ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023


Op 13 april 2023 vond de tweede Algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie plaats.

Er waren tien leden aanwezig, die de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 goedkeurden en instemden met het voorstel om de contributie vanaf 2024 te verhogen naar €15 om de vaste kosten van de energiecoöperatie te kunnen betalen. De leden gaven het bestuur toestemming om automatische betaling van de contributie en uitbreiding van het werkgebied naar de Kadenbuurt te onderzoeken.

Na het formele gedeelte werd besproken welke accenten we moeten gaan leggen. De belangrijkste wens bleek meer uitwisseling van kennis en ervaringen. Het bestuur gaat kijken hoe dit te realiseren.

Hieronder kunt u een verslag van zowel het formele als het informele gedeelte downloaden.

Verslag ALV 20230413
PDF – 68,6 KB 156 downloads
Verslag Informele Gedeelte ALV 13 April 2023
PDF – 75,6 KB 142 downloads