WELKOM BIJ DE
ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM


RECENTSTE BERICHTEN


21-2-2024

Rekenmodel terugverdientijd warmtepomp herzien.

We hebben ons enkele dagen geleden gepubliceerde rekenmodel voor de terugverdientijd van een warmtepomp herzien!

We houden nu ook rekening met de jaarlijkse onderhoudskosten. Daardoor wordt de terugverdientijd helaas aanzienlijk langer en soms zelfs meer dan de te verwachten levensduur van de warmtepomp.

De door de minister genoemde terugverdientijd van een hybride warmtepomp zal daardoor in de praktijk vaak niet haalbaar zijn. U komt alleen in de buurt van 7 jaar als u meer dan 1200 m3 gas verbruikt én bovendien een overschot elektriciteit uit zonnepanelen heeft.

De berekende terugverdientijd kan de komende jaren  veranderen door betere efficiency, en andere prijzen van warmtepompen, wijzigingen in de subsidieregelingen en door veranderingen in de prijs van gas en elektriciteit. Ons rekenmodel houdt nog geen rekening met inflatie en het in de toekomst verdwijnen van de salderingsregeling.

19-2-2024

De terugverdientijd van  zonnepanelen of een hybride warmtepomp berekenen

We hebben ons rekenmodel voor de terugverdientijd van zonnepanelen uitgebreid. U kunt nu rekening houden met meer aspecten van uw persoonlijke situatie. Anderzijds houden we nu geen rekening meer met afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

We hebben ook een rekenmodel gemaakt voor de terugverdientijd van een hybride warmtepomp. Ook bij dit rekenmodel houden we geen rekening met afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

4-2-2024

Warmtefoto laten maken van uw dak 

Marc Schouten is gecertificeerd dronepiloot en ‘thermograaf’. Hij heeft gevraagd of bewoners in onze buurt interesse hebben in vanuit de lucht gemaakte warmtefoto’s van hun dak tijdens de eerstvolgende koude periode. 

Warmtefoto’s vanuit de lucht kunnen aanvullende informatie leveren over de kwaliteit van uw dakisolatie t.o.v. onze warmtescans.  Daarom hebben wij besloten zijn aanbod aan u door te geven. Evert Hasselaar van onze coöperatie zal samen met Marc de foto’s analyseren en met een verslag aan u leveren.

Meer lezen ....

 


DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. De gemeente gaat pas na 2025 verder onderzoeken hoe de buurt Kort Haarlem van het aardgas af kan. Dat betekent ongewenst lang wachten op duidelijkheid. 

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.


LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts €15,00 per jaar. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, onze bankrekening, huis-aan-huis flyers, vergaderruimtes, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst! 

ABONNEREN OP DE GRATIS NIEUWSBRIEF 

Geen zin of tijd om regelmatig op de site kijken? Misschien wilt u zich dan  abonneren op de gratis nieuwsbrief, die we ongeveer 1x per maand via de e-mail versturen?

UITLEG OVER DE SITE VAN DE COÖPERATIE

buurt bevat informatie over de buurt, buurtbijeenkomsten en de  stand van zaken met betrekking tot energiegebruik, isolatie en zonnepanelen;
coöperatie vertelt wie we zijn en bevat onze statuten en huishoudelijk reglement; tevens zijn hier zijn al onze nieuwsbrieven en flyers te vinden;
gemeente bevat links naar de sites van het Energienetwerk Gouda en de Energie Coöperatie Gouda en informatie over gemeentebrede acties en de energiecoaches;
kennis bevat beknopte informatie over allerlei facetten van energie besparen en energie opwekken, subsidies en het beleid van de gemeente Gouda;
ervaringen en tips bevat ervaringen van bewoners met leveranciers en bedrijven, persoonlijke ervaringen met energiebesparing en handige tips
vragen geeft antwoorden op vragen die bij u  leven.