Plan warmtenet Krugerlaan e.o.


26-1-2023

Op 6 februari 2023 zal een informatieve bijeenkomst plaatsvinden voor de bewoners in het voorlopige doelgebied begrensd door:

Joubertstraat, Karnemelksloot, Burgemeester Martenssingel en De La Reylaan. 

Alle bewoners in dit gebied hebben vandaag een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.


28 november 2022

RTV Gouwestad heeft enige tijd geleden aandacht besteed aan het Plan Collectieve Warmtevoorziening Krugerlaan e.o. (Warmtenet).

In hun video wordt o.a. gesproken met de initiatiefnemer Fokke Goudswaard, enkele buurtbewoners en Hans Koning van onze Energiecoöperatie Kort Haarlem.

U kunt het programma hier terugkijken.


10 november 2022

Op 8 november hebben leden van onze coöperatie, de gemeente en de woningcorperatie deelgenomen aan de workshop “Crack de proces”. De bedoeling van de workshop was het proces om te komen tot een duurzaam warmtenet te bekorten. Er deden 8 teams aan mee.  Wij waren het team Krugerlaan Gouda. Deze dag heeft niet perse tot een korter proces geleid maar heeft een goed zicht gegeven welke processen er doorlopen moeten worden en welke partijen een rol hebben om een warmtenet te realiseren. Er komt een verslag van deze dag. Dit verslag zal tzt op onze site beschikbaar komen.


8 oktober 2022

Onze buurtgenoot Fokke Goudswaard heeft een schetsplan gemaakt voor een collectieve warmtevoorziening (warmtenet) ten behoeve van de woningen in de Krugerlaan en omgeving. 

De gemeente Gouda vindt dit plan interessant en mogelijk ook voor andere buurten. Daarom heeft de gemeente subsidie verstrekt om een extern bureau (DWA) de haalbaarheid van het plan te laten onderzoeken.

In september 2022 heeft DWA het eerste van drie onderzoeken afgerond. Op basis daarvan heeft dit geresulteerd in het onderstaande Plan Collectieve Warmtevoorziening Krugerlaan e.o.

Samenvatting Plan Collectieve Warmtevoorziening Krugerlaan E O Versie 1 5 Oktober 2022
PDF – 190,1 KB 121 downloads
Plan collectieve warmtevoorziening Krugerlaan e.o. - versie 1 - 5 oktober 2022
PDF – 451,2 KB 65 downloads

Hoe nu verder?

Wij zullen de komende tijd informatie verstrekken over de voortgang van het plan en een bijeenkomst voor buurtbewoners organiseren.

Behalve technische ontwikkelingen en investeringen is ook meer regelgeving, samenwerking tussen bedrijven en de gemeente en natuurlijk betrokkenheid en draagvlak van de buurtbewoners nodig. Als dit goed verloopt kan wellicht binnen enkele jaren een duidelijke keuzemogelijkheid aan de bewoners geboden worden.

Wat is een warmtenet?

In geval van een warmtenet wordt heet water voor verwarming en douchen via leidingen naar woningen gebracht. Dat hete water moet ergens vandaan komen.

De opwarming vindt plaats door warmte te onttrekken aan oppervlaktewater door middel van een warmtepomp. Dit heet aquathermie en wordt steeds vaker toegepast in Nederland en erbuiten.

Omdat het oppervlaktewater door de zon verwarmd wordt, is dit een duurzame energiebron. Wel kosten warmtepompen en andere delen van de installatie stroom, maar op termijn zal deze duurzamer worden door gebruik van wind- en zonne-energie.

Een ondergrondse warmte-opslag helpt het verschil in warmtebehoefte tussen zomer en winter op te vangen.

Wat zijn de voordelen van een warmtenet?

Bewoners hoeven geen individuele oplossingen te zoeken, zoals een warmtepomp of zonneboiler, om op termijn hun woning zonder aardgas te verwarmen.

Een warmtenet scheelt de gebruiker ruimte in huis. Er is geen boilervat nodig en geen ruimte voor een eigen warmtepomp. In plaats daarvan wordt een ‘afleverset’ geplaatst, die minder groot is.

Een warmtenet ontzorgt de gebruikers. Een bedrijf legt het warmtenet aan en verzorgt daarna bediening en onderhoud. Bewoners hoeven geen grote investeringen te doen, maar betalen na aansluitkosten een maandtarief.

Wat gaat een warmtenet de bewoners kosten?

Het is nog te vroeg om dit precies te zeggen, maar in het plan en in de samenvatting ervan worden wel eerste verwachtingen genoemd. Omdat er in geval van een warmtenet maar één aanbieder zal zijn, is het belangrijk te weten dat de prijzen en diensten onder toezicht zullen staan van de overheid.