WELKOM BIJ DE ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


NIEUWSTE BERICHTEN

29-4-2022

Gisteren is de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Energiecoöperatie Kort Haarlem gehouden. De aanwezige leden hebben o.a. bij acclamatie Margreet Sturm benoemd als nieuw bestuurslid. 

Na de pauze volgde een buurtbijeenkomst over energie(kosten) besparing. Voorzitter Evert Hasselaar leidde een levendige discussie en hield een presentatie op basis van de jarenlange ervaringen van de energiecoaches (binnenkort ook beschikbaar op deze site).

Er blijkt behoefte aan nog meer inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld triple glas in bestaande kozijnen, zonnecollectoren, oriëntatie van zonnepanelen en vloerverwarming.

19-4-2022

Gratis klimaatbijeenkomst in de Goudse Schouwburg op 29 mei 2022 van 13.00 - 17.00 uur

O.a. presentaties van:

  • Jelle Mommers over wat er allemaal is gebeurd in de twee jaar na het schrijven van zijn boek 'Hoe gaan we dit uitleggen'.
  • Marjan Minnesma van 'Urgenda' over haar visie en
    actieplannen om de energietransitie te versnellen. 
  • Lucas de Man van 'Design by nature' over de mogelijkheden van de natuur om een nieuwe,
    duurzame wereld vorm te geven.

Meer lezen ...

5-4-2022

We heten u graag welkom op 28 april 2022 in 't Gebouwtje, Coornhertstraat 2a in Gouda.

Bijeenkomst voor leden van de Energiecoöperatie Kort Haarlem 
Inloop om 19.15 uur en vergadering van 19.30-20.00 uur . Op de agenda staan o.a. de begroting 2022 en de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Bijeenkomst voor alle bewoners van de buurt Kort Haarlem over energie(kosten) besparing. 
Inloop om 20.00 uur en bijeenkomst van 20.15 -21.30 uur. Daarna tot 22.00 uur een drankje!

We willen graag weten hoeveel leden/bewoners er komen. Wilt u daarom dit aanmeldingsformulier 
invullen?


DOEL VAN DE COÖPERATIE

De gemeente Gouda stimuleert bewonersinitiatieven m.b.t. CO2 besparing. In de buurt Kort Haarlem heeft daarom een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

de buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
de coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
energienetwerk Gouda bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken met soms links naar andere sites;
tips bevat handige tips op het gebied van energiebesparing;
ervaringen bevat verhalen van bewoners in onze buurt;
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.