WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


11-5-2024

Terugverdientijd zonnepanelen

Sinds het uitstellen van het afbouwen van de salderingsregeling brengen steeds meer energie-leveranciers kosten in rekening voor het leveren van stroom uit zonnepanelen aan het net. 

De meeste werken met een schaalverdeling voor het leveren van stroom uit zonnepalen per dag/week of maand. Per schaal wordt een  bedrag in rekening gebracht. Eneco gaat  kosten per kwh in rekening brengen.

Meer lezen ...

In verband met deze ontwikkeling hebben we ons  ons rekenmodel zonnepanelen aangepast.

 

18-4-2024

Algemene ledenvergadering 2024 

Gisteren vond de algemene ledenvergadering 2024 van onze coöperatie plaats. 

Na het formele gedeelte volgde een voor alle bewoners toegankelijk gedeelte over het thema 'hybride warmtepompen'.

De presentatie, video, rekenmodel e.d. betreffende het tweede gedeelte zijn nu op deze site beschikbaar.  

Meer lezen ...

14-4-2024

Onderzoek warmtenet van start

Het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos gaat het onderzoek naar een warmtenet in een deel van de buurt Kort Haarlem uitvoeren. 

We hopen binnenkort met de projectleider  kennis te maken.

Aan het begin van de zomer zal er een bewonersavond worden georganiseerd, waarbij iedereen de projectleider kan ontmoeten. 


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts €15,00 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, onze bankrekening, huis-aan-huis flyers, vergaderruimtes, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken met betrekking tot energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
coöperatie vertelt wie we zijn en bevat onze statuten en huishoudelijk reglement; tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
gemeente bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
warmtenet bevat informatie over het plan voor een warmtenet in een deel van de buurt Kort Haarlem;
kennis bevat informatie over allerlei facetten van energie besparen en opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
ervaringen en tips bevat ervaringen van bewoners met leveranciers en bedrijven, persoonlijke ervaringen met energiebesparing en handige tips
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.