welkom » kennis » overheidsbeleid

OVERHEIDSBELEID


RIJK

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).

REGIO

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). 

RES 1 0 Midden Holland
PDF – 15,6 MB 86 downloads

GEMEENTE

De gemeente Gouda heeft sinds juli 2021 een concept Transitievisie Warmte Gouda, waarover de gemeenteraad in december een besluit gaat nemen.

Concept Transitievisie Warmte Gouda
PDF – 5,5 MB 41 downloads
Concept Transitievisie Warmte Gouda Bijlagen
PDF – 3,7 MB 39 downloads

De gemeente heeft ook een
online samenvatting gemaakt.


Iedereen kan t/m woensdag 8 september 2021 een persoonlijke mening/zienswijze over de concept Transitievisie Warmte indienen.  Dat kan als volgt:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw E. ten Cate.

Hieronder staat de reactie die het bestuur van de Energie Coöperatie Gouda op 9 augustus heeft ingediend.

Zienswijze Van Energie Cooperatie Kort Haarlem
PDF – 495,1 KB 41 downloads