WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


1-12-2022

Gouds Isolatie Programma (GIP)

Het college van B&W heeft op 22 november 2022 het Gouds Isolatie Programma (GIP) aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling op 14 december 2022. 

Het GIP gaat o.a. over de isolatie van koopwoningen met slechte labels, de aanpak van energiearmoede en het vereenvoudigen van de
verduurzaming van monumenten en woningen in het beschermd
stadsgezicht.

Meer lezen ,,,

 

28-11-2022

Video over plan warmtenet Krugerlaan e.o.

RTV Gouwestad heeft enige tijd geleden aandacht besteed aan het burgerinitiatief 'Collectieve Warmtevoorziening Krugerlaan e.o. (Warmtenet)'.

In hun uitzending wordt o.a. gesproken met de initiatiefnemer Fokke Goudswaard, enkele buurtbewoners en Hans Koning van onze Energiecoöperatie Kort Haarlem.

Programma terugkijken..

25-11-2022

Resultaat onderzoek referentiewoningen

Wij hebben met subsidie van de gemeente Gouda laten onderzoeken welke isolatiemaatregelen nodig zijn om drie kenmerkende woningen in onze buurt met watertemperatuur van 70 en 50 graden te verwarmen. Deze watertemperaturen zijn relevant voor verwarming  door middel van een warmtenet  of een warmtepomp.

Evert Hasselaar heeft op 23 november 2022 de uitkomst  toegelicht tijdens een bijeenkomst met ongeveer 20 eigenaren van de onderzochte en daarmee vergelijkbare woningen. 

Meer lezen ...

 
 
 

DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

de buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
de coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
energienetwerk Gouda bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
tips bevat handige tips op het gebied van energiebesparing;
ervaringen bevat verhalen van bewoners in onze buurt;
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.