welkom » FAQ

VEELGESTELDE VRAGENVRAAG

Waarom zou ik mij bezig houden met energiebesparing?

ANTWOORD

Bijna alle wetenschappers die zich bezig houden met het klimaat voorzien grote problemen in de toekomst door nu al merkbare klimaatverandering en zeggen dat die (in ieder geval grotendeels) wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarom heeft de politiek met grote meerderheden in parlement en gemeenteraden besloten dat we uiterlijk in 2050 geen gebruik meer zullen maken van fossiele brandstoffen. Dat is een grote beslissing en een beetje vergelijkbaar met het halverwege vorige eeuw genomen besluit om de Deltawerken te starten. Niemand wist ook toen hoe het precies moest en iedereen wist dat het veel geld zou gaan kosten. 

Ondertussen kunt u het gebruik van fossiele brandstoffen al verminderen door gedrag,  isoleren en het gebruik van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.. Dat is in ieder geval niet slecht voor het klimaat en in veel gevallen op termijn goed voor uw portemonnee,  Voor sommige maatregelen is de terugverdientijd kort, maar voor anderen heel lang.

T.z.t. zijn deze maatregelen noodzakelijk, omdat voor aardgasvrije warmtelevering goede isolatie van uw woning nodig is (minimaal energielabel B) en warmtepompen veel elektriciteit verbruiken..

U kunt alles later doen, maar het spreiden van de investeringen in de loop van de jaren doet minder pijn.


VRAAG

Waarom moet ik meebetalen aan de energietransitie?

ANTWOORD

Veel mensen zeggen dat de overheid de energietransitie maar moet betalen, maar de uitgaven van de overheid worden natuurlijk ook door iedereen betaald via de belastingen!

Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat energie nog steeds zo goedkoop is. De meeste huishoudens geven op dit moment meer geld uit aan kleding, vakanties en communicatie dan aan energie. Het is redelijk dat we voor zo iets onmisbaars als elektriciteit en warmte in de toekomst meer zullen gaan betalen.

Uiteindelijk zult u van het gas af moeten. We vinden het voor een heleboel dingen normaal dat we maar één centrale voorziening hebben, daarvoor betalen en geen keuze hebben. Zo onderhoudt de overheid één wegennet met belastinggeld,  U betaalt voor de aanschaf van een auto en betaalt wegenbelasting, maar u kunt niet buiten het wegennet om.  De in de toekomst fossielvrije energielevering (elektriciteit en warmte) kunt u daarmee vergelijken. De overheid of energiemaatschappij gaat duurdere fossielvrij opgewekte energie leveren. U betaalt voor de aanschaf van isolatie, zonnepanelen, warmtepomp e.d. en betaalt voor de energielevering, maar u kunt niet buiten de fossielvrije energielevering om. 


VRAAG

Waarom moeten wij in Nederland voorop lopen?

ANTWOORD

Het is een wijd verbreid misverstand dat wij binnen de EU voorop lopen. We lopen juist achter!  Ook buiten de EU in bijvoorbeeld sommige Amerikaanse staten en Brazilië doen ze het beter dan wij

Hoe meer we gaan merken van de klimaatverandering, hoe meer er zal worden gedaan aan het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen. De meeste geïndustrialiseerde landen hebben zich verbonden aan de Parijs-akkoorden over beperking van de CO2 uitstoot.

Duitsland gaat eerst de veel vervuilender oliestook vervangen door gebruik van aardgas. Dat levert veel CO2 besparing op korte termijn  maar op langere termijn wil ook Duitsland van het gas af.

Helaas zijn er ook veel landen die nog weinig doen, maar waarom zou dat ons weerhouden wel het goede te doen?

De energietransitie levert overigens ook veel banen en innovatie op.


VRAAG

Hoe moet ik de noodzakelijke maatregelen betalen?

ANTWOORD

U hoeft niet alle noodzakelijke maatregelen in korte tijd uit te voeren. Om uw woning 'aardgasvrij ready' te maken heeft u nog minimaal tien jaar de tijd. U kunt dus door planning de kosten spreiden en soms maatregelen tegelijk met een verbouwing of renovatie uitvoeren.

Veel maatregelen verdienen zichzelf in minder dan tien  jaar terug. 

Ook helpt de overheid onder bepaalde voorwaarden (zie de pagina subsidies).

Bedenk dat investeren door de lage rente al gauw gunstiger is dan sparen.

Tenslotte is het een kwestie van prioriteiten stellen. De meeste huishoudens investeren nu jaarlijks meer geld in hun auto dan in energiebesparing!