EERDERE BERICHTEN


20-6-2024

Gouda wijzigt beleid energietransitie

Op 18 juni 2024 heeft het College van B&W een memo aan de Gemeenteraad gestuurd, waarin wordt gezegd dat grootschalige warmtenetten in Gouda niet haalbaar zullen zijn en dat het College nu vol gaat inzetten op isoleren, besparen en verduurzamen om klaar te zijn voor aardgasvrij. Kleinschalige warmtenetten, zoals eventueel in Kort Haarlem, blijven wel een optie.

Het College is tot deze beleidswijziging gekomen door een evaluatie van de Transitievisie Warmte 2021, een onderzoek van DWTM naar de haalbaarheid van een warmtenet in verkenningsbuurt Plaswijck en het wegvallen van draagvlak bij de woningcorporaties.

Alle documenten betreffende dit onderwerp vindt u hier.


10-6-2024

Yes, we can ...

Demissionair minister Hugo de Jonge meldde vandaag aan de Tweede Kamer dat tussen 1990 en 2023 de CO2-uitstoot van woningen en gebouwen met 38 procent is gedaald,

Daarmee komt de reductiedoelstelling van 55 procent in 2030 in zicht.

Bijna de helft van de daling vond plaats in de afgelopen twee jaar.  Dat is deels te danken aan betere isolatie, warmtepompen en andere verduurzamingsmaat-regelen, maar ook aan zuiniger gedrag sinds de energieprijzen  omhoogschoten en aan twee zachte winters.


31-5-2024

Festival 'Gouda maakt toekomst' op 2 juni 2024

Op zondagmiddag 2 juni 2024 vindt de derde editie van festival 'Gouda Maakt Toekomst' plaats op  GOUDasfalt. Het festival is gratis en duurt van 12.00 tot 18.00 uur.

Tijdens het festival maak je als bezoeker kennis met toekomstmakers en raak je geïnspireerd om er zelf ook één te worden.

Natuurlijk zijn de Energiecoöperaties in Gouda met een gezamenlijke kraam aanwezig.

Meer lezen ...


25-5-2024

Inspiratiebijeenkomst Duurzaam Gouda

Op 20 juni 2024 van 19.30 - 22.00 uur organiseren  Energienetwerk Gouda, Gouda Bruist en Maak Gouda Duurzaam in de raadzaal van het Huis van de Stad een Inspiratiebijeenkomst voor bewonersprojecten op het gebied van duurzaamheid.

Iedereen is welkom om ervaringen uit te wisselen en samen te ontdekken wat werkt,

Aanmelden kan via everthasselaar@xs4all.nl.

Flyer 20 Juni Pdf
PDF – 181,8 KB 39 downloads

11-5-2024

Terugverdientijd zonnepanelen

Sinds het uitstellen van het afbouwen van de salderingsregeling brengen steeds meer energie-leveranciers kosten in rekening voor het leveren van stroom uit zonnepanelen aan het net. 

De meeste werken met een schaalverdeling voor het leveren van stroom uit zonnepalen per dag/week of maand. Per schaal wordt een  bedrag in rekening gebracht. Eneco gaat  kosten per kwh in rekening brengen.

Meer lezen ...

In verband met deze ontwikkeling hebben we ons  ons rekenmodel zonnepanelen aangepast.


18-4-2024

Algemene ledenvergadering 2024 

Gisteren vond de algemene ledenvergadering 2024 van onze coöperatie plaats. 

Na het formele gedeelte volgde een voor alle bewoners toegankelijk gedeelte over het thema 'hybride warmtepompen'.

De presentatie, video, rekenmodel e.d. betreffende het tweede gedeelte zijn nu op deze site beschikbaar.  

Meer lezen ...


14-4-2024

Onderzoek warmtenet van start

Het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos gaat het onderzoek naar een warmtenet in een deel van de buurt Kort Haarlem uitvoeren. 

We hopen binnenkort met de projectleider  kennis te maken.

Aan het begin van de zomer zal er een bewonersavond worden georganiseerd, waarbij iedereen de projectleider kan ontmoeten. 


2-4-2024

Algemene ledenvergadering 2024

Op 17 april 2024 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. 

Het formele gedeelte voor leden duurt maar een half uurtje. Alle leden hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Daarna is er een informeel gedeelte voor alle bewoners van de buurt Kort Haarlem, met dit jaar een presentatie over (hybride) warmtepompen. Vervolgens is er ruim gelegenheid om met elkaar alle voor- en nadelen te bespreken.

17 april 2024, 20.30 uur 
't Gebouwtje, Coornhertstraat 2a
(hoek Sint Josephstraat). 


27-3-2024

Adviseur van Klimaatroute 

De adviseurs van Klimaatroute adviseren u over kleine energiebesparende maatregelen en geven gratis energiebesparende producten (bijvoorbeeld LED-lampen, radiatorventilatoren, radiatorfolie of een tochtstrips).

Voor een uitgebreid advies, warmtesan e.d. kunt u via de gemeente Gouda bezoek van een energiecoach aanvragen. 

Een bezoek van Klimaatroute is kosteloos voor woningen met een matig energielabel en wordt betaald door de gemeente Gouda. Het aantal bezoeken is wel beperkt. U kunt zich hier aanmelden.

Onlangs kreeg ons bestuurslid Boukje Ferwerda een adviseur van Klimaatroute op bezoek.

Meer lezen ...


25-3-2024

Hoe kunnen woningen aardgasvrij worden?

Energiecoach Evert Hasselaar heeft op basis van zijn ervaringen en deskundigheid een notitie gemaakt over alle collectieve en individuele mogelijkheden om woningen in een gedeelte van Kort Haarlem aardgasvrij te maken.

Deze notitie is geschreven voor de bewonersgroep, maar is ook voor andere bewoners van belang.

Notitie Over Mogelijkheden Om Woningen In Kort Haarlem Aardgasvrij Te Maken Versie 25 3 2024
PDF – 301,2 KB 60 downloads

2-3-2024

Interview met Evert Hasselaar

Groene Hart duurzamer heeft op hun site aandacht besteed aan de toekenning van de Wim van Beek prijs van GoudApot aan onze coöperatie.

Ter gelegenheid van de prijsuitreiking hebben ze op de lokale omroep van Bodegraven-Reeuwijk (BR6) een kort telefonisch interview uitgezonden met onze voorzitter Evert Hasselaar.


24-2-2024

Uitreiking GoudApot prijs

Vandaag ontvingen we als Energiecoöperatie Kort Haarlem de jaarlijkse GoudApot prijs voor het organiseren van een energiedag bij de Julianaschool op 22 oktober 2023,

De prijs werd in aanwezigheid van ruim 30 bewoners en genodigden uitgereikt door de voorzitter van Stichting GoudApot aan de bestuursleden Boukje Ferwerda en Margreet Sturm van de Energiecoöoperatie Kort Haarlem.

Na de uitreiking waren er toespraken van wethouder Michel Klijmij-van der Laan, Boukje Ferwerda en Evert Hasselaar, voorzitter van onze coöperatie. 


21-2-2024

Rekenmodel terugverdientijd warmtepomp herzien.

We hebben ons rekenmodel voor de terugverdientijd van een warmtepomp herzien en houden nu ook rekening met de jaarlijkse onderhoudskosten. Daardoor wordt de terugverdientijd helaas aanzienlijk langer.

De door de minister genoemde terugverdientijd van een hybride warmtepomp zal daardoor in de praktijk vaak niet haalbaar zijn. U komt alleen in de buurt van 7 jaar als u meer dan 1200 m3 gas verbruikt én bovendien een overschot elektriciteit uit zonnepanelen heeft.

De berekende terugverdientijd kan de komende jaren  veranderen door betere efficiency, en andere prijzen van warmtepompen, wijzigingen in de subsidieregelingen en door veranderingen in de prijs van gas en elektriciteit. Ons rekenmodel houdt nog geen rekening met inflatie en het in de toekomst verdwijnen van de salderingsregeling.


14-2-2024

De terugverdientijd van  zonnepanelen of een hybride warmtepomp berekenen

We hebben ons rekenmodel voor de terugverdientijd van zonnepanelen uitgebreid. U kunt nu rekening houden met meer aspecten van uw persoonlijke situatie. Anderzijds houden we nu geen rekening meer met afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

We hebben ook een rekenmodel gemaakt voor de terugverdientijd van een hybride warmtepomp. Ook bij dit rekenmodel houden we geen rekening met afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen.


4-2-2024

Warmtefoto laten maken van uw dak 

Marc Schouten is gecertificeerd dronepiloot en ‘thermograaf’. Hij heeft gevraagd of bewoners in onze buurt interesse hebben in vanuit de lucht gemaakte warmtefoto’s van hun dak tijdens de eerstvolgende koude periode. 

