WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


3-7-2024

Weer een artikel in het Algemeen Dagblad over warmtenet Kort Haarlem

Het Algemeen Dagblad was er vorige week snel bij met een artikeltje over de wijziging van het gemeentelijk beleid energietransitie Gouda.

Vandaag de weergave van een interview met ons bestuurslid Hans Koning, die namens onze coöperatie heeft meegeschreven aan de reactie van ECG op deze gemeentelijke beslissing.

Interview Met Hans Koning In Algemeen Dagblad Pdf
PDF – 83,9 KB 21 downloads

30-6-2024

Reactie ECG op wijziging beleid energietransitie  Gouda

De Energie Coöperatie Gouda (ECG) heeft, mede namens de Energiecoöperatie Kort Haarlem (ECKH) en Buurtwarmte Achterwillens, de wethouder gevraagd om een gesprek over de wijziging van het beleid energietransitie Gouda 

In bijgaande reactie staan de vragen en opmerkingen die de schrijvers hebben op de beleidswijziging.

Reactie Op Raadsmemo Voortgang En Herziening Focus Warmtetransitie Pdf
PDF – 552,5 KB 20 downloads

26-6-2024

Bewonersbijeenkomst warmtenet Kort Haarlem

Op 25 juni 2024 heeft weer een bijeenkomst plaatsgevonden over een mogelijk warmtenet in Kort Haarlem.

Tijdens deze bijeenkomst heeft o.a. Witteveen+Bos een presentatie gehouden over het door hen gestarte onderzoek. 

Met de gemeente Gouda is afgesproken dat ook gekeken wordt naar een vergelijking in kosten e.d. met individuele all-electric warmtepompen in de hele buurt.  

Meer lezen ...


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts €15,00 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, onze bankrekening, huis-aan-huis flyers, vergaderruimtes, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken met betrekking tot energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
coöperatie vertelt wie we zijn en bevat onze statuten en huishoudelijk reglement; tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
gemeente bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
warmtenet bevat informatie over het plan voor een warmtenet in een deel van de buurt Kort Haarlem;
kennis bevat informatie over allerlei facetten van energie besparen en opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
ervaringen en tips bevat ervaringen van bewoners met leveranciers en bedrijven, persoonlijke ervaringen met energiebesparing en handige tips
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.