welkom » kennis » subsidies

SUBSIDIES


Hieronder volgen kort de mogelijkheden om energiebesparing en energieopwekking te helpen financieren. Een korte verwijzing helpt u op weg naar informatie elders op internet.

Investeringssubsidie Duurzame Energie van het rijk (ISDE)

Deze nieuwe subsidieregeling is 1 januari 2021 gestart. U kunt subsidie aanvragen voor plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler, voor een warmtenet aansluiting of voor isolatiemaatregelen. In het laatste geval moet u twee  isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel en een andere aanschaf binnen 12 maanden laten uitvoeren door erkende bedrijven en de subsidie binnen 12 maanden na uitvoering aanvragen. Klik hier voor verdere informatie.


Microsubsidie voor particulieren van de provincie Zuid-Holland

Een nieuwe subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland voor o.a. particulieren met een koopwoning tot 250.000 Euro of een huurwoning tot 950 Euro per maand. Klik hier voor nadere informatie.


Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Het betreft een subsidie die de gemeente bij het rijk kan aanvragen om woningeigenaren en woninghuurders financieel te helpen. De gemeente Gouda maakt ook in 2021 van deze regeling gebruik en biedt bewoners o.a. de gelegenheid een 'groene bon' ter waarde van 75 euro aan te vragen. Klik hier voor nadere informatie.


BTW teruggave aanschaf zonnepanelen

Iedereen kan de BTW over aanschaf en plaatsing van zonnepanelen terug krijgen. Voorwaarde is dat de aanschaf en plaatsing is uitgevoerd door een erkend bedrijf. De teruggave moet worden aangevraagd binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aanschaf en plaatsing heeft plaatsgevonden. Klik hier voor nadere informatie.


Energiebesparingslening uit het Nationaal Energie Besparings Fonds

Het gaat hier niet om een subsidie, maar om een lening met gunstige voorwaarden van maximaal 25.000 euro om energiebesparing en energieopwekking te realiseren. Klik hier voor nadere informatie.