Aanmelden als lid van de Energiecoöperatie Kort Haarlem


Vul alle formuliergegevens in en klik daarna op 'Verzenden'.

U kunt de contributie van € 15,00 na verzending van dit formulier overmaken naar NL09TRIO0320354210 t.n.v. Coöperatieve Energie Kort Haarlem U.A. o.v.v. 'Contributie 2024'.

U kunt ook eerst de contributie via IDEAL betalen en daarna het formulier invullen. Klik in dat geval hier of scan de QR-code hiernaast. Na betaling komt u automatisch terug op deze pagina en kunt u het formulier alsnog invullen en verzenden.