Over elektrisch verwarmen


Disclaimer:

We doen ons best om de informatie op onze site actueel te houden. De ontwikkelingen gaan echter snel en het is daarom mogelijk dat informatie niet (meer) klopt. Heeft u aanvullingen of denkt u dat informatie niet klopt? Stuur ons dan een e-mail  of reageer via de blauwe knop  'reageren' onderaan een pagina!

Is het beter elektrisch te verwarmen i.p.v. met aardgas?

Tegenwoordig zie je vaak reclame voor elektrische verwarming als alternatief voor gebruik van aardgas. Het lijkt ook aantrekkelijk omdat de prijs van aardgas sneller stijgt dan van elektriciteit.

Maar is het vanuit milieu- en kostenoogpunt aan te raden?

Wij vinden dat elektrisch verwarmen alleen aan te raden is als je een bepaalde ruimte een korte tijd wilt verwarmen. Gebruik dan directe stralingswarmte (bijvoorbeeld infrarood) gericht op de plaats waar je de warmte wilt hebben. 

Een groot deel van de woning gedurende de hele dag elektrisch verwarmen is volgens ons slechter voor je portemonnee én het milieu dan verwarmen met aardgas!

Waarom vinden wij dat?

De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn in 2022 niet alleen erg gestegen, maar wijzigen nog voortdurend, verschillen erg per energieleverancier en worden in 2023 gedeeltelijk kunstmatig laag gehouden door het in te stellen prijsplafond.  Ook is de prijs van aardgas tot nu toe sterker gestegen dan de prijs van elektriciteit. Elke kostenvergelijking is daarom een moment opname. 

Met elektrische verwarming wordt 1 KWh elektriciteit omgezet in 1kWh calorische energie. Een CV-ketel op aardgas levert per m3 aardgas ongeveer 9,8 x zoveel calorische energie. 

We gaan even uit van de in het prijsplafond geldende energieprijzen van € 1,45 per m3 en € 0,40 per kwh.

Aardgas     : € 1,45/9,8   = € 0,15 per kwh calorische warmte
Elektriciteit : € 0,40         = € 0,40 per kwh calorische warmte

Elektrisch verwarmen zonder prijsplafond lijkt daardoor nu bijna 2,5 x zo duur als met aardgas verwarmen. De calorische waarde van aardgas is echter niet gelijk aan de nuttige warmte die in de woning wordt afgegeven, want afhankelijk van de situatie en welke deskundige aan het woord is, treedt er maximaal 40% energieverlies in het totale systeem op. Daardoor levert een CV-ketel op aardgas per m3 aardgas in veel gevallen maar ongeveer 5,9 x zoveel effectieve warmte.  Toch is elektrisch verwarmen dan nog steeds ruim 1,5 x zo duur als met aardgas verwarmen:

Aardgas     : € 1,45 /5,9  = 0,25 per kwh effectieve warmte
Elektriciteit : € 0,40         = 0,40 per kwh effectieve warmte

In theorie kan met elektriciteit verwarmen juist goedkoper zijn, omdat je met aardgas de lucht in de hele ruimte opwarmt en met elektriciteit zou kunnen volstaan met lokale stralingswarmte. Daarom vinden wij dat het wel aan te raden is een bepaalde ruimte een korte tijd te verwarmen met directe stralingswarmte (bijvoorbeeld infrarood) gericht op de plaats waar je de warmte wilt hebben. 

En hoe zit het dan bij gebruik van elektriciteit door een warmtepomp?

Een warmtepomp gebruikt ook elektriciteit, maar zoals eerder verteld is een warmtepomp veel efficiënter en verbruikt daardoor veel minder elektriciteit dan een cv-ketel gas verbruikt. De efficiëntie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de Seasonal Coëfficiënt of Performance (SCOP). 

Als je een warmtepomp gebruikt met een SCOP van 3,5 (nog niet het beste in de markt) kost productie van 1 kWh calorische warmte daarmee 3,5 keer minder dan bij gebruik van elektriciteit.

Vergelijking kosten verwarmen met aardgas, elektriciteit en warmtepomp over 15 jaar

Onderstaande vergelijking houdt geen rekening met het tijdelijke kunstmatige prijsplafond, want daardoor zou een indicatie minder goed het verschil weergeven tussen verwarmen met aardgas, met elektriciteit en met een warmtepomp. 

Op dit moment (oktober 2022) is de gemiddelde marktprijs van aardgas € 3,77 per m3 en € 0,87 per kwh, waardoor elektrisch verwarmen nog maar bijna 1,2 x zo duur is als met aardgas verwarmen. Deze prijzen zullen de komende jaren ongetwijfeld nog vaak veranderen door ontwikkelingen m.b.t.:

  • De energieprijzen in het algemeen en per energieleverancier.
  • Het prijsplafond
  • De energiebelastingen.
  • De beschikbare subsidies.
  • De (prijs)technische ontwikkelingen m.b.t. warmtepompen. 

Uitgangspunt is een woning, die nu met een CV-ketel 1200 m3 aardgas verbruikt. Er is geen rekening gehouden met aanwezigheid van isolatie zonnepanelen. 

      verwarming       Investering       Verbruikskosten                              Totaal in 15 jaar

Aardgas CV-ketel      €   1.500           15 x 1200 x € 3,77 = € 67.860     € 69.360

Elektrisch                    €   4.000          1,2 x € 67.860 = € 81.432             € 85.432

Warmtepomp            € 20.000 *)      € 81.432 / 3,5= € 23.266             €  43.266

**) Een warmtepomp kost op dit moment tussen €15.000 en € 25.000 inclusief subsidie,  afhankelijk van de kwaliteit en de benodigde aanpassingen aan het warmteafgiftesysteem (radiatoren of vloerverwarming).

Meer weten?

Over de huidige tarieven:

www.overstappen.nl/energie/stroomprijs/
www.overstappen.nl/energie/gasprijzen/
www.businessinsider.nl/prijzen-gas-stroom-energierekening-variabel-1-jaar-vast-januari-2022/

Over verschil in duurzaamheid tussen verwarmen met aardgas en met elektriciteit:

www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/hoe-duurzaam-is-elektrisch-verwarmen

Over warmtepompen:

www.warmtepompinfo.nl
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/