Warmtefoto’s vanuit de lucht kunnen aanvullende informatie leveren over de kwaliteit van uw dakisolatie t.o.v. onze warmtescans.  Daarom hebben wij besloten zijn aanbod aan u door te geven. Evert Hasselaar van onze coöperatie zal samen met Marc de foto’s analyseren en met een verslag aan u leveren.

Meer lezen ....


3-2-2024

Wim van Beek prijs gewonnen

Wij hebben de Wim van Beek prijs gewonnen🙂!!!

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door de drie grondleggers van GoudApot, Het juryrapport vertelt waarom wij hebben gewonnen.

De Stichting GoudApot is een vrijwilligersorganisatie die initiatieven steunt van Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad mooier, leuker of beter maken. De ondersteuning gebeurt via geld en adviezen, zonder het initiatief over te nemen.

Op 24 februari 2024 vindt de feestelijke uitreiking van de prijs, waarbij ook wethouder Michel Klijmij-van der Laan aanwezig zal zijn.  Al onze leden krijgen per e-mail een uitnodiging voor deze bijeenkomst.


1-2-2024

Ledenbijdrage 2024

Onlangs stuurden we al onze leden een verzoek om de ledenbijdrage voor 2024 te betalen.

We vinden een jaarlijks verzoek vriendelijker dan doorlopende betaling. Daardoor vallen er ieder jaar wel betalende leden af, maar gelukkig komen er elk jaar per saldo meer betalende leden bij!


21-1-2024

Verwarmen met airco's

Een bewoner van de IJssellaan heeft de woning grondig gerenoveerd en uitgebreid.

Daarbij is gekozen voor airconditioners i.p.v. een warmtepomp om de woning te verwarmen. Evert Hasselaar heeft een videoreportage gemaakt over deze verbouwing.

Vacuüm glas plaatsen

Overweegt u dit jaar uw ramen te vervangen door beter isolerend glas? 

Dan is het interessant om vacuümglas te overwegen. Evert Hasselaar heeft vorig jaar ook hierover een videoreportage gemaakt.


19-1-2024

Een nieuw jaar

We zijn al een paar weken gevorderd in het nieuwe jaar. Na het 'kerstreces' pakken we nu de draad weer op.

Het jaarverslag 2023 is gemaakt. Binnenkort gaat de herinnering voor de contributiebetaling 2024 de deur uit. De Algemene Ledenvergadering is gepland op 17 april 2024.

De Europese aanbesteding voor het onderzoek naar een warmtenet in onze buurt is onlangs gestart en moet volgens planning op 5 april 2024 tot een opdrachtverlening leiden.

Tenslotte zijn we bezig te bedenken wat we dit jaar meer kunnen doen naast stimuleren om energie te  besparen en te adviseren daarover.


29-12-2023

Solar marktgids 2024

Wilt u meer weten over alle aspecten van zonnepanelen, accu's e.d.? 

De Duurzame Uitgeverij brengt o.a. het Solar magazine uit en 1x per jaar een complete gids. Magazine en gids bevatten veel reclame, maar ook veel onafhankelijk informatie gericht op Nederland én België. 

Solar Marktgids 2024
PDF – 25,6 MB 152 downloads

Heeft u trouwens al gelezen dat Milieu Centraal heeft berekend dat bij de huidige prijzen zonnepanelen in 6 jaar zijn terugverdiend?


29-11-2023

Wet collectieve warmte (Wcw)

Op 23 november 2023 is het ontwerp voor de Wet collectieve warmte (Wcw) naar de Raad van State gestuurd voor advies. Deze wet is van groot belang voor een eventueel warmtenet in onze buurt.

Vier grote veranderingen t.o.v. de huidige Warmtewet zijn:

 • Vergroting van publieke sturing op realisatie en exploitatie van collectieve warmte.
 • Ontwikkeling van collectieve warmte die geen broeikasgassen meer uitstoot in 2050.
 • Betere bescherming van de afnemers en borging van de leveringszekerheid.
 • Transparante en kostengebaseerde tarieven voor de afnemers.

Meer lezen ...


17-11-2023

Voortgang onderzoek warmtenet

De Projectgroep Warmtenet heeft op 14 november 2023 gesproken over de Europese aanbesteding van het onderzoek naar het warmtenet.

Meer lezen ...

De Communicatiegroep van de Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem heeft op 16 november gesproken over o.a. een eerste nieuwsbrief en de volgend jaar te organiseren huiskamergesprekken .

Meer lezen ...


2-11-2023

Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem (BEKH)

De Bewonersgroep die meedenkt over het onderzoek naar een warmtenet in onze buurt is weer bij elkaar geweest. 

De in het voorlopige doelgebied verspreide flyers hebben ruim 30 nieuwe e-mailadressen opgeleverd en 15 aanmelding voor de bewonersgroep.

Er is o.a. gesproken over de verschillende mogelijke beheersvormen van een warmtenet.

Meer lezen ,,,


22-10-2023

Energiedag Josephbuurt

De Energiedag Josephbuurt begon met regen, maar in de loop van de dag werd het droog!

Enkele tientallen bewoners zijn op bezoek geweest. Vooral om van gedachten te wisselen met de energiecoaches bij het mobiele energieloket van de gemeente.

Voor de kinderen was vooral het schminken een succes!


16-10-2023

Flyer warmtenet

Deze week hebben alle bewoners (in het voorlopige doelgebied van het plan voor een warmtenet) een flyer in de brievenbus gekregen.

De flyer is afkomstig van de Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem en is vooral bedoeld om e-mailadressen van bewoners te verzamelen.

Daarmee wil de Bewonersgroep in 2024 de bewoners op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. het plan voor een warmtenet.

Meer lezen  ...

Flyer Warmtenet
PDF – 895,2 KB 132 downloads

14-10-2023

Energiedag

Op zaterdag 21 oktober van 10.00 t0t 15.30 uur organiseren wij (in samenwerking met de Gemeente Gouda) een energiedag op/bij het plein van de Julianaschool (hoek Zoutmanstraat/Mr. D.J. van Heusdestraat).

Bewoners in de Josephbuurt krijgen vandaag een flyer hierover.

Flyer Energiedag
PDF – 3,4 MB 137 downloads

10-10-2023

Gratis af te halen

Een buurtgenoot in Kort Haarlem heeft een zonnecollector met bijbehorend opslagvat, pomp en elektronica over i.v.m. aanschaf van een warmtepomp.

Het geheel is 30 jaar oud, maar werkt prima! 

Meer lezen ...


12-9-2023

Dak- en muurisolatie

We hebben we weer een nieuwe kennispagina toegevoegd!

Twee leden van onze coöperatie hebben samen een document gemaakt over dak- en muurisolatie.

Meer lezen ...


1-9-2023

Nieuws over het warmtenet

Er gaat weer wat gebeuren met het plan voor een warmtenet van buurtgenoot Fokke Goudswaard.

De Projectgroep gaat aan de slag met het vinden van een projectleider/-bureau.

De Bewonersgroep is bij elkaar geweest en gaat beginnen aan de communicatie met de bewoners. 

Meer lezen ...


29-8-2023

Elektriciteitsmeters

Er zijn verschillende soorten elektriciteitsmeters:

 • analoge meters zonder draaischijf
 • analoge meters met draaischijf
 • digitale meters
 • slimme meters

Wat is het verschil?

Wat is wanneer verplicht?

Wat is de relatie met zonnepanelen?

Meer lezen ...


29-6-2023

Voortgangsrapportage Energietransitie Gouda
 
In het algemeen ligt de uitvoering van het programma energietransitie gebouwde omgeving op schema. Er is op dit moment ook voldoende geld beschikbaar. Tegelijkertijd blijven de uitdagingen groot. 
 
Vacatures zijn moeilijk te vullen, overheden halen deskundigen bij elkaar weg. Dit betekent dat, met alle inspanningen die de gemeente doet, er toch vertraging in deuitvoering kan ontstaan en uiteindelijk het bijstellen van doelen.
 
Voortgangsrapportage Energietransitie 27 6 2023
PDF – 1,1 MB 185 downloads

22-6-2023

Werkgroep Energietransitie

Onze in het bericht van 3 juni 2023 genoemde 'Werkgroep Energietransitie (WET)' bestaat op dit moment uit 14 bewoners uit vier straten binnen het doelgebied van het warmtenetplan (Burgemeester Martenssingel, Krugerlaan, De La Reylaan en de Van Itersonlaan).

Van de grote straten in het doelgebied is de Joubertstraat nog niet vertegenwoordigd. Stuur ons een e-mail als je als bewoner van deze straat ook wilt deelnemen aan de Werkgroep Energietransitie!

