Over warmtescans


Wat is een warmtescan?

Een warmtescan houdt in dat er met een speciale camera foto’s worden gemaakt aan de buiten- en binnenkant van een huis. De camera maakt tegelijk een infraroodfoto en een gewone foto, om goed te kunnen zien waar de infraroodfoto is gemaakt. 

Op de infraroodfoto’s is de temperatuur van oppervlakken en voorwerpen in verschillende kleuren zichtbaar. Een bijbehorende temperatuurschaal geeft een verklaring voor de kleuren. Wit/geel/rood duiden op relatief warme temperaturen en blauw op relatief koude temperatuur.

Op buitenshuis gemaakte infraroodfoto’s is te zien waar warmte naar buiten lekt door minder goede isolatie, kieren of doorbrekingen in de isolatie (koudebruggen). Op binnenshuis gemaakte infraroodfoto’s werkt het andersom met koude die naar binnen lekt. Er is bijvoorbeeld ook te zien hoe warmte over de radiatoren is verdeeld, wat de vloertemperatuur is en waar slecht geïsoleerde warmwaterleidingen lopen. 

Hoe kan ik als lid van de Energiecoöperatie Kort Haarlem een gratis warmtescan aanvragen?

U kunt een gratis warmtescan aanvragen door dit formulier in te vullen en te verzenden.


Wat is er nodig voor een goede warmtescan?

Kunnen omgaan met de instellingen van de infraroodcamera, ervaring hebben met hoe en waar het beste foto’s gemaakt kunnen worden en rekening houden met de weersomstandigheden:

  • Er is minimaal een temperatuurverschil van 15 graden nodig tussen binnen en buiten. 
  • Door regen verandert de warmte van gevels door verdamping. 
  • Door wind veranderen de stroming van tocht en de warmte van gevels.
  • Door zon verandert de warmte van gevels/dak en die warmte kan lang aanwezig blijven.

Infraroodfoto’s maken we daarom bij voorkeur in het donker en liefst ‘s-morgens.

Voor de interpretatie van de infraroodfoto’s is bouwkundige kennis een voordeel. 

Wat moet u doen voor een goede warmtescan?

  • Verwarm het hele huis liefst 6 uur tot minimaal 20 graden.
  • Sluit twee uur van te voren ramen en ventilatieroosters.
  • Open gordijnen, luxaflex e.d. voordat de warmtescan wordt uitgevoerd.

Wat is het resultaat?

Enige tijd na de warmtescan wordt een rapport geleverd. Klik hier voor een voorbeeld.