WELKOM BIJ DE ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


26-5-2021

LAATSTE NIEUWS

Het college van B&W heeft gisteren een memo naar de gemeenteraad gestuurd over de ontwikkelingen m.b.t. de Transitie Visie Warmte Gouda (TVW). Hieronder een korte samenvatting en een link naar de volledige memo.

Alle gemeenten moeten in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen, waarin ze moeten aangeven wanneer welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, moeten de  gemeenten ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend maken.

Het college is gezien de reacties uit de verkenningsbuurten van mening dat het nog te vroeg is om in Gouda al startbuurten aan te wijzen. Dit betekent dat er nog nergens definitieve stappen worden gezet richting aardgasvrij.

Er zijn nog teveel vragen en zorgen. Daarom is eerst meer onderzoek nodig. Om dit onderzoek en de participatie goed te kunnen uitvoeren is het advies in 2022 op twee plekken verder te verkennen. Logische plekken lijken Plaswijck rond het winkelcentrum en de Mammoet (warmtenet met aquathermie) en Middenwillens West (individuele oplossing).

Wel wil het college isoleren, besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen.

Op 12 juli 2021 zal een informatieavond over de TVW worden georganiseerd voor inwoners en andere belanghebbenden. Daarna start de inspraakperiode, waarbij belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen. In oktober moet een tweede versie van de TVW gereed zijn, waarover de gemeenteraad in december zal beslissen.

Memo Raad Stavaza Energietransite Mei 2021 Docx
PDF – 1.7 MB 18 downloads

24-5-2021

De Woonwijzerwinkel organiseert regelmatig webinars. Op 1 juni a.s. van 19.00-20.00 uur gaat het over mogelijkheden en kosten van lage temperatuurverwarming.

Inschrijven via de site van de Woonwijzerwinkel!


10-5-2021

Onlangs is de interactieve site van de Energie Coöperatie Gouda (EcG) in gebruik genomen: www.energienetwerkgouda.nl. De EcG wil met deze site alles en iedereen die in Gouda betrokken is bij de energietransitie bij elkaar brengen.

Wil je jouw initiatief delen met anderen, aansluiten bij een initiatief of reageren op een initiatief? Meld je dan aan of log in met een eerder aangemaakt account (kan ook met je account van GoudaBruist.nl of met je Facebook account).

DOEL VAN DE COÖPERATIE 

De gemeente Gouda wil aardgasvrij worden en stimuleert bewonersinitiatieven op dit gebied. In de buurt Kort Haarlem heeft daarom een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (dat hoeft niet in een keer en vaak zijn er subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente heeft o.a. de buurt Kort Haarlem aangewezen als verkenningsbuurt energietransitie. In de verkenningsbuurten vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om aardgasvrij te worden.  De gemeente gaat eind 2021 op basis van deze verkenningen besluiten nemen en wij willen dat de mening van de buurt daarbij mee telt!

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem wil ook kijken of het mogelijk is collectie acties en collectieve projecten te realiseren.

 

Zonder goed geïsoleerd huis niet van het gas af. Dus aan de slag! Het hoeft allemaal niet in één keer en een beetje plannen helpt om dubbele kosten te voorkomen en met subsidies kunt u vaak een deel terug krijgen. U kunt gratis gebruik maken van een energiecoach om u op weg te helpen. Vaak kunt u met kleine aanpassingen al honderden euro's per jaar besparen! 

lees meer over besparen ....

Zelf energie opwekken is nog nooit zo makkelijke en toegankelijk geweest. Door zonnepanelen op uw eigen dak (of dat van uw schuur) te plaatsen kunt u besparen op de energierekening en gas besparen door bijvoorbeeld elektrisch te gaan koken. Als er geen mogelijkheden zijn op of om uw huis, kunt u misschien deelnemen in een gezamenlijk project.

lees meer over opwekken....

LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts 12,50 Euro per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

UITLEG OVER DE SITE

de buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. onderzoeken, energiegebruik, isolatie, zonnepanelen en op lange termijn het aardgasvrij worden;
de coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
verhalen geeft toegang tot praktijkervaringen van energiecoaches en bewoners in onze buurt;
kennis bevat links naar elders op internet aanwezige informatie, documenten, subsidiemogelijkheden en organisaties betreffende de energietransitie;
FAQ geeft antwoorden op vragen die bij u kunnen leven.