OVER SUBSIDIES


Disclaimer:

We doen ons best om de informatie op onze site actueel te houden. De ontwikkelingen gaan echter snel en het is daarom mogelijk dat informatie niet (meer) klopt. Heeft u aanvullingen of denkt u dat informatie niet klopt? Stuur ons dan een e-mail  of reageer via de blauwe knop  'reageren' onderaan een pagina!

Subsidies voor particulieren

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

U kunt maximaal 30% subsidie krijgen voor plaatsing van een warmtepomp, een zonneboiler,  een warmtenet aansluiting of isolatiemaatregelen als u twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren of één isolatiemaatregel én een andere aanschaf. Als u na 2 april 2022 maar 1 isolatiemaatregel hebt genomen, kunt u vanaf 1 januari 2023 daarvoor 15% subsidie krijgen.

Klik hier voor verdere informatie.

Vanaf 1-1-2024 wijzigt de ISDE-regeling op enkele punten. De regelgeving m.b.t. verduurzaming van monumentenpanden wordt soepeler, alleen warmtepompen met energielabel A++  komen nog in aanmerking voor subsidie en de de subsidie voor biobased isolatiemateriaal wordt verhoogd.

Klik hier voor meer informatie.


Energiebesparingslening uit het Nationaal Energie Besparings Fonds

Het gaat hier niet om een subsidie, maar om een lening met gunstige voorwaarden van maximaal 25.000 euro om energiebesparing en energieopwekking te realiseren. Vanaf 1 november 2022 wordt er geen rente meer berekend voor inkomens tot € 45.014 per jaar.

Klik hier voor nadere informatie.


Subsidies voor bedrijven en non-profitorganisaties

 

Subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie Gouda

De gemeente Gouda heeft op 4 november 2022 de 'Subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie' opengesteld.

De gemeente wil met deze subsidie maatschappelijke, culturele en sportorganisaties helpen die te maken hebben met hoge energiekosten.

In totaal is maximaal 1,7 miljoen beschikbaar.

Klik hier voor nadere informatie 


Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Heeft u een bedrijf of (non-profit) instelling en wilt u producent worden van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbaar gas? Dan kunt u ook in 2022 weer in aanmerking komen voor de subsidie. Denk hierbij aan het inzetten van zonnepanelen en het gebruik maken van windenergie, maar ook aan hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie en water.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u de subsidie ontvangt tijdens de exploitatieperiode van uw project. Dit is de periode waarin uw project meer kost dan dat deze oplevert. 

Klik hier voor nadere informatie.

 


Subsidie voor coöperaties en verenigingen van eigenaren

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Ook als energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE) komt u mogelijk in aanmerking voor een exploitatiesubsidie.

Klik hier voor nadere informatie.