Plan voor een warmtenet in Kort HaarlemStoppen met gebruik van aardgas?

Nederland gaat de komende decennia stoppen met het gebruik van aardgas. Het is niet meer de vraag of dat moet gebeuren, want dat ligt vast in de Klimaatwet, maar het hoe en wanneer is nog lang niet duidelijk. Veel bewoners maken al plannen voor hun woning, maar andere
bewoners nog niet. Uiteindelijk zal ook u iets moeten doen, maar voorlopig kan niemand u nog verplichten om van het aardgas af te gaan!

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland een plan maken om uiterlijk in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Ook de Gemeente Gouda heeft zo'n plan (Transitie Visie Warmte) gemaakt en is bezig te kijken hoe dit te realiseren. Eén van de mogelijke (deel)oplossingen is het aanleggen van warmtenetten. 

Op 23 november 2023 is een voorstel voor de Wet collectieve warmte (Wcw) ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Deze wet moet de huidige Warmtewet vervangen en biedt o.a. veel meer bescherming voor de verbruikers van een warmtenet. Meer lezen ...


Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een collectieve oplossing ter vervanging van het gebruik van aardgas voor verwarming en tapwater. Ergens in de omgeving wordt heet water gemaakt. Via buizen stroomt dat naar de woningen, waar de warmte wordt overgedragen aan de leidingen voor verwarming en tapwater in de woning. Dit gebeurt met een apparaat zo groot als een cv-ketel. Voor verwarming en tapwater is dan geen gas meer nodig en ook de cv-ketel kan weg.

Een warmtenet ontzorgt de gebruikers:

  • bewoners hoeven geen individuele oplossingen te zoeken/kopen om zonder aardgas warmte en warm tapwater te houden;
  • een bedrijf legt het warmtenet aan en verzorgt daarna bediening en onderhoud;
  • bewoners hoeven meestal geen grote investeringen te doen, maar betalen naast éénmalige aansluitkosten alleen een maandtarief gebaseerd op de warmteafname;
  • een warmtenet scheelt de gebruiker ruimte in huis, want er is geen boilervat nodig en geen ruimte voor een eigen warmtepomp

Om helemaal met aardgas te stoppen, moet op elektrisch koken worden overgestapt.

 

Plan voor een warmtenet in Kort Haarlem?

Onze buurtgenoot Fokke Goudswaard heeft in 2022 een plan gemaakt voor een warmtenet in de Krugerlaan en omgeving. 

In dit plan vindt het maken van heet water plaats door warmte te onttrekken aan de IJssel (aquathermie) en dit met warmtepompen verder op te warmen tot ongeveer 70 graden. Dit gebeurt met elektriciteit, die in Nederland op termijn steeds duurzamer wordt door gebruik van wind- en zonenergie. Een ondergrondse warmte-opslag helpt het verschil in warmtebehoefte tussen zomer en winter op te vangen.

Fokke heeft in samenwerking met adviesbureau DWA, de gemeente Gouda en ons, zijn plan in verschillende buurtbijeenkomsten toegelicht.

Plan Warmtenet Krugerlaan E O Versie 26 Juni 2023
PDF – 580,9 KB 175 downloads
Samenvatting plan warmtenet Krugerlaan e.o. - versie 26 juni 2023
PDF – 243,3 KB 164 downloads

Wat gaat er gebeuren met het plan? 

Op basis van het onderzoek van het adviesbureau DWA en de reacties heeft de Gemeente Gouda besloten het plan verder te onderzoeken op technische en financiële haalbaarheid. Daarvoor is een 'Projectgroep Warmtenet Kort Haarlem' opgericht. De gemeente heeft in april 2024 het advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos gevraagd om dit onderzoek te leiden. De verwachting is dat het onderzoek tussen één en anderhalf  jaar gaat duren. 

Om een warmtenet aan te leggen is (naast technische en financiële haalbaarheid) draagvlak onder de bewoners nodig. Daarom zijn de bewoners van het voorlopige doelgebied vertegenwoordigd in de Projectgroep. Deze vertegenwoordigers zijn gekozen door de 'Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem', bestaande uit zeer betrokken bewoners. De Bewonersgroep zal de communicatie tussen de Projectgroep en de bewoners van het voorlopige doelgebied gaan verzorgen. Het gaat daarbij om tweerichtingsverkeer, dus enerzijds informatie verstrekken aan de bewoner  s en anderzijds vragen en zorgen van de bewoners onder de aandacht brengen van de Projectgroep.