Betaling contributie 2024


U kunt het lidmaatschap 2024 betalen door de contributie van € 15,00 over te maken naar NL09TRIO0320354210 t.n.v. Coöperatieve Energie Kort Haarlem U.A. o.v.v. 'Contributie 2024'.     

U kunt de contributie ook via IDEAL betalen door hier te klikken of door de QR-code hiernaast te scannen.