welkom » gerelateerde sites

GERELATEERDE SITES


Op Maak Gouda Duurzaam kan je van alles vinden over: nieuwe vormen van energie, voorbereiden op klimaatverandering of een circulaire economie, groener maken van je omgeving, bewoners- en ondernemersinitiatieven en subsidies.

De site van het Energienetwerk Gouda is het interactieve digitale platform voor duurzame buurtinitiatieven in Gouda. 
Wil je jouw initiatief delen met anderen of juist aansluiten bij een buurtinitiatief?

Samenwerking van Croda, Zorgpartners Midden Holland, Promen en de Gemeente Gouda om zonnepanelen op daken van Goudse bedrijven en organisaties te plaatsen. Je kan als inwoner of ondernemer uit Gouda lid worden van de Energiecoöperatie Goudse Panelen en zonparticipaties kopen. Op deze manier verkrijg je gedurende 15 jaar het recht op een jaarlijkse teruggave van de betaalde energiebelasting (je moet wel energie afnemen van ENGIE).

Gouda voor de Wind is een burgerinitiatief gericht op het opwekken van windenergie in de directe omgeving van Gouda, zonder winstoogmerk of commerciële belangen, bestaande uit Gouwenaren die betrokken zijn bij duurzaamheid en die een ruime ervaring hebben met grote (burger)projecten. Je kan als inwoner of ondernemer lid worden en participaties kopen.