WELKOM BIJ DE ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


LAATSTE NIEUWS

 

21-9-2021

We organiseren op 25 oktober van 19.00 -21.00 uur voor maximaal 20 belangstellenden uit Gouda een rondleiding door de Woonwijzerwinkel, Directiekade 2 in Rotterdam Heijplaat. Er zal een overzicht van alle duurzaamheidsthema’s worden getoond. Een goed moment om kennis te maken met de Woonwijzerwinkel!

De rondleiding is gratis voor leden van de Energie Coöperatie Kort Haarlem en kost voor niet-leden 10 euro. Vervoer moet je wel zelf regelen. Je kunt je hier opgeven.

19-9-2021

De ondersteuningsgroep van de Energie coöperatie Kort Haarlem heeft twee onafhankelijke notities gemaakt om u op weg te helpen bij het nadenken en aanschaffen/financiëren van zonnepanelen. U kunt de notities hier downloaden!

De bedoeling is deze notities indien nodig aan te vullen, te verbeteren en te actualiseren. 

Vragen en opmerkingen zijn welkom via info@energiecooperatiekorthaarlem.nl

15-9-2021

PVT-panelen zijn dakpanelen die tegelijk elektriciteit, warmte voor de woning en warm water opleveren.

Uiteraard geen goedkope oplossing, maar in combinatie met de juiste isolatie en verwarmingselementen kom je hiermee helemaal van het gas af!

Voor geïnteresseerden hieronder een link naar de sheets van een presentatie van Triple Solar.

Presentatie PVT Triple Solar September 2021
PDF – 7,7 MB 27 downloads

DOEL VAN DE COÖPERATIE

De gemeente Gouda wil aardgasvrij worden en stimuleert bewonersinitiatieven op dit gebied. In de buurt Kort Haarlem heeft daarom een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn er ook subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent langer wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem wil ook kijken of het mogelijk is collectie acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts 12,50 Euro per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

UITLEG OVER DE SITE

de buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken m.b.t. onderzoeken, energiegebruik, isolatie, zonnepanelen en op lange termijn het aardgasvrij worden;
de coöperatie vertelt meer over onze coöperatie en wat we doen en tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
verhalen geeft toegang tot praktijkervaringen van energiecoaches en bewoners in onze buurt;
kennis bevat links naar elders op internet aanwezige informatie, documenten, subsidiemogelijkheden en organisaties betreffende de energietransitie;
FAQ geeft antwoorden op vragen die bij u kunnen leven.