Over hybride warmtepompen


Disclaimer:

We doen ons best om de informatie op onze site actueel te houden. De ontwikkelingen gaan echter snel en het is daarom mogelijk dat informatie niet (meer) klopt. Heeft u aanvullingen of denkt u dat informatie niet klopt? Stuur ons dan een e-mail  of reageer via de blauwe knop  'reageren' onderaan de pagina!

De werking van een hybride warmtepomp

Bij een hybride warmtepomp staat buiten een apparaat dat buitenlucht aanzuigt door middel van een ventilator en naar een tweede apparaat binnenshuis stuurt.

Dit tweede apparaat bevat een koudemiddel dat in een gesloten systeem onder druk wordt gezet door een compressor. Hierdoor stijgt de temperatuur van het koudemiddel.

Het koudemiddel wordt vervolgens naar een warmtewisselaar gepompt. waar de warmte wordt afgegeven aan het water voor uw verwarming.

Een hybride warmtepomp werkt samen met een cv-ketel. 

Wanneer de warmtevraag te groot is voor de warmtepomp wordt overgeschakeld naar de cv-ketel. Dat gebeurt ook als het buiten kouder wordt dan 4 graden i.v.m. het risico dat de warmtewisselaar in de buitenunit dichtvriest.

Een hybride warmtepomp vermindert energiekosten en CO2 uitstoot.

Een hybride warmtepomp zorgt alleen voor de verwarming van uw huis, want de cv-ketel blijft zorgen voor het warme tapwater.

Uit een onderzoek van Adviesbureau BDH onder 315 woningen blijken de hybride warmtepompen gemiddeld 68% van de warmtevraag van een woning te verzorgen. 

De woningen in dit onderzoek verbruikten gemiddeld  per jaar i.p.v. 1600 m3 aardgas nog maar 755 m3. Tegelijk steeg wel het elektriciteitsgebruik met 1583 kWh p.j. Per saldo daalde de energierekening per woning (op basis van de prijzen in 2021) met € 560 p.j. en de CO2-uitstoot voor verwarming met 27% p.j.

Bij gebruik van zonnepanelen is de vermindering van CO2 uitstoot nog gunstiger, maar bedenk wel dat de warmtevraag 's-winters het grootste is als zonnepanelen het minst opleveren.

Uitleg over deze kostenbesparing

Een cv-ketel werkt op aardgas en een warmtepomp op elektriciteit. Een kubieke meter (m3) aardgas bevat 9,8 x zoveel energie als 1 kWh elektriciteit. Energie uit aardgas is op dit moment dus bijna 2,5 x goedkoper dan energie uit elektriciteit. Een warmtepomp is echter veel efficiënter en verbruikt daardoor veel minder elektriciteit dan een cv-ketel gas verbruikt. De efficiëntie van een hybride warmtepomp wordt uitgedrukt in de Seasonal Coëfficiënt of Performance (SCOP). Het bovengenoemde onderzoek laat een SCOP-waarde van 4,3 zien, waardoor een hybride systeem per saldo op dat moment bijna 2x goedkoper zou zijn in verbruik dan een cv-ketel!

Terugverdientijd van een hybride warmtepomp

De terugverdientijd van een hybride warmtepomp is afhankelijk van de aanschaf- en installatieprijs, de efficiëntie van de pomp, de hoeveelheid bespaard aardgas p.j. en de prijsontwikkeling van aardgas en elektriciteit. Voor veel woningen zal de jaarlijkse besparing lager zijn dan bij de woningen in bovenstaand onderzoek.

Een hybride warmtepomp kost onder aftrek van de subsidie ongeveer € 3500-5000 en de terugverdientijd is afhankelijk van uw situatie 7-10 jaar. De warmtepomp heeft echter een levensduur van 15-20 jaar!  

Een hybride warmtepomp levert een watertemperatuur van ongeveer 50 graden. U kunt zelf testen of deze watertemperatuur voldoende is voor uw warmtebehoefte door de aanvoertemperatuur van uw cv-ketel op 50 graden te zetten (zie onze tip hierover). Als dat niet zo is zal de cv ketel vaker bijspringen. Als u meer investeert in isolatie en/of andere radiatoren of vloerverwarming, waardoor de woning warm wordt bij een lagere watertemperatuur,  zult u meer profijt hebben van de hybride warmtepomp.

Een alternatief is te kiezen voor een hoge temperatuur hybride warmtepomp, maar die is veel duurder en heeft bij die hoge temperatuur een lager rendement.

Koelen met een hybride warmtepomp

Er bestaan hybride warmtepompen waarmee je ook kunt koelen. Dat gaat echter veel minder ver dan met airconditioning, waarbij koele lucht wordt rond geblazen. Met sommige hybride warmtepompen kan water gekoeld wordt tot pakweg 18 graden en dat circuleert dan door de radiatoren, convectoren of de vloerverwarmingsleidingen. In de zomer kan de binnentemperatuur op heel warme dagen hiermee twee of drie graden omlaag worden gebracht.

Verschil tussen een hybride warmtepomp en een all-electric warmtepomp

Een zogenaamde all-electric warmtepomp verzorgt alle verwarming en tapwater, waardoor de cv-ketel niet meer nodig is. Een all-electric warmtepomp is echter veel groter (60x60x220 cm) en er is bovendien een buffervat van 180-240 liter nodig voor opslag van warm water. In veel kleine woningen zal het lastig zijn om plaats hiervoor te vinden.

Een hybride warmtepomp is in kleine woningen vaak wel mogelijk, want de pomp is kleiner dan een cv ketel en een buffervat is niet nodig. Bovendien is de buitenunit klein en wordt niet gebruikt bij erg koud weer, waardoor er minder geluidsoverlast is.

Is het zinvol een hybride warmtepomp aan te schaffen als er plannen zijn voor een warmtenet?

Ja, als de cv-ketel aan vervanging toe is en er nog geen besluit is of en wanneer er een warmtenet komt. Waarschijnlijk moet u vanaf 1 juni 2026 verplicht een (hybride) warmtepomp aanschaffen bij vervanging van de cv-ketel, tenzij er een besluit is genomen over de komst van een warmtenet. De hybride warmtepomp heeft u waarschijnlijk al terugverdiend voordat het warmtenet is gerealiseerd en misschien is het mogelijk later aan te sluiten op het warmtenet als de hybride warmtepomp is afgeschreven en het gas nog niet is afgesloten.

Is het zinvol een all-electric warmtepomp aan te schaffen als er plannen zijn voor een warmtenet?

Een all-electric warmtepomp aanschaffen is in dat geval alleen zinvol als u verwacht niet aan te gaan sluiten op een warmtenet. De kosten van een all-electric warmtepomp zijn hoog, de terugverdientijd langer, de benodigde ruimte en de geluidsoverlast groot.

Bij twijfel kunt u een hybride warmtepomp met een wat hoger vermogen kopen, die tevens all-electric-ready is. In dat geval hoeft u later alleen een buffervat te kopen als het gas wordt afgesloten en u inderdaad niet aansluit op een warmtenet.

Meer weten?

Veel meer informatie over (hybride) warmtepompen vindt u o.a. op www.warmtepompinfo.nl

Informatie over de per 1-1-2022 verhoogde subsidie vindt u hier.