WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


28-3-2023

Algemene ledenvergadering 2023

Op 13 april 2023 om 19.30 uur houden we onze algemene ledenvergadering in ‘t Gebouwtje, Coornhertstraat 2a (hoek IJssellaan). Een gelegenheid om elkaar en ons te leren kennen en bij  te dragen aan de buurtcohesie.

Alle leden krijgen binnenkort per e-mail een uitnodiging, de vergaderstukken en het verzoek zich van te voren aan te melden, zodat we weten op hoeveel aanwezigen we moeten rekenen.

Aansluitend zijn alle buurtbewoners vanaf 20.00 uur welkom voor onze ‘Ideeënbrouwerij’. We willen horen waar buurtbewoners tegenaan lopen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, wat ze willen dat wij doen en hoe we het stimuleren en ondersteunen het beste kunnen realiseren. Graag ook voor dit gedeelte van de avond aanmelden via dit aanmeldingsformulier.

22-3-2023

Antwoorden op uw vragen over het plan warmtenet

Sinds de informatieve bijeenkomsten over het plan voor een warmtenet in onze buurt hebben we niet stil gezeten.

De initiatiefnemer Fokke Goudswaard heeft samen met enkele bestuursleden van de coöperatie en Marjolein Broos van de gemeente antwoorden geformuleerd op alle tijdens de bijeenkomsten gestelde vragen,

Ga naar onze pagina over het plan warmtenet om een overzicht van de vragen en antwoorden te downloaden en alle andere beschikbare informatie over het plan te lezen.

Meer lezen ...

 

9-3-2023

Zonnepanelen en kwaliteit van de omgeving

Een bewoner van onze buurt heeft gevraagd of wij aandacht willen besteden aan het rekening houden met de kwaliteit van de omgeving bij het plaatsen van zonnepanelen. 

Als coöperatie stimuleren wij het plaatsen van zonnepanelen in het kader van de energietransitie en vinden wij het niet onze rol beperkingen aan het plaatsen proberen te stellen. 

Toch begrijpen wij het verzoek wel. Kijk maar eens naar deze foto’s van verschillende situaties.

Daarom vragen we iedereen, die van plan is zonnepanelen aan te schaffen, te kijken of er afstemming mogelijk is met de buren wat betreft grootte, ligging en type zonnepanelen.


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

de buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
de coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
energienetwerk Gouda bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
tips bevat handige tips op het gebied van energiebesparing;
ervaringen bevat verhalen van bewoners in onze buurt;
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.