Over hybride warmtepompen


De werking van een hybride warmtepomp

Bij een hybride warmtepomp staat buiten een apparaat dat buitenlucht aanzuigt door middel van een ventilator en naar een tweede apparaat binnenshuis stuurt.

Dit tweede apparaat bevat een koudemiddel dat in een gesloten systeem onder druk wordt gezet door een compressor. Hierdoor stijgt de temperatuur van het koudemiddel.

Het koudemiddel wordt vervolgens naar een warmtewisselaar gepompt. waar de warmte wordt afgegeven aan het water voor uw verwarming.

Een hybride warmtepomp werkt samen met een cv-ketel. De warmtepomp pompt het warme water naar een verdeler, waar de warmwaterbronnen van de warmtepomp en cv-ketel samenkomen. Wanneer de warmtebehoefte te groot is voor de warmtepomp springt de cv-ketel bij.

Een hybride warmtepomp bespaart energiekosten en CO2 uitstoot.

Een hybride warmtepomp zorgt alleen voor de verwarming van uw huis, want de cv-ketel blijft zorgen voor het warme tapwater.

Uit een recent onderzoek van Adviesbureau BDH onder 315 woningen blijken de hybride warmtepompen gemiddeld 68% van de warmtevraag van een woning te verzorgen. 

De woningen in dit onderzoek verbruikten gemiddeld  per jaar i.p.v. 1600 m3 aardgas nog maar 755 m3. Tegelijk steeg wel het elektriciteitsgebruik met 1583 kWh p.j. Per saldo daalde de energierekening per woning (op basis van de prijzen in 2021) met € 560 p.j. en de CO2-uitstoot voor verwarming met 27% p.j.

Bij gebruik van zonnepanelen is de vermindering van CO2 uitstoot nog gunstiger, maar bedenk wel dat de warmtevraag 's-winters het grootste is als zonnepanelen het minst opleveren.

Uitleg over deze kostenbesparing

Een cv-ketel werkt op aardgas en een warmtepomp op elektriciteit. Een kubieke meter (m3) aardgas bevat 9,8 x zoveel energie als 1 kwh elektriciteit. Energie uit aardgas is op dit moment dus bijna 2,5 x goedkoper dan energie uit elektriciteit. Een warmtepomp is echter veel efficiënter en verbruikt daardoor veel minder elektriciteit dan een cv-ketel gas verbruikt. De efficiëntie van een hybride warmtepomp wordt uitgedrukt in de Seasonal Coëfficiënt of Performance (SCOP). Het bovengenoemde onderzoek laat een SCOP-waarde van 4,3 zien, waardoor een hybride systeem per saldo op dat moment bijna 2x goedkoper zou zijn in verbruik dan een cv-ketel!

Terugverdientijd van een hybride warmtepomp

De terugverdientijd van een hybride warmtepomp is afhankelijk van de aanschaf- en installatieprijs, de efficiëntie van de pomp, de hoeveelheid bespaard aardgas p.j. en de prijsontwikkeling van aardgas en elektriciteit. Voor veel woningen zal de jaarlijkse besparing lager zijn dan bij de woningen in bovenstaand onderzoek.

Een hybride warmtepomp kost onder aftrek van de subsidie ongeveer € 3300-3500 en de terugverdientijd is afhankelijk van uw situatie 7-10 jaar. De warmtepomp heeft echter een levensduur van 15-20 jaar!  

Let op!

Een hybride warmtepomp levert in combinatie met een cv-ketel een watertemperatuur van ongeveer 50 graden. U kunt zelf testen of deze watertemperatuur voldoende is voor uw warmtebehoefte door de aanvoertemperatuur van uw cv-ketel op 50 graden te zetten (zie onze tip hierover). Als dat niet zo is, zult u eerst moeten investeren in isolatie en/of andere radiatoren of vloerverwarming. 

Een alternatief is te kiezen voor een hoge temperatuur hybride warmtepomp, maar die zijn veel duurder.

Meer weten?

Recent artikel in de Volkskrant over hybride warmtepompen

Veel meer informatie over (hybride) warmtepompen vindt u o.a. op www.warmtepompinfo.nl

Informatie over de per 1-1-2022 verhoogde subsidie vindt u op www.isde.nl