welkom » de cooperatie » energiecoaches

ENERGIECOACHES


Twee van onze buurtbewoners (Evert Hasselaar en Victor van Straaten) zijn actief als energiecoach!

Evert Hasselaar

Victor van Straaten

 

U kunt een bezoek van een energiecoach zelf aanvragen op de site van de Gemeente Gouda.

Een energiecoach komt op verzoek en gratis bij u langs! Hij vult samen met u een vragenlijst in, bekijkt samen met u de woonsituatie en geeft vervolgens vrijblijvend advies over energie besparen, isolatiemogelijkheden en zelf energie opwekken, Dit advies is na te lezen in een verslag van het bezoek. 

De energiecoach geeft u meer inzicht in de werking en het effect van alternatieve energiebronnen en heeft een warmtecamera om energieverlies van uw woning vast te leggen. De foto’s zijn te gebruiken voor vervolgstappen om nog meer te besparen en comfort toe te voegen.