Korte inhoud boekje: 'Hoe gaan we dit uitleggen: onze toekomst op een steeds warmere aarde' van Jelmer Mommers

In het eerste deel van dit boekje van Jelmer Mommers legt hij op een heel leesbare manier uit hoe slecht het gaat met ons klimaat en hoe dat is gekomen. Bijna aan het einde van dit deel zegt hij: ‘Als je inmiddels de neiging hebt om in een foetushouding in de hoek van de kamer te gaan liggen: dat heb ik ook’, maar Jelmer blijft optimistisch!

In het tweede deel schets Jelmer eerst nog wat ons te wachten kan staan als we blijven leven volgens het gebruikelijke verhaal van consumeren, uitputting en opwarming van de aarde en ongelijkheid. Maar daarna schets hij wat er kan gebeuren als we beseffen in wat voor wereld we zouden willen wonen en ons daarnaar zouden gaan gedragen.  

In het laatste deel komt aan de orde hoe we dat al steeds meer doen: overheden en bedrijven juridisch verplichten hun beloften en verantwoordelijkheden na te komen, financiële investeringen verplaatsen van de fossiele industrie naar duurzame industrie, de politiek beïnvloeden, onze omgeving veranderen (bijvoorbeeld isoleren en duurzame energie opwekken) en ons gedrag veranderen (bijvoorbeeld minder (vlees) consumeren en minder reizen).

Al lezende ging ik steeds meer geloven dat er inderdaad reden tot optimisme is! Jelmer zegt dat heel vaak is gebleken dat mensen elkaar graag nadoen en dat voorlopers anderen beïnvloeden. Nog niet zo lang geleden is daardoor de slavernij afgeschaft, hebben vrouwen stemrecht gekregen en zijn we gestopt met roken in openbare gelegenheden.

Je kunt het boekje (in papieren vorm of als e-book of luisterboek) gratis ontvangen door een e-mail te sturen naar peggymunnikhuis@12move.nl. De enige voorwaarde is dat je het gaat lezen en het aan anderen doorgeeft of er over vertelt! 

Ter afsluiting van dit initiatief wordt er een klimaatbijeenkomst georganiseerd in de Goudse Schouwburg, met sprekers als Jelmer Mommers, Marjan Minnesma van Urgenda en Lucas de Man van 'Design bij nature'.