De WET is bedoeld als intermediair tussen de Projectgroep Warmtenet en de bewoners van het doelgebied.

Meer lezen ...


17-6-2023

Bijeenkomst bewoners IJssellaan

Vorig jaar hebben wij met financiële steun van de gemeente Gouda onderzoek laten doen naar de kosten om kenmerkende woningen in de Krugerlaan, Burgemeester Martenssingel en IJssellaan zodanig te isoleren dat ze geschikt zijn om te verwarmen met een watertemperatauur van 50 of 70 graden.

Tijdens de toelichting aan de  bewoners van vergelijkbare woningen ontstond het voorstel om per straat deze bewoners verder te laten praten. Dat gebeurt inmiddels door bewoners in de Burgemeester Martenssingel en Krugerlaan, maar nog niet door bewoners in de IJssellaan.

Daarom organiseren wij op 28 juni 2023 a.s. een bijeenkomst voor de bewoners van de IJssellaan. Ze krijgen allemaal een uitnodiging in de brievenbus.


12-6-2023

Het energiedashboard  verbeterd/geactualiseerd

In 2021 zijn we begonnen met een energie dashboard, waarop de stand van energielabels, energieverbruik, aanwezigheid zonnepanelen en isolatie in onze buurt zichtbaar zouden moeten zijn. 

Sites met gegevens hierover van o.a. het Centraal Bureau voor de Statistiek en de gemeente Gouda lopen helaas 1-2 jaar achter.

Gegevens over de isolatie in onze buurt kunnen alleen verkregen worden door dat aan bewoners te vragen.

Toch hebben we voor zover mogelijk het dashboard geactualiseerd en zien in 2022 positieve ontwikkelingen!

Meer lezen ...


7-6-2023

Actie isolerende buitendeuren

Bewoner Rien van Rooij heeft voor heel Gouda georganiseerd dat u in 2023 een goed isolerende, comfort vergrotende buitendeur met korting kunt bestellen bij KEGRO. 

Hiermee worden uw problemen opgelost met niet goed sluitende, tochtende, niet isolerende-/inbraak-werende deuren en losse bijzetsloten. De deurcombinaties isoleren ook veel beter dan het huidige bouwbesluit met een isolatiewaarde van 1,01 tot 1,52 W/m2K! 

Bestelformulier
PDF – 338,7 KB 237 downloads

De prijzen voor de deuren liggen vast voor heel 2023. De fabrikant bundelt de Goudse bestellingen per kwartaal. Het bestelformulier kunt u sturen naar info@deurdirect.nl


29-5-2023

Energiecoöperatie Kort Haarlem op de IJssel-/Josephmarkt

Dit jaar hadden we voor het eerst een kraam op de IJssel-/Josephmarkt voor de woning van ons lid Margreet van Dijk, die voor de koffie zorgde.

De IJssel-/Josephmarkt is een heel goede gelegenheid gebleken om de relatie met de bewoners te verstevigen en dichter bij de buurt te komen. 


26-5-2023

Inwonersavond over duurzame energie opwekken

Hoe denkt u over het opwekken van duurzame energie in uw gemeente, zoals zonnepanelen op het dak van een bedrijf of zonnevelden op land?

Kom naar de inwonersavond duurzame energie op donderdag 1 juni 2023 in het Huis van de Stad in Gouda.

Laat u voorlichten over wat er kan en geef uw mening! U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen om met de gemeente in gesprek te gaan. Wethouder Michel Klijmij – van der Laan zal ook aanwezig zijn om te luisteren en uw vragen te beantwoorden.

Zo kan de gemeente keuzes maken die zo goed mogelijk passen bij de wensen van inwoners. 

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk op de website van RES Midden-Holland of www.maakgoudaduurzaam.nl


21-5-2023

Enquête van Willemijn Kooiman over plan warmtenet

Willemijn Kooijman zit op het Antoniuscollege in klas 4vwo.

Ze heeft opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de duurzaamheid in haar omgeving.

Willemijn heeft ervoor gekozen om haar onderzoek te doen over het plan voor een warmtenet in Kort Haarlem.

U kunt haar onderzoek verder helpen door de vragen van haar korte enquête in te vullen.

Uiteraard wensen we Willemijn veel succes met haar onderzoek!


18-5-2023

Informeel deel van de Algemene ledenvergadering

Na het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering was er op 13 april 2023 nog een informeel gedeelte. 

Tijdens dit gedeelte werd door de aanwezigen stilgestaan bij welke hindernissen ze tegenkomen bij het verduurzamingsproces van hun woning. Met elkaar werd ook besproken wat zijzelf en onze coöperatie daaraan zouden kunnen doen.

Naast het verslag van het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering is ook een samenvatting van dit informele gedeelte gemaakt.

Meer lezen ...


15-5-2023

Klimaatgesprekken

Klimaatgesprekken zijn groepsgesprekken, waarbij een werkboek helpt om inzicht in de eigen klimaatinvloed te verbeteren.

Hoeveel zou je je ecologische voetafdruk willen verkleinen en hoe en wat kan je doen?

Peter Wielaard en Suzanne Dalman organiseerden 6 zulke gesprekken bij Peter thuis in Kort Haarlem.

Via een thema per avond zijn de mogelijkheden tot verminderen van de klimaatschade verkend rond wonen, reizen, voedsel en consumptie. Via checklijsten is geturfd welke acties men al voldoende deed of nu wilde starten.

De groep was klein en door ervaringen uit te wisselen ontstond al snel een groepsband. Daar ligt de kracht van klimaatgesprekken: elkaar tot voorbeeld dienen en helpen.

In het najaar zal er weer een ronde klimaatgesprekken starten. Hou bericht in de gaten!


10-5-2023

Verdiepingsbijeenkomst plan warmtenet

Op 9 mei 2023 waren ongeveer 70 bewoners aanwezig bij de tweede bijeenkomst over het plan Warmtenet Krugerlaan e.o.

Lambert den Dekker van het adviesbureau DWA gaf een presentatie over het plan, voor- en nadelen van alternatieven om aardgasvrij te worden, een globale financiële vergelijking met deze alternatieven en de consequenties daarvan voor de woningen. 

Daarna lichtte Marjolein Broos van de gemeente Gouda toe hoe ze het beleid en verdere organisatie van het plan ziet.

Fokke Goudswaard vertelde wat er de afgelopen maanden gebeurd is en wat hij de komende tijd verwacht.

Tenslotte vertelde Bert Borst over de opgerichte Werkgroep energietransitie (WET)

Meer lezen ...


14-4-2023

Korte samenvatting ALV 2023

Gisteren vond de Algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie plaats.

Er waren tien leden aanwezig, die instemden met het voorstel om de contributie vanaf 2024 te verhogen naar €15 om de vaste kosten van de energiecoöperatie te kunnen betalen. De leden gaven het bestuur ook toestemming om automatische betaling van de contributie en uitbreiding van het werkgebied naar de Kadenbuurt te onderzoeken.

Na het formele gedeelte werd besproken welke accenten we moeten gaan leggen. De belangrijkste wens bleek meer uitwisseling van kennis en ervaringen. Het bestuur gaat kijken hoe dit te realiseren.

Verslag ALV 20230413
PDF – 68,6 KB 164 downloads

3-4-2023

Duurzaam bouwloket

De gemeente Gouda is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl).

U kunt daar vragen stellen over duurzaam (ver)bouwen, isoleren, energie opwekken en subsidies daarvoor. 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) wil namens de gemeente Gouda in gesprek met bewoners over hun ervaringen en wensen m.b.t. dit duurzaam bouwloket. 

Het gesprek vindt plaats op maandag 17 april a.s. van 19.00 tot 20.30 uur, in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20.

Komt u ook? Stuur dan uiterlijk woensdag 12 april een mail naar Carlijn Damen: cdamen@odmh.nl. Graag uw naam vermelden en laten weten of u een koop- of huurwoning hebt? Als u daar geen bezwaar tegen hebt, dan ook graag uw leeftijd en postcode. Want het is fijn om een zo verschillend mogelijke groep inwoners te spreken.


1-4-2023

Algemene ledenvergadering 2023

Op 13 april 2023 om 19.30 uur houden we onze algemene ledenvergadering in ‘t Gebouwtje, Coornhertstraat 2a (hoek Sint Josephstraat). Ook een gelegenheid om elkaar en ons te leren kennen en bij  te dragen aan de buurtcohesie.

Alle leden krijgen binnenkort per e-mail een uitnodiging en de vergaderstukken.

Aansluitend zijn alle buurtbewoners vanaf 20.00 uur welkom voor onze ‘Ideeënbrouwerij’. We willen horen waar buurtbewoners tegenaan lopen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, wat ze willen dat wij doen en hoe we het stimuleren en ondersteunen het beste kunnen realiseren. 


