Energie Coöperatie Kort Haarlem wint Wim van Beekprijs

Op 25 januari 2024 heeft de jury de winnaar van de Wim van Beekprijs bekendgemaakt. Uit alle
toegekende aanvragen van GoudApot in 2023 is de Energie Coöperatie Kort Haarlem als winnaar uit de
bus gekomen. De jury van de Wim van Beekprijs, bestaande uit Wim van Beek, Robert Kreder en Bram Talman,
feliciteert de winnaar van de Wim van Beekprijs.

Energie Coöperatie Kort Haarlem

De energietransitie, energiearmoede, energieproblemen. De energierekening betaalbaar hebben,
verduurzamen en de rekening betaalbaar houden zijn een opgave. Dit vraagstuk wordt door de Energie
Coöperatie Kort Haarlem gecombineerd met de sociale kant. De Coöperatie organiseert evenementen,
geeft voorlichting en deelt kennis en ervaringen van leden. Laagdrempelige toegang tot informatie en
hulp bij energievraagstukken in de wijk zelf is nu eenmaal toegankelijker dan een loket op afstand.
Bewoners helpen elkaar en trekken gezamenlijk op om, individueel of collectief, hun steentje bij te
dragen aan de energietransitie.
Het energie bespaar-evenement is een lovenswaardig initiatief in een rij van meerdere initiatieven van
de Coöperatie waarbij een actueel vraagstuk wordt gecombineerd met het versterken van sociale
cohesie door in de buurt gezamenlijk op te trekken om de rekensom 1+1 = 3 te realiseren. De drie lijkt
een 4 te worden doordat de Coöperatie naast de kleinere activiteiten het initiatief heeft genomen om
een onderzoek te verrichten naar het aanleggen van een warmtenet waarbij gebruik wordt gemaakt
van aquathermie: warmte uit de Hollandse IJssel.


Eervolle vermeldingen

Deze editie zijn er ook vier eervolle vermeldingen voor andere inwonersinitiatieven.

De organisatie van activiteiten voor de eerste generatie arbeidsmigranten in Gouda Oost kan op
waardering van de jury rekenen. De initiatiefnemer, Mimoun Talbi, is al vele jaren actief om
activiteiten voor, door en met verschillende doelgroepen in de stad te organiseren. Van jongeren tot
zijn leeftijdsgroep. Bij de meest recente activiteit is ook sprake van taallessen en voorlichting waardoor
meer dan onderlinge verbinding wordt bereikt.

Dat een scootmobiel niet een beperking hoeft te zijn bewijst de ScootmobielClub Gouda. Deze club
organiseert activiteiten om er gezamenlijk op uit te trekken en geeft ook trainingen zodat
scootmobielrijders zekerder zijn op de weg. Na de oprichting in 2023 zijn de activiteiten en
samenwerkingen snel uitgebreid. De ScootmobielClub zet, wat gezien kan worden als een beperking,
om in een kracht door zichzelf te organiseren en activeren.

Verborgen achter de Schouwburg bevindt zich Buurthuis de Kade, opgericht in 1948 en nog steeds
actief. Dit buurthuis wordt volledig gerund door vrijwilligers die zo een belangrijke functie in de wijk
faciliteren. Het 75-jarig jubileum in 2023 en de bijdrage die GoudApot daaraan heeft geleverd is dan
ook een vermelding waard, aldus de jury.

Tussen de vele aanvragen bij GoudApot, drie à vier per week, zitten soms projecten die door de
beperkte, ook financiële, omvang en eenvoud onder dreigen te sneeuwen. Een boombordje in het park
moest nodig vervangen worden. Niemand greep in, behalve Trudie Galama. Zij zorgde er voor dat de
bomenroute weer compleet is en in volle glorie beleefd kan worden.