GEMEENTE


Transitievisie Warmte Gouda 2021 (TVW)

De gemeenteraad van Gouda heeft in december 2021 de Transitievisie Warmte Gouda vastgesteld.

De Transitievisie warmte (TVW) beschrijft het wat, waarom, wanneer en hoe van de overgang van aardgas naar andere, schone warmtebronnen.

De TVW bevat:

 • Praktische informatie: voor elke wijk of buurt in Gouda geven we aan wat inwoners nu al kunnen doen om voorbereid te zijn op een aardgasvrije en CO2-neutrale toekomst.
 • Globale informatie over verschillende soorten warmtepompen en kosten en subsidiemogelijkheden.
 • Hoe de verkenningsblokken gekozen zijn en wie bij deze keuze betrokken zijn.
 • Onderzoek en resultaat: warmtevraag (hoeveel energie is nodig om een gebouw te verwarmen), warmtebronnen en mogelijke oplossingen per buurt.
 • Wat gaat er gebeuren: we kijken vooruit naar vervolgstappen.

Let op:

 • Er staat niet in wanneer welke buurt met aardgas stopt.
 • Er staat niet in wat het precies kost per pand/eigenaar
 • Er staat niet in welke warmteoplossing waar komt.

  Klik hier voor zowel een samenvatting als de volledige visie van de TVW inclusief de bijlagen. 

  Gouds Isolatie Programma 2022 (GIP)

  De gemeenteraad van Gouda heeft op 21 december 2022 het Gouds Isolatie Programma (GIP) goedgekeurd. 

  Het activiteitenprogramma 2023-2024 is opgebouwd uit vier
  programmalijnen:

  • Programmalijn A gaat over de isolatie van koopwoningen met slechte labels en richt zich op het benutten van de meerjarige NIP-gelden voor deze doelgroep.
  • Programmalijn B zet in op een aanpak van energiearmoede en bestaat uit korte termijnacties voor de besteding van de energiearmoede-gelden uit 2022 en uit een meer structurele aanpak van energiearmoede op de lange termijn.
  • Programmalijn C richt zich op het vereenvoudigen van
   verduurzaming van monumenten en woningen in het beschermd
   stadsgezicht.
  • Programmalijn D ten slotte bevat ondersteunende
   activiteiten zoals de gemeentelijke organisatie, ondersteuning van
   vrijwilligers en monitoring.

  Hieronder vindt u het volledige GIP.

  Gouds Isolatieprogramma
  PDF – 2,4 MB 238 downloads

  ENERGIECOACHES GOUDA

   

  Binnen het Energienetwerk Gouda zijn in samenwerking met de gemeente energiecoaches actief.


  ENERGIENETWERK GOUDA

  Op de site van het Energienetwerk Gouda kunt u andere personen en organisaties ontmoeten die met energiebesparing en -opwekking bezig zijn!

  De site van het Energienetwerk Gouda wordt beheerd door de Energie Coöperatie Gouda


  GEMEENTEBREDE ACTIE

  Het Energienetwerk Gouda heeft in samenwerking met o.a. de Energiecoöperatie Kort Haarlem op dit moment één actie lopen:

  - posteractie 'Ik doe mee ...'.