BUURT


De buurt Kort Haarlem in Gouda omvat ongeveer 1800 woningen/appartementen en wordt begrensd door Fluwelensingel, Karnemelksloot, Joubertstraat en Sportlaan.

De buurt vormt samen met de Kadenbuurt, Voorwillens, Vreewijk en Oosterwei de wijk Kort Haarlem.

 

 

Het grootste gedeelte van de woningen dateert van voor de oorlog.

Er zijn dus isolatiemaatregelen nodig om de woningen geschikt te maken om met warmtepomp of warmtenet te verwarmen. 

 

 

Ongeveer 60% van de woningen in de buurt is particulier eigendom.

De rest betreft woningen die worden beheerd door woningcorporaties (de blauwe gedeelten in dit kaartje)


ENERGIE DASHBOARD

Het energie dashboard zal geleidelijk steeds meer inzicht gaan geven waar we staan in de energietransitie: energielabels, energieverbruik, opgewekte energie. 


BUURTBIJEENKOMSTEN

Indien nodig worden er buurtbijeenkomsten georganiseerd (i.v.m. Corona vinden deze bijeenkomsten voorlopig digitaal plaats).

Aankondiging van een buurtbijeenkomst vindt plaats via deze site, via onze nieuwsbrieven en soms via een e-mailbericht of een huis-aan-huis flyer.

Na een bijeenkomst worden z.s.m. een verslag en de eventuele presentaties op deze site gepubliceerd.

meer lezen ...


UITSLAG ENQUETE JANUARI 2021

In januari 2021 is een huis-aan-huis folder bezorgd met daarbij een enquêteformulier en een formulier om contactgegevens door te geven. Dat  heeft ons enig inzicht gegeven in de bekendheid met de energietransitie en de genomen/geplande maatregelen om woningen daar op voor te bereiden. Bovendien heeft deze actie meer dan 100 betalende leden en een bestand met e-mailadressen voor. het verzenden van maandelijkse nieuwsbrieven opgeleverd.

meer lezen ...


VERKENNINGSBUURT

In december 2020 heeft de gemeente heeft de buurt Kort Haarlem aangewezen als één van de vijf verkenningsbuurten, om te onderzoeken wat de beste mogelijkheid is om zo'n buurt aardgasvrij te maken en wat globaal de kosten zullen zijn.

In het eerste kwartaal van 2021 zijn de onderzoeken uitgevoerd door het adviesbureau 'De Warmte Transitie Makers (DWTM).

Op 7 april heeft dit bureau tijdens een digitale bijeenkomst de resultaten van het onderzoek in de buurten Kort Haarlem en Kadenbuurt gepresenteerd.

Presentatie Onderzoek Kort Haarlem Kadebuurt 7 April 2021
PDF – 4,9 MB 583 downloads

Op 22 april 2021 hebben ongeveer 60 bewoners van deze buurten aan de hand van een concept reactie commentaar geleverd op het resultaat van dit onderzoek en de mogelijke aanwijzing van deze buurten als startbuurten. Tevens is een spontane handtekeningenactie georganiseerd tegen het mogelijk aanwijzen als startbuurt.

Op 23 april 2021 zijn de definitieve reactie en het resultaat van de handtekeningenactie aangeboden aan wethouder Niezen.

Kort Haarlem En Kadenbuurt Reactie Op Startwijk Worden
PDF – 85,5 KB 563 downloads

OVERIGE BUURTONDERZOEKEN

Kort Haarlem is een wijk met veel verschillende soorten woningen: flats, appartementen, aaneengesloten huizen, 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen. Een groot deel van de woningen is gebouwd voor 1940, maar delen van de buurt zijn recent gebouwd. Ongeveer 40% van de woningen zijn huurwoningen.

We willen de mogelijkheden (en beperkingen) voor aardgas-vervangende warmte technieken onderzoeken aan de hand van - in eerste instantie - twee "typische" delen van de buurt:

  • IJssellaan - als voorbeeld voor woningen die dicht bij elkaar staan met beperkte ruimte binnen.
  • De driehoek "Van Itersonlaan, Burgemeester Martenssingel, De LaReylaan" - als voorbeeld voor grotere woningen in een ruimer opgezette omgeving.