22-3-2023

Antwoorden op uw vragen over het plan warmtenet

Sinds de informatieve bijeenkomsten over het plan voor een warmtenet in onze buurt hebben we niet stil gezeten.

De initiatiefnemer Fokke Goudswaard heeft samen met enkele bestuursleden van de coöperatie en Marjolein Broos van de gemeente antwoorden geformuleerd op alle tijdens de bijeenkomsten gestelde vragen,

Ga naar onze pagina over het plan warmtenet om een overzicht van de vragen en antwoorden te downloaden en alle andere beschikbare informatie over het plan te lezen.

Meer lezen ...

 


9-3-2023

Zonnepanelen en kwaliteit van de omgeving

Een bewoner van onze buurt heeft gevraagd of wij aandacht willen besteden aan het rekening houden met de kwaliteit van de omgeving bij het plaatsen van zonnepanelen. 

Als coöperatie stimuleren wij het plaatsen van zonnepanelen in het kader van de energietransitie en vinden wij het niet onze rol beperkingen aan het plaatsen proberen te stellen. 

Toch begrijpen wij het verzoek wel. Kijk maar eens naar deze foto’s van verschillende situaties.

Daarom vragen we iedereen, die van plan is zonnepanelen aan te schaffen, te kijken of er afstemming mogelijk is met de buren wat betreft grootte, ligging en type zonnepanelen.


4-3-2023

Video over het plaatsen van vacuüm glas

Het best isolerende vensterglas is vacuüm glas.

Op onze pagina over glasisolatie hebben we een video van onze voorzitter en energiecoach Evert Hasselaar opgenomen over het plaatsen van dit soort glas bij een bewoner in onze buurt.

De video is ook hiernaast te bekijken:

U kunt reageren op deze video of op de pagina over glasisolatie. We geven uw reactie dan door aan Evert Hasselaar.


23-2-2023

Bijeenkomsten over het warmtenetplan

Op 6 en 20 februari 2023 hebben twee informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden over het plan voor een warmtenet Krugerlaan e.o. 

In totaal hebben ongeveer 140 bewoners uit het plangebied van initiatiefnemer Fokke Goudswaard gehoord wat het plan inhoudt. Van Marjolein Broos van de gemeente Gouda hoorden ze hoe de gemeente er tegenaan kijkt. 

De overgrote meerderheid wil graag meer weten over het plan. Er waren wat kritische geluiden, maar anderzijds wil een aantal bewoners enthousiast mee gaan denken.

We denken dat u de komende jaren nog veel hierover zult horen!

Meer lezen ...

 


19-2-2023

Noodfonds tegen energie-armoede

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is bedoeld voor huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum (lager dan € 2.980 voor een alleenstaande of € 3.794 voor samenwonenden) kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Het fonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening, dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds nu aanvragen voor de hele periode.


15-2-2023

Goudse discussieavond over energietransitie

Vrijdag 17 februari wordt in de Chocoladefabriek een discussieavond over energietransitie georganiseerd.

Vier deskundigen geven een inleiding en een stelling. Iedereen kan daarna zeggen wat hij/zij van deze stellingen vindt en tenslotte geven ook de politieke partijen in Gouda hun mening.

De inloop is vanaf 19.30 uur, de avond start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.15 uur. Aansluitend is er gelegenheid voor een drankje en napraten.

Aanmelden is niet nodig,


13-2-2023

Presentatie en verslag bijeenkomst plan warmtenet

De eerste bijeenkomst over het plan voor een warmtenet in een deel van onze buurt heeft op 6 februari plaatsgevonden.

Er waren 70 bewoners uit het betreffende gebied aanwezig, maar er is meer belangstelling, dus 20 februari een herhaling!

Elders op de site staat nu de presentatie en een verslag van deze bijeenkomst.

Meer lezen ...


9-2-2023

Vereniging van Eigenaren (VvE) en zonnepanelen
 
Evert Hasselaar organiseert op verzoek van VvE’s een informatieavond over zonnepanelen voor collectief en individueel gebruik. U bent welkom op 16 februari om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum Van Noord, Lekkenburg te Gouda (zaal open vanaf 19.00 uur). In onderstaand document vindt u het programma.
 
VVE En Zon
PDF – 80,8 KB 177 downloads

Er is al heel veel belangstelling, maar zolang de zaal nog een plekje heeft, kunt u zich opgeven via een e-mail naar everthasselaar@xs4all.nl 


3-2-2023

Veel belangstelling voor het plan warmtenet

Er zijn al meer dan 100 aanmeldingen binnengekomen voor de bijeenkomst op 6 februari 2023 over een plan voor een warmtenet.

Fokke Goudswaard, de gemeente Gouda en de Energiecoöperatie Kort Haarlem hebben daarom besloten op 20 februari 2023 een tweede avond te organiseren.

In dit stadium zijn de bijeenkomsten nog alleen bedoeld voor de inwoners in het in het vorige bericht genoemde gebied.  


26-1-2023

Bijeenkomst over het plan voor een warmtenet

 

Op 6 februari 2023 zal er een informatieve bijeenkomst plaatsvinden over de stand van zaken met betrekking tot het plan voor een warmtenet in de Krugerlaan e.o. 

Voorlopig gaat het om het gebied begrensd door:

Joubertstraat, Karnemelksloot, Burgemeester Martenssingel en De La Reylaan.

Alle bewoners in dit gebied hebben vandaag een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.

Meer lezen ...


19-1-2023

Vochtmeting huurwoningen Sint Josephbuurt

In de Sint Josephbuurt wordt geklaagd over een hoge vochtigheid in huis met de alle gevolgen van dien, zoals schimmelvorming.

Op de informatieavond met huurders, die de ECKH vorig jaar heeft gehouden, bleek dat de verhuurder hier weinig aandacht voor heeft.

Om meer inzicht te krijgen in de vochtigheid heeft ECKH samen met de bewonerscommissie Sint Josephbuurt bij een viertal bewoners vochtmeters geplaatst om de vochtigheid op twee plaatsen in deze huizen te gaan meten.

Deze metingen vinden drie weken plaats. Na afloop van de metingen zal worden bezien of nadere actie nodig is.


23-12-2022

Zonnepanelen op een gemeentelijk monument.

De huizen in de Sint Josephbuurt zijn een gemeentelijk monument.

Bewoners zouden graag zonnepanelen op de achterkant van hun huis willen plaatsen.

De gemeente Gouda heeft op 12 december uitleg gegeven over de beperkingen die gelden voor gemeentelijke monumenten.

Op dit moment wordt er een  evaluatie gemeentelijke monumenten in relatie tot duurzaamheid uitgevoerd. In deze evaluatie zullen ook de beperkingen die er voor monumenten gelden m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen aan de orde komen.


17-12-2022

Bespreking Gouds Isolatie Programma

Op 14 december is  het Gouds Isolatieprogramma (GIP) besproken in de Raadscommissie Fysieke Leefomgeving. 

Waarschijnlijk wordt het GIP 21 december ongewijzigd aangenomen door de gemeenteraad.

Wij hadden echter graag gezien dat de isolatieopgave van de woningcorporaties in het GIP zou zijn opgenomen. Ook lijkt de discussie wanneer Gouda aardgasvrij moet zijn nog niet beslecht. Volgens het college van B&W in 2040, maar de  woningbouwcorporaties gaan uit van 2050.

21-12-2022

De gemeenteraad heeft het GIP ongewijzigd aangenomen.

Meer lezen ...


11-12-2022

Warmtescan van uw woning

De komende dagen is het goed weer voor een warmtescan.

Een warmtescan houdt in dat er met een speciale camera foto’s worden gemaakt aan de buiten- en binnenkant van een huis. Op de foto's kunt u zien waar warmte naar buiten of kou naar binnen lekt.

Wij bieden bewoners van onze buurt de warmtescan gratis aan. U kunt zich opgeven via een formulier op deze site. Er is beperkt plaats, dus wie het eerst maalt, ....

Meer lezen ...


5-12-2022

Notitie over zonnepanelen geactualiseerd

We hebben onze notitie 'Inhoudelijke aandachtspunten bij het aanschaffen van zonnepanelen' geactualiseerd.

Het betreft vooral uitbreiding van de informatie over de omvormer en de meterkast.

Weet u dat we ook een notitie 'Financiële aandachtspunten bij het aanschaffen van zonnepanelen' hebben gemaakt? Daarin vindt u o.a. het bewijs dat zelfs met een lening het aanschaffen van zonnepanelen lonend is.

Meer lezen ...


1-12-2022

Gouds Isolatie Programma (GIP)

Het college van B&W heeft op 22 november 2022 het Gouds Isolatie Programma (GIP) aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling op 14 december 2022. 

