Rekenmodel  terugverdientijd warmtepompen

Het rekenmodel gaat uit van 100% saldering (in het geval u zonnepanelen hebt) en houdt geen rekening met inflatie.


Als input voor het rekenmodel is o.a. nodig:

  • de SCOP van de aan te schaffen warmtepomp
  • de kosten en subsidie van de aan te schaffen warmtepomp
  • de jaarlijkse onderhoudskosten
  • uw stroom- en gasprijs 
  • uw gasverbruik
  • indien u zonnepanelen hebt: uw stroomterugleverprijs en uw eventuele stroomoverschot per jaar

Als output levert het rekenmodel o.a.:

  • de verwachte besparing op gas in m3
  • het verwachte extra gebruik van stroom in kWh
  • de verwachte besparing op uw energierekening in euro's 
  • de verwachte terugverdientijd in jaren

Als u wel over Excel beschikt:

U kunt het rekenmodel downloaden om zelf te gebruiken. 

Rekenmodel Warmtepompen Versie 14 3 2024
Excel – 25,8 KB 86 downloads

Als u niet over Excel beschikt:

U kunt ons de benodigde inputgegevens leveren via: info@energiecooperatiekorthaarlem.nl. 

Wij berekenen het resultaat en sturen u het per e-mail toe.