PROJECTGROEP WARMTENET KORT HAARLEM 


Op 26 juni 2023 heeft de eerste bijeenkomst van de gemeentelijke Projectgroep Warmtenet Kort Haarlem plaatsgevonden. De projectgroep moet de technische en financiële haalbaarheid van het plan onderzoeken. Het streven is dat er voor eind 2024 duidelijkheid hierover komt.

De projectgroep bestaat bij de start uit:

● Marjolein Broos namens de Gemeente Gouda

● Guusje van der Schot en Arthur van Lingen namens de Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem.

● Koen Bakker namens Woonpartners

● Katinka Schipper namens Hoogheemraadschap Rijnland

● Hans Koning namens de Energiecoöperatie Kort Haarlem.

De gemeente zoekt een externe  projectleider/-bureau  voor tenminste twee dagen per week.