welkom » vragen

VEELGESTELDE VRAGENVRAAG

Waarom zou ik mij bezig houden met energiebesparing?

ANTWOORD

Bijna alle wetenschappers die zich bezig houden met het klimaat voorzien grote problemen in de toekomst door nu al merkbare klimaatverandering en zeggen dat die (in ieder geval grotendeels) wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarom heeft de politiek met grote meerderheden in parlement en gemeenteraden besloten dat we uiterlijk in 2050 geen gebruik meer zullen maken van fossiele brandstoffen. Dat is een grote beslissing en een beetje vergelijkbaar met het halverwege vorige eeuw genomen besluit om de Deltawerken te starten. Niemand wist ook toen hoe het precies moest en iedereen wist dat het veel geld zou gaan kosten. 

Ondertussen kunt u het gebruik van fossiele brandstoffen al verminderen door gedrag,  isoleren en het gebruik van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.. Dat is in ieder geval niet slecht voor het klimaat en in veel gevallen op termijn goed voor uw portemonnee,  Voor sommige maatregelen is de terugverdientijd kort, maar voor anderen heel lang.

T.z.t. zijn deze maatregelen noodzakelijk, omdat voor aardgasvrije warmtelevering goede isolatie van uw woning nodig is (minimaal energielabel B) en warmtepompen veel elektriciteit verbruiken..

U kunt alles later doen, maar het spreiden van de investeringen in de loop van de jaren doet minder pijn.


VRAAG

Waarom moet ik meebetalen aan de energietransitie?

Veel mensen zeggen dat de overheid de energietransitie maar moet betalen, maar de uitgaven van de overheid worden natuurlijk ook door iedereen betaald via de belastingen!

Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat energie nog steeds zo goedkoop is. De meeste huishoudens geven op dit moment meer geld uit aan kleding, vakanties en communicatie dan aan energie. Het is redelijk dat we voor zo iets onmisbaars als elektriciteit en warmte in de toekomst meer zullen gaan betalen.

Het meebetalen betreft vooral het beter isoleren van uw woning, het overstappen op elektrisch koken en het eventueel aanschaffen van zonnepanelen. Als over enkele decennia de levering van fossiel aardgas stopt, zal in veel gevallen sprake zijn van warmtenetten. U betaalt dan voor de levering van elektriciteit (voor zover niet zelf opgewekt) en warmte (indien niet zelf geregeld via een warmtepomp of elektrische verwarming). 

ANTWOORD


VRAAG

Hoe moet ik de noodzakelijke maatregelen betalen?

ANTWOORD

U hoeft niet alle noodzakelijke maatregelen in korte tijd uit te voeren. Om uw woning 'aardgasvrij ready' te maken heeft u nog minimaal tien jaar de tijd. U kunt dus door planning de kosten spreiden en soms maatregelen tegelijk met een verbouwing of renovatie uitvoeren.

Veel maatregelen verdienen zichzelf in minder dan tien  jaar terug. 

Ook helpt de overheid onder bepaalde voorwaarden (zie de pagina subsidies).  Bedenk dat investeren door de lage rente al gauw gunstiger is dan sparen.

Tenslotte is het soms ook een kwestie van prioriteiten stellen. Veel huishoudens investeren nu meermalen keer zoveel geld in bijvoorbeeld de auto dan in de zo onmisbare energie(besparing)!

VRAAG

Waarom moeten wij in Nederland voorop lopen?

ANTWOORD

Binnen de EU lopen we achter. Het percentage duurzame energie in Nederland was in 2020 vergelijkbaar met Frankrijk en België (rond de 25%). Alleen de voormalige Oostbloklanden deden het slechter, maar alle andere landen in Europa beter, want het Europees gemiddelde is 38%.

Buiten de EU gaat het wel bijna overal slechter. Alleen enkele Amerikaanse staten, Brazilië en India deden het beter dan wij.

Hoe meer we gaan merken van de klimaatverandering, hoe meer er overal zal worden gedaan aan het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen. De meeste geïndustrialiseerde landen hebben zich gelukkig verbonden aan de Parijs-akkoorden over beperking van de CO2 uitstoot.

Het is helaas een feit dat sommige landen nog te weinig doen, maar als we ons hierachter verschuilen om ook maar niets te doen schieten we wereldwijd nog minder op. Verbeter de wereld en begin bij jezelf!


VRAAG

Waarom moeten wij van het aardgas af terwijl ze in Duitsland er op overstappen?

ANTWOORD

In mei 2021 heeft de regering besloten het Duitse CO2-reductiedoel voor 2030 aan te scherpen en mogen elektriciteitscentrales geen steen- en bruinkool meer gebruiken. Om voldoende elektriciteit op te wekken zullen er inderdaad nieuwe gascentrales worden gebouwd, Per saldo is dat een grote reductie van CO2., omdat ook nog veel met olie wordt verwarmd.

Het doel is echter zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en daarmee is Duitsland al verder.. In 2020 was dat 45% tegen in Nederland 25%.

Ook Duitsland wil in 2050 een CO2 neutrale energievoorziening. Op dit moment is Duitsland dus al verder dan wij, maar ze volgen een ander pad.

VRAAG

Waarom niet gewoon aardgas vervangen door waterstofgas?

ANTWOORD

Waterstofgas maken kan o.a. op de volgende manieren:

  • Grijs waterstofgas uit aardgas met stroom uit aardgas waarbij CO2 vrijkomt
  • Blauw waterstofgas uit aardgas met stroom uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 wordt opgevangen en ergens opgeslagen
  • Groen waterstofgas uit water met stroom uit zonne-energie en windmolens
  • Paars waterstofgas uit water met stroom uit kernenergie

De energiewaarde van 1 m3 aardgas is gelijk aan de energiewaarde van 3 m3 waterstofgas. Om 1 m3 groen waterstofgas te maken is ongeveer 5 kwh elektriciteit nodig. Het gemiddelde aardgasgebruik van een huishouden in Nederland is 1250 m3 per jaar. Om dit te vervangen door groen waterstofgas is 3 x 5 x 1250 = 18750 kwh elektriciteit nodig!

Om de ongeveer 7 miljoen huishoudens in Nederland van voldoende groen waterstofgas te voorzien is dus 7.000.000 x 18750 kwh = .131.000.000.000 kwh elektriciteit nodig.

Omdat er in 2021 naar schatting 6.700.000.000 kwh per jaar windenergie wordt opgewekt, moet alleen voor het maken van waterstofgas voor huishoudens het aantal windmolens nog bijna 20 x zo groot worden. En dat te bedenken dat huishoudens slechts 13% van alle energie gebruiken inclusief elektriciteit!

Daarom gaan het klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategie Midden-Holland en de gemeente Gouda er vanuit dat alle beschikbare waterstofgas tot 2050 alleen gebruikt zal worden voor:

1. Het maken van producten die nu komen uit aardgas/aardolie. Hiervoor is geen ander alternatief dan waterstofgas.
2. Het bereiken van hoge temperatuur (meer dan 600 graden) voor de procesindustrie, zoals productie van staal.  Alternatieven hiervoor zijn beperkt.
3. Energieopslag voor perioden waarin weinig alternatieve energie wordt opgewekt.
4. Transport over lange afstanden via scheepvaart en rail. 
5. Verwarming van gebouwen waarvoor geen ander alternatief dan waterstofgas is.