Het GIP gaat o.a. over de isolatie van koopwoningen met slechte labels, de aanpak van energiearmoede en het vereenvoudigen van de
verduurzaming van monumenten en woningen in het beschermd
stadsgezicht.

Meer lezen ,,,


28-11-2022

Video over plan warmtenet Krugerlaan e.o.

RTV Gouwestad heeft enige tijd geleden aandacht besteed aan het burgerinitiatief 'Collectieve Warmtevoorziening Krugerlaan e.o. (Warmtenet)'.

In hun uitzending wordt o.a. gesproken met de initiatiefnemer Fokke Goudswaard, enkele buurtbewoners en Hans Koning van onze Energiecoöperatie Kort Haarlem.

Programma terugkijken..


25-11-2022

Resultaat onderzoek referentiewoningen

Wij hebben met subsidie van de gemeente Gouda laten onderzoeken welke isolatiemaatregelen nodig zijn om drie kenmerkende woningen in onze buurt met watertemperatuur van 70 en 50 graden te verwarmen. Deze watertemperaturen zijn relevant voor verwarming  door middel van een warmtenet  of een warmtepomp.

Evert Hasselaar heeft op 23 november 2022 de uitkomst  toegelicht tijdens een bijeenkomst met ongeveer 20 eigenaren van de onderzochte en daarmee vergelijkbare woningen. 

Meer lezen ...


21-11-2022

ISDE subsidie regeling aangepast

Vanaf volgend jaar is het ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als u na 2 april 2022 één isolatiemaatregel heeft laten uitvoeren. In dat geval krijgt u tot 15% van de kosten als subsidie terug.

Combineert u het laten uitvoeren van een isolatiemaatregel met het laten uitvoeren van  een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting? Dan krijgt u net als nu tot 30% van de totale kosten als subsidie terug. 

Meer lezen ...


16-11-2022

Webinar over aanpassing meterkast

Hoe beoordeel je de huidige staat van je meterkast? Wat zijn de eisen als je meer apparaten aansluit? Wat kun je aan kosten verwachten? Dat is belangrijke informatie voor aanstaande kopers van zonnepanelen en een inductiekookplaat.

Rob van de Werd, expert in veiligheid van elektrische installaties, geeft hierover een webinar via Zoom op

18 november 2022 om 19.45 uur.  Er zal een videoverslag worden gemaakt.


13-11-2022

Nieuwe gemeentelijke subsidie voor clubs e.d.

De gemeente heeft op 4 november 2022 de 'Subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie' opengesteld.

De gemeente Gouda wil met deze subsidie maatschappelijke, culturele en sportorganisaties helpen die te maken hebben met hoge energiekosten.

In totaal is maximaal 1,7 miljoen beschikbaar.

Meer lezen ...


6-11-2022

Onderzoek referentiewoningen Kort Haarlem

Wij hebben eerder dit jaar in een nieuwsbrief  buurtbewoners gevraagd of zij willen meedoen aan een onderzoek naar isolatiemaatregelen, die nodig zijn om hun woning d.m.v. van een warmtenet of een warmtepomp te verwarmen. 

Aangezien wij budget hadden voor onderzoek van drie woningen hebben wij uit de aanmeldingen enkele woningen uitgezocht, die als voorbeeld kunnen dienen voor een flink aantal woningen uit de buurt (referentiewoningen). 

Meer lezen ...


31-10-2022

Bericht over collectieve aankoop zonnepanelen

Eerder hebben we gevraagd wie interesse heeft in collectieve aankoop van  zonnepanelen bij het installatiebedrijf Groenpand.

Er hebben zich inmiddels ongeveer 30 bewoners aangemeld. Die hebben we gisteren een bericht hierover gestuurd.

Groenpand geeft op 8 november 2022 vanaf 19.30 uur een vrij toegankelijk webinar over of een huis geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Meer lezen ...


27-10-2022

Warmtenet Krugerlaan e.o.

Onze buurtgenoot Fokke Goudswaard heeft een schetsplan gemaakt voor een collectieve warmtevoorziening (warmtenet) ten behoeve van de woningen in de Krugerlaan en omgeving. 

De gemeente Gouda vindt dit plan interessant en mogelijk ook voor andere buurten. Daarom heeft de gemeente subsidie verstrekt om een extern bureau (DWA) de haalbaarheid van het plan te laten onderzoeken.

In september 2022 heeft DWA het eerste van drie onderzoeken afgerond. Op basis daarvan heeft Fokke versie 1 van het plan gemaakt.

Meer lezen ...


12-10-2022

Huurdersbijeenkomst

Huurders hebben minder mogelijkheden om energie te besparen dan woningeigenaren. 

De Energiecoöperatie Kort Haarlem heeft daarom in samenwerking met de gemeente Gouda een huurdersbijeenkomst: georganiseerd op 26 oktober 2022.

Meer lezen ...


6-10-2022

Zonnepanelen kopen?

Zoekt u een betrouwbaar installatiebedrijf? Wij hebben uitgebreid contact gehad met installatiebedrijf Groenpand, dat kwalitatief goede sets zonnepanelen levert.  Al meer dan 20 buurtbewoners hebben belangstelling getoond!

Meer lezen ...

Heeft u geen geld voor zonnepanelen? Het is financieel gunstig om te lenen voor de aanschaf van zonnepanelen!

Meer lezen ...


14-9-2022

Renteloos lenen met inkomen tot € 45.014

Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar betalen vanaf 1 november 2022 geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds.

Het Warmtefonds wil met laagdrempelige en betaalbare financiering een duurzame woning voor iedere huiseigenaar mogelijk maken.

Meer lezen ...


7-9-2022

Tips voor energiebesparing

Door de stijgende energieprijzen is er veel belangstelling voor het besparen van energie.

Op internet is ontzettend veel informatie te vinden.

Wij hebben in onderstaande notitie een aantal dingen voor u op een rij gezet.

Tips Voor Energiebesparing
PDF – 82,3 KB 223 downloads

2-9-2022

De woning van Boukje is duurzamer geworden ...

In het voorjaar vertelde buurtgenoot Boukje over haar ervaringen en plannen met verbetering van de duurzaamheid van haar woning,

Een half jaar verder doet ze verslag van de vorderingen. 

Meer lezen ...


24-8-2022

Elk nadeel heb ze voordeel ...

De hoge energieprijzen hebben voor consumenten de terugverdientijd van isolatie, warmtepompen en zonneboilers volgens onderzoekers van CE Delft verkort tot maximaal 6 jaar.

In slecht geïsoleerde woningen kunnen mensen het beste eerst isoleren (verdient zich terug in 1 tot 6 jaar) en in beter geïsoleerde woningen zijn warmtepompen en zonneboilers interessant (verdienen zich terug in 2 tot 6 jaar).

Bron: https://solarmagazine.nl


10-7-2022

Woonpartners Midden Holland goed bezig in onze buurt!

Woonpartners Midden-Holland is al geruime tijd bezig om huurwoningen in de F.W. Reitzstraat te renoveren.

Na afronding van de werkzaamheden hebben deze woningen energielabel A! 

In het filmpje kunt u zien wat het project inhoudt.


10-5-2022

Het mobiele Energieloket

Wil je energiebesparende producten eens bekijken, of meer technische informatie ontvangen? Kom dan eens kijken in het mobiele Energieloket van de gemeente Gouda.

Het loket staat af en toe van 10.00 - 18.00 uur ergens in Gouda.

U kunt zonder afspraak langskomen. Klik hier voor actuele informatie.

Wilt u liever een bezoek aan huis van een energiecoach?
Klik dan hier.


29-4-2022

Gisteren is de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Energiecoöperatie Kort Haarlem gehouden. De aanwezige leden hebben o.a. bij acclamatie Margreet Sturm benoemd als nieuw bestuurslid. 

Na de pauze volgde een buurtbijeenkomst over energie(kosten) besparing. Voorzitter Evert Hasselaar leidde een levendige discussie en hield een presentatie op basis van de jarenlange ervaringen van de energiecoaches (binnenkort ook beschikbaar op deze site).

Er blijkt behoefte aan nog meer inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld triple glas in bestaande kozijnen, zonnecollectoren, oriëntatie van zonnepanelen en vloerverwarming.


5-4-2022

We heten u graag welkom op 28 april 2022 in 't Gebouwtje, Coornhertstraat 2a in Gouda.

Bijeenkomst voor leden van de Energiecoöperatie Kort Haarlem 
Inloop om 19.15 uur en vergadering van 19.30-20.00 uur . Op de agenda staan o.a. de begroting 2022 en de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Bijeenkomst voor alle bewoners van de buurt Kort Haarlem over energie(kosten) besparing. 
Inloop om 20.00 uur en bijeenkomst van 20.15 -21.30 uur. Daarna tot 22.00 uur een drankje!

