Aanmelden als lid van de Energiecoöperatie Kort Haarlem


Vul alle formuliergegevens in en klik daarna op 'Verzenden'. U kunt de contributie na verzending van dit formulier overmaken naar NL09TRIO0320354210 t.n.v. Coöperatieve Energie Kort Haarlem U.A. o.v.v. 'Contributie 2022'.

U kunt ook eerst de contributie via IDEAL betalen door hier te klikken of de QR-code te scannen met uw mobiele telefoon. Na betaling komt u automatisch terug bij dit formulier om het in te vullen en te verzenden.