welkom » warmtenet kort haarlem

Komt er een warmtenet in Kort Haarlem?

Onze buurtgenoot Fokke Goudzwaard heeft een plan gemaakt voor een warmtenet ten behoeve van de woningen in de Krugerlaan en omgeving.

De gemeente Gouda vindt dit plan interessant en mogelijk ook voor andere buurten. Daarom heeft de gemeente subsidie verstrekt om een extern bureau de haalbaarheid van het plan te laten onderzoeken.

Wat houdt het plan in?

In geval van een warmtenet wordt heet water voor verwarming en douchen via leidingen naar woningen gebracht. Dat hete water moet ergens vandaan komen. In het plan van Fokke wordt warmte onttrokken aan oppervlaktewater. Dit heet aquathermie en wordt steeds vaker toegepast in Nederland en erbuiten. Door middel van een centrale warmtepomp wordt het water verder opgewarmd. Dat kost stroom, maar op termijn wordt deze duurzamer door gebruik van wind- en zonne-energie. Een ondergrondse wateropslag helpt het verschil in warmtebehoefte tussen zomer en winter op te vangen.

Wat zijn de voordelen van een warmtenet?

Bewoners hoeven geen individuele oplossingen te zoeken, zoals een warmtepomp of zonneboiler, om op termijn hun woning zonder aardgas te verwarmen.

Een warmtenet scheelt de gebruiker ruimte in huis. Er is geen boilervat nodig en geen ruimte voor een eigen warmtepomp. In plaats daarvan wordt een ‘afleverset’ geplaatst, die minder groot is.

Een warmtenet ontzorgt de gebruikers. Een bedrijf legt het warmtenet aan en verzorgt daarna bediening en onderhoud. Bewoners hoeven geen grote investeringen te doen, maar betalen na aansluitkosten een maandtarief.

Wat gaat een warmtenet de bewoners kosten?

Dit is een van de belangrijkste onderwerpen van het onderzoek. Hopelijk kan er na het genoemde onderzoek iets concreets over worden gezegd. Er zal worden onderzocht of zo’n warmtenet financieel en technisch haalbaar is en hopelijk ook hoe de kosten voor ons als buurtbewoners er ruwweg uit zouden kunnen gaan zien.

Omdat er in geval van een warmtenet maar één aanbieder zal zijn is het belangrijk te weten dat de prijzen en diensten onder toezicht zullen staan van de overheid.

Hoe nu verder?

Als het haalbaarheidsonderzoek een positief beeld geeft, zullen wij (ECKH) er uitgebreider op terugkomen en een bijeenkomst voor buurtbewoners over organiseren.

In ieder geval zal de aanleg van een warmtenet nog vele jaren duren. Behalve technische ontwikkelingen en investeringen zijn ook meer regelgeving, samenwerking tussen bedrijven en de gemeente en natuurlijk betrokkenheid en draagvlak van de buurtbewoners nodig.

In de tussentijd raden we u aan door te gaan met energie besparen, isoleren, zonnepanelen plaatsen en eventueel als overbrugging een hybride warmtepomp laten installeren.