We willen graag weten hoeveel leden/bewoners er komen. Wilt u daarom dit aanmeldingsformulier 
invullen?


18-3-2022

We hebben ook dit jaar een subsidie (€ 5000) van de gemeente gekregen !

Ons subsidieverzoek betrof een bijdrage voor een onderzoek naar de kosten om enkele typen woningen in onze buurt geschikt te maken voor verwarming met een warmtepomp of een warmtenet, zodat ze later helemaal zonder aardgas kunnen. 

Over dit onderzoek hebben we nieuwsbrief nummer 13 naar onze abonnees gestuurd.


21-2-2022

De actie aanschaf zonnepanelen van de Energiecoöperatie Gouda in samenwerking met de Woonwijzerwinkel is verlengd tot 1 mei 2022!


17-2-2022

Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

De Energiecoöperatie Gouda heeft een handig overzicht gemaakt over hoe de politieke partijen in Gouda denken over een aantal stellingen met betrekking tot de energietransitie.

Meer lezen ...


29-1-2022

Omdat de prijs van aardgas harder stijgt dan de prijs van elektriciteit vragen veel bewoners zich af of je niet beter kunt overstappen op elektrisch verwarmen.

Wij vinden dat elektrisch verwarmen alleen aan te raden is als je een bepaalde ruimte een korte tijd wilt verwarmen. Je kunt dan het beste directe stralingswarmte  (bijvoorbeeld infrarood) gebruiken, gericht op de plaats waar je de warmte wilt hebben. 

Meer lezen ...


17-1-2022

Vanaf  1 januari 2022 is de subsidieregeling isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonnecollectoren voor woningeigenaren verhoogd van 20 naar 30%.

U moet wel twee isolatiemaatregelen nemen, zoals vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas.

U kunt echter ook één isolatiemaatregel combineren met de aanschaf van bijvoorbeeld een hybride warmtepomp  of alleen een hybride warmtepomp aanschaffen.

Stuur ons een e-mail als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de subsidie

Meer lezen over hybride warmtepompen...


24-12-2021

De overkoepelende Energiecoöperatie Gouda heeft vandaag een Concept Actieplan 2022 op de site van het Energienetwerk Gouda gepubliceerd.

Natuurlijk is er een overlap met dingen die wij willen realiseren en daarom zullen we ook in 2022 samenwerken.

Een belangrijk verschil blijft dat wij ons vooral op onze buurt Kort Haarlem concentreren. De Energiecoöperatie Gouda wil o.a. graag dat ook in andere buurten een groep enthousiaste bewoners dit gaat doen.


9-12-2021

In de gemeenteraad van 8 december 2021 is een amendement aangenomen, waardoor 100.000 euro beschikbaar komt voor burgerinitiatieven samenhangend met de energietransitie. Dit in afwachting van aanvullende financiering van het rijk.

De burgerinitiatieven moeten voldoen aan de kaders van de Transitievisie Warmte Gouda en op een breed draagvlak in de buurt kunnen rekenen. 

De energiecoöperatie Kort Haarlem heeft zich met anderen uit Gouda ingezet om deze aanvullend budget te realiseren. Wij gaan de komende tijd door met plannen ontwikkelen die in aanmerking zouden kunnen komen voor dit extra budget


6-12-2021

Ben je geïnteresseerd in wat de Energie Coöperatie Kort Haarlem het afgelopen jaar heeft gedaan?

Kijk dan op pagina  'de coöperatie' van deze site!

Heb je ideeën over wat we het komende jaar kunnen gaan doen?

Laat het ons dan weten per e-mail naar: 

info@energiecooperatiekorthaarlem.nl 

Je kunt ook lid worden van onze  coöperatie!


26-11-2021

Jelmer Mommers is fulltime correspondent klimaat en energie. In 2019 heeft hij het boekje ‘Hoe gaan we dit uitleggen: onze toekomst op een steeds warmere aarde’ geschreven, waarvan onlangs de derde druk verscheen.

Al lezende ging ik steeds meer geloven dat er inderdaad reden tot optimisme is! Jelmer zegt dat heel vaak is gebleken dat mensen elkaar graag nadoen en dat voorlopers anderen beïnvloeden. Nog niet zo lang geleden is daardoor de slavernij afgeschaft, hebben vrouwen stemrecht gekregen en zijn we gestopt met roken in openbare gelegenheden.

Meer lezen ...


19-11-2021

Het energiebedrijf Vattenfall komt volgend jaar met een nieuwe warmtepomp, die ook geplaatst kan worden in oudere minder goed geïsoleerde woningen.

Doordat deze pomp water levert van hoge temperatuur, kunnen bestaande radiotoren blijven hangen en hoeft er niet eerst te worden geïnvesteerd in vloer- of muurverwarming en vergaande isolatie.

Helaas gaat deze warmtepomp wel meer elektriciteit gebruiken dan warmtepompen voor lagere temperatuur en in de winter leveren je eventuele zonnepanelen niet veel op.

Als het enigszins kan is het daarom beter voor het milieu om eerst te investeren in maximale isolatie! 


10-11-2021

Op 10 november 2021 heeft de gemeente de 'Subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda 2022' gepubliceerd.

Er is weer een subsidie van 5000 Euro beschikbaar t.b.v. advies- en/of proceskosten voor projecten die bijdragen aan de ambitie van de gemeente Gouda om in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn.

In 2020 ontving de Energie Coöperatie Kort Haarlem deze subsidie voor. het stimuleren en helpen van de buurt bij energiebesparing.

Wij gaan kijken of we een projectvoorstel kunnen indienen om opnieuw in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage. 


08-11-2021

De actie ‘Ik doe mee’ van de Energiecoöperatie Gouda is bedoeld voor alle bewoners van de gemeente Gouda en heeft twee doelen:

 • Deelnemende bewoners laten via een raamposter zien dat ze bezig zijn met energie besparen en eventueel energie opwekken (olievlekwerking).
 • Deelnemende bewoners geven jaarlijks optioneel hun elektriciteits- en gasgebruik door en eventueel de opbrengst van hun zonnepanelen, om de komende jaren op postcodeniveau (niet per adres) hopelijk te kunnen laten zien dat het gebruik afneemt en de opwekking toeneemt.

Meedoen? Registreer u dan via dit inschrijfformulier en u ontvangt een A5 en een A3 poster.


06-11-2021

Vandaag vond in de Goudse Sint-Jans kerk de druk bezochte duurzaamheidsmarkt 2021 plaats. 

Ruim 40 kramen in het teken van duurzaamheid: groene daken, ruilkleding, deelauto's, technische oplossingen om energie te besparen en op te wekken, energiecoaches, bewonersorganisaties, enz.

De bewonersgroepen (samenwerkend in het Energienetwerk Gouda) waren ook aanwezig en zijn bovendien twee acties (een posteractie en een collectieve actie zonnepanelen) gestart .


20-10-2021

Enkel glas en toch gas besparen!

Je huurwoning heeft nog enkel glas? Of als woningeigenaar ben je nog niet toe aan vervanging van enkel glas?

Met kozijnfolie kan je toch al duur aardgas besparen!

Meer lezen ...


10-10-2021

Stel je HR ketel op een lagere temperatuur in!

Door de sterk stijgende gasprijzen is er een extra reden om minder gas te gaan gebruiken.

In veel gevallen kan een besparing worden bereikt door de aanvoerwatertemperatuur van je HR ketel (zeker in het voor en naseizoen) op een lagere stand te zetten, zonder dat je huis minder warm wordt.

Meer lezen ….


19-9-2021

De ondersteuningsgroep van de Energie coöperatie Kort Haarlem heeft twee onafhankelijke notities gemaakt om u op weg te helpen bij het nadenken en aanschaffen/financiëren van zonnepanelen. U kunt de notities hier downloaden!

De bedoeling is deze notities indien nodig aan te vullen, te verbeteren en te actualiseren. 

Vragen en opmerkingen zijn welkom via info@energiecooperatiekorthaarlem.nl


15-9-2021

PVT-panelen zijn dakpanelen die tegelijk elektriciteit, warmte voor de woning en warm water opleveren.

Uiteraard geen goedkope oplossing, maar in combinatie met de juiste isolatie en verwarmingselementen kom je hiermee helemaal van het gas af!

Voor geïnteresseerden hieronder een link naar de sheets van een presentatie van Triple Solar.

Presentatie PVT Triple Solar September 2021
PDF – 7,7 MB 467 downloads

1-9-2021

Bijna een jaar na het besluit de Energie Coöperatie Kort Haarlem op te richten is het eindelijk zover dat dit juridisch is geregeld!

