ENERGIE DASHBOARD


Met het energie dashboard van de buurt willen we inzichtelijk maken waar we staan in de energietransitie:

  • ten opzichte van het lange termijn doel (energie neutraal en aardgasvrij)
  • ten opzichte van voorgaande jaren
  • ten opzichte van de rest van Gouda

Er wordt regelmatig gewerkt aan dit dashboard... met meer en actuele informatie!

STAND VAN ZAKEN IN DE BUURT

De kaartjes hieronder kan je  ook interactief gebruiken op de bronsites om andere dingen te tonen, in- en uit te zoomen en de kaartjes te verschuiven:

Op de bronsites zelf kijken is leuk om straten in de buurt met elkaar te vergelijken of onze buurt met andere buurten in Gouda.

 

VERBRUIK AARDGAS EN ELEKTRICITEIT IN DE BUURT

Op basis van cijfers van het CBS is hieronder de trend in het  aardgas- en elektriciteitsverbruik in onze buurt t/m 2020 weergegeven.

VERBRUIK PER POSTCODE IN 2019

ZONNEPANELEN IN DE BUURT

Op basis van cijfers van het CBS is hieronder de trend in geplaatste zonnepanelen in onze buurt t/m 2019 weergegeven.

 

HOE STAAT HET MET DE ENERGIECONDITIE VAN ONZE HUIZEN?

Waar we met het dashboard naar toe willen is "het echte" beeld van de wijk, waaraan je kunt zien:

  • hoeveel er nog geïsoleerd moet worden
  • welke isolatie toegepast is
  • of de toegepaste isolatie toekomstbestendig is

Hieronder de situatie van ongeveer 50 woningen uit de buurt. De "klokken" gaan over het isoleren van vloer, gevel, dak en ramen en energie opwekken. We beseffen dat dit niet representatief is voor de buurt, maar het geeft wel aan dat er nog enorm veel moet gebeuren voordat de woningen in onze buurt "aardgasvrij-ready" zijn. 

Bij het beslissen over isoleren stuit je soms op lastige beslissingen, zoals:

  • je hebt buitenmuren zonder spouw, terwijl je huis fijn ingericht is: hoe ga je dan de gevel isoleren?
  • je hebt een mooie houten vloer waar je niet onder kunt komen:  hoe ga je dan de vloer isoleren?