welkom » kennis » over subsidies

OVER SUBSIDIES


Subsidies voor particulieren

Groene Bon van de gemeente Gouda

Alleen als huurder van een woning in de gemeente Gouda kun je nog een Groene Bon ter waarde van € 75 aanvragen om je huis tochtvrij, comfortabeler en energiezuiniger te maken. Deze Groene Bon kun je vervolgens besteden bij EOS-verlichting of Gamma.

Vraag je Groene Bon hier aan. Na het aanvragen ontvang je de Groene Bon in je e-mail.


Investeringssubsidie Duurzame Energie van het rijk (ISDE)

Deze nieuwe subsidieregeling is 1 januari 2021 gestart en 1 januari 2022 verhoogd. U kunt subsidie aanvragen voor plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler, voor een warmtenet aansluiting of voor isolatiemaatregelen. In het laatste geval moet u twee  isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel en een andere aanschaf binnen 12 maanden laten uitvoeren door erkende bedrijven en de subsidie binnen 12 maanden na uitvoering aanvragen. Klik hier voor verdere informatie.


Microsubsidie voor particulieren van de provincie Zuid-Holland

Een nieuwe subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland voor o.a. particulieren met een koopwoning tot 250.000 Euro of een huurwoning tot 950 Euro per maand. Klik hier voor nadere informatie.


Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Het betreft een subsidie die de gemeente bij het rijk kan aanvragen om woningeigenaren en woninghuurders financieel te helpen. De gemeente Gouda maakt ook in 2021 van deze regeling gebruik en biedt bewoners o.a. de gelegenheid een 'groene bon' ter waarde van 75 euro aan te vragen. Klik hier voor nadere informatie.


BTW teruggave aanschaf zonnepanelen

Iedereen kan de BTW over aanschaf en plaatsing van zonnepanelen terug krijgen. Voorwaarde is dat de aanschaf en plaatsing is uitgevoerd door een erkend bedrijf. De teruggave moet worden aangevraagd binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aanschaf en plaatsing heeft plaatsgevonden. Klik hier voor nadere informatie.


Energiebesparingslening uit het Nationaal Energie Besparings Fonds

Het gaat hier niet om een subsidie, maar om een lening met gunstige voorwaarden van maximaal 25.000 euro om energiebesparing en energieopwekking te realiseren. Klik hier voor nadere informatie.


Subsidie voor bedrijven en (non profit) instellingen

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Heeft u een bedrijf of (non-profit) instelling en wilt u producent worden van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbaar gas? Dan kunt u ook in 2022 weer in aanmerking komen voor de subsidie. Denk hierbij aan het inzetten van zonnepanelen en het gebruik maken van windenergie, maar ook aan hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie en water.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u de subsidie ontvangt tijdens de exploitatieperiode van uw project. Dit is de periode waarin uw project meer kost dan dat deze oplevert. 

Klik hier voor meer informatie.

Subsidie voor cooperaties en verenigingen van eigenaren

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Ook als energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE) komt u mogelijk in aanmerking voor een exploitatiesubsidie.

Klik hier voor meer informatie.