De statuten zijn bij de notaris gepasseerd en we zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel,9-8-2021

Onze voorzitter Evert Hasselaar heeft namens het bestuur van de Energie Cooperatie Kort Haarlem een reactie op de Transitie Visie Warmte naar de gemeente gestuurd.

U kunt tot en met woensdag 8 september uw persoonlijke mening/zienswijze indienen.

Klik hier om de tekst van de visie te downloaden en te lezen hoe u een reactie in kunt indienen.

Zienswijze Van Energie Cooperatie Kort Haarlem
PDF – 495,1 KB 577 downloads

15-7-2021

De concept Transitievisie Warmte Gouda en bijlagen liggen vanaf vandaag ter inzage op het stadhuis.  Wilt u ze in het Huis van de Stad bekijken? Bel dan telefoonnummer 14 0182 voor een afspraak. Hieronder staan de beide documenten in digitale vorm. 

Er is ook een online samenvatting van gemaakt door de gemeente Gouda.

Concept Transitievisie Warmte Gouda
PDF – 5,3 MB 575 downloads
Concept Transitievisie Warmte Gouda Bijlagen
PDF – 3,7 MB 609 downloads

U kunt tot en met woensdag 8 september uw persoonlijke mening/zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

 • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
 • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
 • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw E. ten Cate.

4-7-2021

Informatieavond over de Transitie Visie Warmte op 12 juli 2021

De Transitie Visie Warmte (TVW) is een gemeentelijk document over het wat, waarom, wanneer en hoe van de overgang van aardgas naar andere, schone warmtebronnen in Gouda.

Vanaf 14 juli ligt de visie ter inzage en zal ook op deze site worden gepubliceerd en van 15 juli t/m 8 september kan iedereen er op reageren.

Tijdens een online informatieavond op maandag 12 juli van 19.30 – 21.30 uur krijg je meer te horen over deze visie, wat dit voor jou als inwoner of ondernemer betekent en hoe je hierop kan reageren. 

Programma:
1) Wethouder Hilde Niezen & Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda over de ambities van de gemeente tot 2040 en de rol van de bedrijven
2)
 Energiecoach Paul Christie over de gratis adviezen voor bewoners & Eelco Vink van netbeheerder Stedin over hoe de netbeheerder omgaat met de extra vraag naar (groene) stroom
3)
 Leon van der Meij & Evert Hasselaar, beide van Energiecoöperatie Gouda, over de rol van hun energiecoöperatie in de stad en hoe zij bewoners kunnen helpen.


17-6-2021

Twee nieuwe subsidieregelingen voor isolatie e.d. 

De provincie Zuid-Holland geeft een subsidie van maximaal 3000 Euro voor energiebesparingsmaatregelen bij koopwoningen tot 250.000 Euro of huurwoningen tot 950 Euro per maand.

En bij de gemeente Gouda kan een 'groene bon' worden aangevraagd, waarmee voor 75 Euro aan  energiebesparingsproducten kan worden gekocht bij EOS Verlichting in Gouda of via de webshop van de Woonwijzerwinkel.

Zie verder onder subsidies.


15-6-2021

Eneco presenteert plan om in 2035 energieneutraal te zijn.

Eneco gaat zijn drie grote gascentrales ombouwen of sluiten, investeert extra in hernieuwbare energie-opwekking en stopt per 2025 met de verkoop van nieuwe, volledig op gas gestookte cv-ketels. Het zijn onderdelen van een vandaag gepresenteerd plan om klimaatneutraal te worden in 2035.

'We hopen dat we onze klanten de komende vijftien jaar kunnen helpen af te stappen van de cv-ketel", zegt ceo As Tempelman. "Misschien in eerste instantie naar een hybride ketel, die ingezet kan worden op heel koude dagen. Ook daarmee kunnen we het gasverbruik terugbrengen." Uiteindelijk is het de bedoeling dat wordt overgestapt op een volledig elektrisch aangedreven warmtepomp.

Het idee is om klanten die een nieuwe ketel nodig hebben te verleiden met een duurzame oplossing die financieel aantrekkelijk is. Eneco heeft volgens Tempelman honderdduizenden ketels in onderhoud. Daar gaat het bedrijf wel mee door. "We willen klanten niet in de kou laten staan."

Eneco verwacht dat warmtepompen de komende jaren in steeds meer gevallen rendabel worden. Bij de plannen gaat Eneco ervan uit dat de belastingen op aardgas verder zullen stijgen. Tegelijkertijd hoopt het elektriciteitsbedrijf dat de belastingen op elektriciteit dalen.

Ook wil Eneco in 2035 nog eens 300.000 huizen op duurzame warmtenetten hebben aangesloten en wordt er geïnvesteerd in nieuwe warmtebronnen en zonne- en windparken.


11-6-2021

Leden gevraagd voor een ondersteuningsgroep van de Energiecoöperatie Kort Haarlem

We willen o.a. buurtgenoten adviseren over energie besparen en opwekken, maar kunnen dit niet alleen doen. We hebben de energiecoaches al, maar willen ook gebruik gaan maken van kennis van zoveel mogelijk buurtbewoners.

Daarom nemen we het initiatief een ondersteuningsgroep op te richten en zoeken daarvoor mensen die kennis of ervaring hebben met bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen én ook mensen die tijd hebben om actief kennis op te bouwen en anderszins actief willen meedoen met de energietransitie.

Ons idee is dat de leden van de ondersteuningsgroep actief kennis op internet zoeken, offertes vergelijken, webinars volgen, deskundigen raadplegen, kennis vastleggen en publiceren en buurtgenoten concreet helpen met besparingsadviezen.

Er is een beperkt budget beschikbaar voor vergaderruimte, hulpmiddelen, reiskosten e.d. en natuurlijk zullen het bestuur en de energiecoaches de groep ondersteunen.

Wil je meedoen?

Geef je dan op: www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/de-cooperatie/aanmelden-voor-ondersteuningsgroep


26-5-2021

Kort Haarlem geen startbuurt

Hetcollege van B&W heeft gisteren een memo naar de gemeenteraad gestuurd over de ontwikkelingen m.b.t. de Transitie Visie Warmte Gouda (TVW). Hieronder een korte samenvatting en een link naar de volledige memo.

Alle gemeenten moeten in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen, waarin ze moeten aangeven wanneer welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, moeten de  gemeenten ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend maken.

Het college is gezien de reacties uit de verkenningsbuurten van mening dat het nog te vroeg is om in Gouda al startbuurten aan te wijzen. Dit betekent dat er nog nergens definitieve stappen worden gezet richting aardgasvrij.

Er zijn nog teveel vragen en zorgen. Daarom is eerst meer onderzoek nodig. Om dit onderzoek en de participatie goed te kunnen uitvoeren is het advies in 2022 op twee plekken verder te verkennen. Logische plekken lijken Plaswijck rond het winkelcentrum en de Mammoet (warmtenet met aquathermie) en Middenwillens West (individuele oplossing).

Wel wil het college isoleren, besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen.

Op 12 juli 2021 zal een informatieavond over de TVW worden georganiseerd voor inwoners en andere belanghebbenden. Daarna start de inspraakperiode, waarbij belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen. In oktober moet een tweede versie van de TVW gereed zijn, waarover de gemeenteraad in december zal beslissen.

Memo Raad Stavaza Energietransite Mei 2021 Docx
PDF – 1,7 MB 592 downloads

24-5-2021

De Woonwijzerwinkel organiseert regelmatig webinars. Op 1 juni a.s. van 19.00-20.00 uur gaat het over mogelijkheden en kosten van lage temperatuurverwarming.

Inschrijven via de site van de Woonwijzerwinkel!


10-5-2021

Onlangs is de interactieve site van de Energie Coöperatie Gouda (EcG) in gebruik genomen: www.energienetwerkgouda.nl. De EcG wil met deze site alles en iedereen die in Gouda betrokken is bij de energietransitie bij elkaar brengen.

Wil je jouw initiatief delen met anderen, aansluiten bij een initiatief of reageren op een initiatief? Meld je dan aan of log in met een eerder aangemaakt account (kan ook met je account van GoudaBruist.nl of met je Facebook account).


28-4-2021

Op 23 april hebben de Energie Coöperatie Gouda en de Gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend! De gemeente Gouda en de EcG leggen daarin vast intensief samen te werken aan een duurzamer Gouda met meer actieve betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de energietransitie. 

Meer lezen ...


22-4-2021

Gisteravond heeft een digitale bijeenkomst met ongeveer 60 bewoners plaatsgevonden over een definitieve reactie op de presentatie door het adviesbureau DWTM van hun onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt.

Vandaag werd de definitieve reactie, samen met een lijst met 400 handtekeningen tegen het aanwijzen van deze buurten als startbuurt, aan wethouder Niezen overhandigd.

