BEWONERSGROEP ENERGIETRANSITIE KORT HAARLEM 


In mei 2023 is de Werkgroep Energietransitie van de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht. In september 2023 heeft de werkgroep besloten de naam te wijzigen in: Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem.

De taken van de bewonersgroep zijn:

 • Bewoners van het doelgebied op de hoogte houden van voortgang, vragen en besluitvorming van de Projectgroep Warmtenet o.a. via buurtbijeenkomsten.
 • Verzamelen van gegevens, vragen, zorgen en standpunten van bewoners in het doelgebied, voor zover van belang voor de besluitvorming en communicatie over het warmtenet.
 • Indien nodig onderwerpen onderzoeken m.b.t. warmtenet of alternatieven, zowel op het gebied van beleid als in operationele zin. 
 • Beantwoorden van vragen van bewoners van het doelgebied..

De groep heeft een mandaat van de EnergiecoöperatieKort Haarlem om zelfstandig op te treden binnen de vastgestelde taken. De Energiecoöperatie Kort Haarlem zorgt voor financiële middelen en faciliteiten zoals de site.

De groep bestaat uitsluitend uit bewoners uit het doelgebied van het plan, die zich op eigen initiatief hebben aangesloten. Op dit moment zijn dat de volgende bewoners:

Burgemeester Martenssingel

 • Jan Hogendoorn
 • Hans Koning 
  (voorzitter werkgroep)
 • Jan Wieringa

Krugerlaan

 • Fokke Goudswaard
 • Arthur den Haan
 • Paul Hupsel
 • Anouk Lammers
 • Frank van der Post
 • Guusje van der Schot
  (vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de Projectgroep Warmtenet)
 • Piet Zoeteweij

Van Itersonlaan

 • Arthur van Lingen

      (vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de Projectgroep Warmtenet)

De La Reylaan

 • Bert Borst
 • Evert Hasselaar
 • Jan de Mos

Nieuwe leden zijn welkom!