WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


29-5-2023

Energiecoöperatie Kort Haarlem op de IJssel-/Josephmarkt

Dit jaar hadden we voor het eerst een kraam op de IJssel-/Josephmarkt voor de woning van ons lid Margreet van Dijk, die voor de koffie zorgde.

De IJssel-/Josephmarkt is een heel goede gelegenheid gebleken om de relatie met de bewoners te verstevigen en dichter bij de buurt te komen. 

26-5-2023

Inwonersavond over duurzame energie opwekken

Hoe denkt u over het opwekken van duurzame energie in uw gemeente, zoals zonnepanelen op het dak van een bedrijf of zonnevelden op land?

Kom naar de inwonersavond duurzame energie op donderdag 1 juni 2023 in het Huis van de Stad in Gouda.

Laat u voorlichten over wat er kan en geef uw mening! U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen om met de gemeente in gesprek te gaan. Wethouder Michel Klijmij – van der Laan zal ook aanwezig zijn om te luisteren en uw vragen te beantwoorden.

Zo kan de gemeente keuzes maken die zo goed mogelijk passen bij de wensen van inwoners. 

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk op de website van RES Midden-Holland of www.maakgoudaduurzaam.nl

21-5-2023

Enquête van Willemijn Kooiman over plan warmtenet

Willemijn Kooijman zit op het Antoniuscollege in klas 4vwo.

Ze heeft opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de duurzaamheid in haar omgeving.

Willemijn heeft ervoor gekozen om haar onderzoek te doen over het plan voor een warmtenet in Kort Haarlem.

U kunt haar onderzoek verder helpen door de vragen van haar korte enquête in te vullen.

Uiteraard wensen we Willemijn veel succes met haar onderzoek!


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
gemeente bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
ervaringen en tips bevat ervaringen van bewoners met leveranciers en bedrijven, persoonlijke ervaringen met energiebesparing en handige tips
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.