Kort Haarlem En Kadenbuurt Reactie Op Startwijk Worden
PDF – 85,5 KB 644 downloads

20-4-2021

Vandaag hebben we onze nieuwsbrief nr. 4 verstuurd over de bijeenkomsten m.b.t. het onderzoek van het adviesbureau DWTM in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt. 

Deze nieuwsbrief en oudere nieuwsbrieven zijn hier te downloaden. 


20-4-2021

Een concept reactie van bewoners van Kort Haarlem en de Kadenbuurt op de presentatie van DWTM op 7 april is nu beschikbaar.  U kunt uw mening over deze concept reactie geven tijdens een digitale bijeenkomst op 22 april a.s.

Als u zich nog niet hebt opgegeven voor die bijeenkomst, dan kan dit alsnog!

Concept Reactie Kort Haarlem En Kadenbuurt
PDF – 145,4 KB 647 downloads

10-4-2021

Op 7 april 2021 heeft het adviesbureau DWTM  (De Warmte Transitie Makers) een presentatie gegeven van het onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt. De presentatie en een  verslag zijn hier te downloaden.

Op 22 april 2021 organiseren wij een digitale bijeenkomst om de reacties van de buurt te inventariseren. 


9-4-2021

De uitslag van de enquête van de gemeente in alle verkenningsbuurten is bekend! U kunt hieronder een samenvatting en een infographic downloaden:

Samenvatting Uitslag Enquete Verkenningsbuurten
PDF – 10,7 KB 618 downloads
Uitslag Enquete Verkenningsbuurten
PDF – 177,4 KB 575 downloads

19-3-2021

Gisteravond heeft de derde en laatste informatieve digitale buurtbijeenkomst plaatsgevonden. De presentatie van deze buurtbijeenkomsten kunt u downloaden  op de pagina buurtbijeenkomsten


14-3-2021

Sympathieke demonstratie (goed doel, voldoende onderlinge afstand en zonder dat de politie hoefde op te treden) vanmiddag om 15.00 uur op het marktplein in Gouda. Het nieuwe Energienetwerk Gouda was ook aanwezig met een spandoek!


12-3-2021

De Energiecoöperatie Gouda (EcG) is het nieuwe energienetwerk in Gouda!

Het nieuwe energienetwerk wil startende en lopende initiatieven op wijk- en buurtniveau ondersteunen, de krachten bundelen en samenwerken met de gemeente aan de energietransitie. Er komt binnenkort een website van het nieuwe energienetwerk en de gemeente.

Binnen de Energiecoöperatie Gouda is een kerngroep gevormd, bestaande uit bewoners die allemaal al actief zijn in Goudse buurten en wijken. Ook onze voorzitter Evert Hasselaar maakt deel uit van deze kerngroep.

Wij blijven ons bij de Energie Coöperatie Kort Haarlem (EcKH) bezig houden met het motiveren, helpen en op de hoogte te houden van onze eigen buurtgenoten! Het samenwerken van en met bewoners uit onze eigen buurt vinden wij een belangrijke voorwaarde om onze eigen buurt voor te bereiden op de energietransitie!


5-3-2021

Gisteravond heeft weer een informatieve digitale buurtbijeenkomst via Zoom plaatsgevonden. Opnieuw hebben meer dan 20 buurtgenoten kennis gemaakt met het bestuur van de coöperatie en veel informatie gekregen (zie de agenda hiernaast). 

Dezelfde bijeenkomst wordt nog één keer georganiseerd op 18 maart.

U kunt zich nog opgeven, als u dat al niet gedaan heeft!


2-3-2021

We gaan weer verder met de actie 'Gratis warmtescan voor leden (voor zover de weersomstandigheden het toelaten).

De leden die eerder een warmtescan hebben aangevraagd kunnen opnieuw geschikte tijdvakken aangeven en hebben vandaag een e-mail daarover gekregen. 


18-2-2021

In de periode 11-14 februari hebben we onder ideale weersomstandigheden ongeveer 20 warmtescans uitgevoerd in het kader van onze actie 'Gratis warmtescan voor leden'.

Helaas kan dat volgens de weersvoorspelling nu even niet meer, want voor een goede warmtescan zijn drie dingen nodig:

 • Er moet minstens 15 graden verschil zitten tussen binnen en buiten temperatuur
 • De gevels moeten droog zijn
 • De gevels mogen niet door de zon verwarmd zijn

Het aanbod blijft echter onbeperkt geldig en we vergeten de resterende aanvragers niet!

Zodra de weersberichten gunstiger zijn, zullen we deze leden opnieuw per-email vragen naar voor hen geschikte tijdvakken. 


16-2-2021

Gisteravond heeft de eerste informatieve digitale buurtbijeenkomst via Zoom plaatsgevonden. Meer dan 20 buurtgenoten hebben kennis gemaakt met het bestuur van de coöperatie en veel informatie gekregen (zie de agenda hiernaast). Ook waren er veel vragen en complimenten voor inhoud en organisatie van de bijeenkomst.

Dezelfde bijeenkomst wordt  nog twee keer georganiseerd (4 maart en 18 maart). U kunt zich nog opgeven, als u dat al niet gedaan heeft!

Vooraf ontvangt u instructie over gebruik van Zoom, een herinnering en een link om aan de bijeenkomst deel te  kunnen nemen.


11-2-2021

De eerste buurtactie van onze energie coöperatie is een feit!

Alle  buurtgenoten, die zich hebben opgegeven als lid, hebben vandaag een gratis warmtescan met een professionele warmtecamera aangeboden gekregen.

Ze kunnen zich opgeven voor een bezoek de komende twee weken (zonder fysiek contact). Later krijgen ze een verslagje met de foto's en een korte analyse.

Ook geïnteresseerd in een gratis warmtescan, maar nog geen lid? 

De flyer is hier te downloaden.


9-2-2021

Onze eerste nieuwsbrief is verzonden naar alle leden en naar iedereen die heeft aangegeven per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden!

Je kunt je ook opgeven voor de maandelijkse nieuwsbrief!

De  nieuwsbrief is hier te downloaden.


6-2-2021

De gemeente deed de afgelopen dagen per brief een oproep voor het invullen van een enquête over aardgasvrij worden. Deze enquête is bedoeld voor de bewoners van alle verkenningsbuurten en zal worden gebruikt om deze te vergelijken.

Onze enquête is vorige maand alleen in onze buurt verspreid en was mede bedoeld om onze buurtgenoten te leren kennen en bij elkaar te brengen.


1-2-2021

Er zijn erg veel enquêteformulieren en contactformulieren ingevuld! Het onderwerp blijkt dus te leven in onze buurt. Binnenkort kunt u de eerste resultaten verwachten!


27-1-2021

Heeft u onze enquête al ingevuld? U kunt de enquête nog tot 1 februari via deze site invullen!


17-1-2021

De Woonwijzerwinkel organiseert op 2 februari. 2021 om 19.00 uur een extra digitaal seminar over subsidiemogelijkheden in 2021 .voor het verduurzamen van uw woning. U kunt zich opgeven via  woonwijzerwinkel.nl/themadagen.


14-1-2021

Uiterlijk 24 januari 2021 krijgen alle bewoners van de buurt Kort Haarlem onze flyer in de brievenbus! Om u te informeren en te motiveren samen met ons energie te besparen en op te wekken!

De flyer is hier te downloaden.

Bij de flyer zijn een enquêteformulier en een contactformulier gevoegd.

Invullen en verzenden kan echter sneller via de enquête op deze site. Wij horen graag van u!


9-12-2020

De Gemeente Gouda heeft o.a. de buurt Kort Haarlem aangewezen als Verkenningsbuurt Energietransitie. Dat betekent dat volgend jaar onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheden om de buurt in de toekomst aardgasvrij te maken.


5-12-2020

De Woonwijzerwinkel organiseert op 15 december 2020 om 18.30 uur een digitaal seminar over veranderingen in regelgeving en leningsmogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning. U kunt zich tot 14 december 16.00 uur opgeven via  woonwijzerwinkel.nl/themadagen.


23-11-2020

Het Energie Netwerk in het Groene Hart (EniGH) gaat samen met Gouda Bruist een nieuwe community site bouwen,  waar alle initiatieven m.b.t. de energietransitie elkaar kunnen ontmoeten.  Uiteraard doet de Energie Coöperatie Kort Haarlem ook mee!


6-11-2020

Eerste concept van de site van Energie Coöperatie Kort Haarlem gereed


23-10-2020

De Gemeente Gouda verstrekt een eenmalige subsidie aan de Energie Coöperatie Kort Haarlem in oprichting.


7-9-2020

Initiatief tot oprichting van de Energie Coöperatie Kort Haarlem in het fietsmuseum van Peter van Leeuwen.