WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


29-11-2023

Wet collectieve warmte (Wcw)

Op 23 november 2023 is het ontwerp voor de Wet collectieve warmte (Wcw) naar de Raad van State gestuurd voor advies. Deze wet is van groot belang voor een eventueel warmtenet in onze buurt.

Vier grote veranderingen t.o.v. de huidige Warmtewet zijn:

  • Vergroting van publieke sturing op realisatie en exploitatie van collectieve warmte.
  • Ontwikkeling van collectieve warmte die geen broeikasgassen meer uitstoot in 2050.
  • Betere bescherming van de afnemers en borging van de leveringszekerheid.
  • Transparante en kostengebaseerde tarieven voor de afnemers.

Meer lezen ...

17-11-2023

Voortgang onderzoek warmtenet

De Projectgroep Warmtenet heeft op 14 november 2023 gesproken over de Europese aanbesteding van het onderzoek naar het warmtenet.

Meer lezen ...

De Communicatiegroep van de Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem heeft op 16 november gesproken over o.a. een eerste nieuwsbrief en de volgend jaar te organiseren huiskamergesprekken .

Meer lezen ...

2-11-2023

Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem (BEKH)

De Bewonersgroep die meedenkt over het onderzoek naar een warmtenet in onze buurt is weer bij elkaar geweest. 

De in het voorlopige doelgebied verspreide flyers hebben ruim 30 nieuwe e-mailadressen opgeleverd en 15 aanmelding voor de bewonersgroep.

Er is o.a. gesproken over de verschillende mogelijke beheersvormen van een warmtenet.

Meer lezen ,,,


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar t/m 2023 en €15,00 per jaar vanaf 2024. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, vergaderruimte, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
gemeente bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
ervaringen en tips bevat ervaringen van bewoners met leveranciers en bedrijven, persoonlijke ervaringen met energiebesparing en handige tips
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.