WELKOM BIJ DE ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


LAATSTE NIEUWS

22-4-2021

Gisteravond heeft een digitale bijeenkomst met ongeveer 60 bewoners plaatsgevonden over een definitieve reactie op de presentatie door het adviesbureau DWTM van hun onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt.

Vandaag werd de definitieve reactie, samen met een lijst met 400 handtekeningen tegen het aanwijzen van deze buurten als startbuurt, aan wethouder Niezen overhandigd.

Kort Haarlem En Kadenbuurt Reactie Op Startwijk Worden
PDF – 85.5 KB 40 downloads

20-4-2021

Vandaag hebben we onze nieuwsbrief nr. 4 verstuurd over de bijeenkomsten m.b.t. het onderzoek van het adviesbureau DWTM in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt. 

Deze nieuwsbrief en oudere nieuwsbrieven zijn hier te downloaden. U kunt zich ook opgeven om onze maandelijkse nieuwsbrief voortaan automatisch via de e-mail te ontvangen.

DOEL VAN DE COÖPERATIE 

De gemeente Gouda wil aardgasvrij worden en stimuleert bewonersinitiatieven op dit gebied. In de buurt Kort Haarlem heeft daarom een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (dat hoeft niet in een keer en vaak zijn er subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente heeft o.a. de buurt Kort Haarlem aangewezen als verkenningsbuurt energietransitie. In de verkenningsbuurten vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om aardgasvrij te worden.  De gemeente gaat eind 2021 op basis van deze verkenningen besluiten nemen en wij willen dat de mening van de buurt daarbij mee telt!

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem wil ook kijken of het mogelijk is collectie acties en collectieve projecten te realiseren.

 

Zonder goed geïsoleerd huis niet van het gas af. Dus aan de slag! Het hoeft allemaal niet in één keer en een beetje plannen helpt om dubbele kosten te voorkomen en met subsidies kunt u vaak een deel terug krijgen. U kunt gratis gebruik maken van een energiecoach om u op weg te helpen. Vaak kunt u met kleine aanpassingen al honderden euro's per jaar besparen! 

lees meer over besparen ....

Zelf energie opwekken is nog nooit zo makkelijke en toegankelijk geweest. Door zonnepanelen op uw eigen dak (of dat van uw schuur) te plaatsen kunt u besparen op de energierekening en gas besparen door bijvoorbeeld elektrisch te gaan koken. Als er geen mogelijkheden zijn op of om uw huis, kunt u misschien deelnemen in een gezamenlijk project.

lees meer over opwekken....

LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts 12,50 Euro per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

UITLEG OVER DE SITE

de buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. onderzoeken, energiegebruik, isolatie, zonnepanelen en op lange termijn het aardgasvrij worden;
de coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
verhalen geeft toegang tot praktijkervaringen van energiecoaches en bewoners in onze buurt;
kennis bevat links naar elders op internet aanwezige informatie, documenten, subsidiemogelijkheden en organisaties betreffende de energietransitie;
FAQ geeft antwoorden op vragen die bij u kunnen leven.