WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


26-1-2023

Bijeenkomst over het plan voor een warmtenet

Op 6 februari 2023 zal er een informatieve bijeenkomst plaatsvinden over de stand van zaken met betrekking tot het plan voor een warmtenet in de Krugerlaan e.o. 

Voorlopig gaat het om het gebied begrensd door:

Joubertstraat, Karnemelksloot, Burgemeester Martenssingel en De La Reylaan.

Alle bewoners in dit gebied hebben vandaag een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.

Meer lezen ...

19-1-2023

Vochtmeting huurwoningen Sint Josephbuurt

In de Sint Josephbuurt wordt geklaagd over een hoge vochtigheid in huis met de alle gevolgen van dien, zoals schimmelvorming.

Op de informatieavond met huurders, die de ECKH vorig jaar heeft gehouden, bleek dat de verhuurder hier weinig aandacht voor heeft.

Om meer inzicht te krijgen in de vochtigheid heeft ECKH samen met de bewonerscommissie Sint Josephbuurt bij een viertal bewoners vochtmeters geplaatst om de vochtigheid op twee plaatsen in deze huizen te gaan meten.

Deze metingen vinden drie weken plaats. Na afloop van de metingen zal worden bezien of nadere actie nodig is.

23-12-2022

Zonnepanelen op een gemeentelijk monument.

De huizen in de Sint Josephbuurt zijn een gemeentelijk monument.

Bewoners zouden graag zonnepanelen op de achterkant van hun huis willen plaatsen.

De gemeente Gouda heeft op 12 december uitleg gegeven over de beperkingen die gelden voor gemeentelijke monumenten.

Op dit moment wordt er een  evaluatie gemeentelijke monumenten in relatie tot duurzaamheid uitgevoerd. In deze evaluatie zullen ook de beperkingen die er voor monumenten gelden m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen aan de orde komen.


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

de buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
de coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
energienetwerk Gouda bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
tips bevat handige tips op het gebied van energiebesparing;
ervaringen bevat verhalen van bewoners in onze buurt;
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.