Hoewel er een zonnetje scheen, waaide er een koude wind. Maar dat weerhield de bezoekers er blijkbaar niet van om in grote getale op te komen dagen, natuurlijk in eerste instantie voor de artikelen op de rommelmarkt.

Maar ook onze “Energiekraam” werd met belangstelling bekeken en er vonden interessante en informatieve gesprekken plaats, zowel voor de vrager als de aanbieder. Mensen hadden belangstelling voor de gemeentebrochure met besparingstips, voor isolatiematerialen die wij konden laten zien én voor de bezoeken aan huis door een energiecoach .

Tot ons genoegen konden veel bezoekers melden dat ze al volop bezig waren met de aanpak voor hun huis. Sommigen hebben daarvoor een meerjaren besparingsplan opgesteld, zodat de kosten gespreid worden.

Kortom de IJssel-/Josephmarkt is een heel goede gelegenheid gebleken om de relatie met de bewoners te verstevigen en dichter bij de buurt te komen.