ENERGIE DASHBOARD


Met het energie dashboard willen we laten zien hoe het staat met de energietransitie in onze buurt.


  ENERGIELABELS IN DE BUURT KORT HAARLEM

   

  OVERZICHT ENERGIELABELS IN BUURT KORT HAARLEM MEDIO 2022

  ENERGIELABELS PER STRAAT IN DE BUURT KORT HAARLEM MEDIO 2022

  Energielabels blijven maar 10 jaar geldig, dus vóór 2013 toegekende labels zijn niet zichtbaar in bovenstaand kaartje.


  VERBRUIK AARDGAS EN ELEKTRICITEIT IN DE BUURT KORT HAARLEM

   

  Op basis van cijfers van het CBS is hieronder de trend in het  aardgas- en elektriciteitsverbruik in onze buurt t/m 2021 weergegeven. 

  Helaas loopt het CBS achter en is in bovenstaande staafdiagrammen niet zichtbaar wat de ontwikkeling in 2022 is geweest.

  Uit bij Stedin opgevraagde gegevens over het aardgasverbruik in het doelgebied voor het plan warmtet Krugerlaan e.o. (ruim 500 woningen) blijkt gelukkig een daling van gemiddeld 247 m3 t.o.v. het verbruik in 2020/2021!

  Leden van onze Werkgroep Energietransitie hebben onderstaande grafieken gemaakt.

  Van links naar rechts zie je verbruikscategoriën en van boven naar beneden de besparing in m3 per verbruikscategorie. De horizontale lijn geeft de gemiddelde besparing (= 247 m3).

  Bij alle verbruikscategoriën heeft besparing plaatsgevonden, maar de besparingen zijn het grootste in de categorie 1400-1600 m3 en  groter dan 2400 m3

  Van links naar rechts zie je verbruikscategoriën en van boven naar beneden de besparing in % per verbruikscategorie. De horizontale lijn geeft de gemiddelde besparing (= 13,7 %). 

  Opvallend is dat in de lagere verbruikscategoriën de hoogste besparingen in % hebben plaatsgevonden!

   


  ZONNEPANELEN IN DE BUURT KORT HAARLEM

   

  Op de site www.gis.gouda.nl is o.a. te zien hoeveel woningen in Gouda geschikt worden geacht voor het plaatsen van zonnepanelen en op hoeveel woningen tot medio 2022 zonnepanelen zijn geplaatst. 

  Inmiddels zijn we al een jaar verder en is zichtbaar dat het aantal woningen met zonnepanelen snel groeit!

   

  GESCHIKTHEID WONINGEN VOOR ZONNEPANELEN
  IN DE BUURT KORT HAARLEM

  Groene woningen zijn geschikt voor zonnepanelen, oranje woningen mogelijk geschikt en rode woningen niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen

  AANWEZIGHEID VAN ZONNEPANELEN MEDIO 2022
  IN DE BUURT KORT HAARLEM

  Gele bolletjes zijn voor 2020 geplaatste zonnepanelen en oranje bolletjes na 2020 geplaatste zonnepanelen.

  Ongeveer 20% van de geschikte woningen is nu voorzien van zonnepanelen.


  ISOLATIE VAN DE WONINGEN IN DE BUURT KORT HAARLEM

   

  We zouden ook graag willen laten zien hoe het staat met de isolatie in onze buurt. Daar kunnen we alleen achter komen door de bewoners naar de genomen isolatiemaatregelen te vragen.

  Op basis van de begin 2021 gehouden enquête is hieronder de situatie van ongeveer 50 woningen uit de buurt weergegeven. De diagrammen gaan over het isoleren van vloer, gevel, dak en ramen.

  We beseffen dat dit niet representatief is voor de buurt, maar het geeft wel aan dat er nog enorm veel moet gebeuren voordat de woningen in onze buurt "aardgasvrij-ready" zijn.