WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


12-9-2023

Dak- en muurisolatie

We hebben we weer een nieuwe kennispagina toegevoegd!

Twee leden van onze coöperatie hebben samen een document gemaakt over dak- en muurisolatie.

Meer lezen ...

1-9-2023

Nieuws over het warmtenet

Er gaat weer wat gebeuren met het plan voor een warmtenet van buurtgenoot Fokke Goudswaard.

De Projectgroep gaat aan de slag met het vinden van een projectleider/-bureau.

De Bewonersgroep is bij elkaar geweest en gaat beginnen aan de communicatie met de bewoners. 

Meer lezen ...

 

29-8-2023

Elektriciteitsmeters

Er zijn verschillende soorten elektriciteitsmeters:

  • analoge meters zonder draaischijf
  • analoge meters met draaischijf
  • digitale meters
  • slimme meters

Wat is het verschil?

Wat is wanneer verplicht?

Wat is de relatie met zonnepanelen?

Meer lezen ...

 


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar t/m 2023 en €15,00 per jaar vanaf 2024. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, vergaderruimte, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
gemeente bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
ervaringen en tips bevat ervaringen van bewoners met leveranciers en bedrijven, persoonlijke ervaringen met energiebesparing en handige tips
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.