothermie te zijn.