welkom » nieuwsarchief

NIEUWSARCHIEF


11-9-2021

In onze buurt nemen al veel bewoners maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen. Binnenkort gaan we samen met de Energie Coöperatie Gouda een actie starten om dat te laten zien! 

Veel bewoners komen echter met argumenten om niets te doen, want dat is wel zo makkelijk. 

Enkele voorbeelden:: 

 1. In Duitsland gaat men een aardgasnet aanleggen. Waarom zouden wij dan met aardgas stoppen? -> lees de vraag hierover in de FAQ - rubriek van deze site
 2. We hebben een gasnet. Laten we dat gaan gebruiken voor groen waterstof, want daarmee kunnen we alle woningen voldoende warm stoken  -> lees de vraag hierover in de FAQ - rubriek van deze site
 3. Wat wij thuis doen haalt weinig uit. De industrie moet veel meer doen, want daar is veel sneller CO2 reductie te halen -> klopt , maar verbeter de wereld en begin bij jezelf én stem bij verkiezingen op politieke partijen die ook de industrie grote stappen wil laten zetten.
 4. Van het gas af gaan kost wel € 40.000 per woning en dat geld heb ik gewoon niet.
  -> kunnen wij ons goed voorstellen, maar je kunt wel beginnen te investeren in kleine stapjes én daarnaast bij de overheid aandringen op meer subsidies en eerlijker verdeling van de lasten.
 5. Ik ben al oud en het zal mijn tijd wel duren -> gefeliciteerd met uw eerbiedwaardige leeftijd, maar heeft u niet een verantwoordelijkheid om de aarde voor de volgende generaties en wereldwijd bewoonbaar te houden?

1-9-2021

Bijna een jaar na het besluit de Energie Coöperatie Kort Haarlem op te richten is het eindelijk zover dat dit juridisch is geregeld!

De statuten zijn bij de notaris gepasseerd en we zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel,


19-8-2021

Ies van der Werf uit Achterwillens is bezig met een uitgebreide zienswijze op de Transitie Visie Warmte.

Hij heeft bovendien een site gemaakt om anderen te helpen zelf een zienswijze te maken. 

Klik op de afbeelding hieronder om je te laten inspireren. 


9-8-2021

Onze voorzitter Evert Hasselaar heeft namens het bestuur van de Energie Cooperatie Kort Haarlem een reactie op de Transitie Visie Warmte naar de gemeente gestuurd.

U kunt tot en met woensdag 8 september uw persoonlijke mening/zienswijze indienen.

Klik hier om de tekst van de visie te downloaden en te lezen hoe u een reactie in kunt indienen.

Zienswijze Van Energie Cooperatie Kort Haarlem
PDF – 495,1 KB 36 downloads

7-8-2021

Het energie-advieswinkeltje (hoek Martensstraat/IJssellaan) is nog tot eind augustus elke zaterdag van 10.00 - 16.00 uur geopend. De koffie staat klaar!


15-7-2021

De concept Transitievisie Warmte Gouda en bijlagen liggen vanaf vandaag ter inzage op het stadhuis.  Wilt u ze in het Huis van de Stad bekijken? Bel dan telefoonnummer 14 0182 voor een afspraak. Hieronder staan de beide documenten in digitale vorm. 

Er is ook een online samenvatting van gemaakt door de gemeente Gouda.

Concept Transitievisie Warmte Gouda
PDF – 5,3 MB 43 downloads
Concept Transitievisie Warmte Gouda Bijlagen
PDF – 3,7 MB 45 downloads

U kunt tot en met woensdag 8 september uw persoonlijke mening/zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

 • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
 • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
 • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw E. ten Cate.

8-7-2021

Energie-advieswinkeltje Kort Haarlem weer open in de zomer!

Iedere zaterdag van 10 juli tot en met 28 augustus van 10.00 -16.00 uur is het energie-advieswinkeltje Kort Haarlem in het fietsenmuseumpje Van Leeuwen (hoek Burg. Martenssingel/IJssellaan) weer geopend om vragen te stellen, gratis advies te krijgen of ervaringen te delen. De koffie staat klaar!


4-7-2021

Informatieavond over de Transitie Visie Warmte op 12 juli 2021

De Transitie Visie Warmte (TVW) is een gemeentelijk document over het wat, waarom, wanneer en hoe van de overgang van aardgas naar andere, schone warmtebronnen in Gouda.

Vanaf 14 juli ligt de visie ter inzage en zal ook op deze site worden gepubliceerd en van 15 juli t/m 8 september kan iedereen er op reageren.

Tijdens een online informatieavond op maandag 12 juli van 19.30 – 21.30 uur krijg je meer te horen over deze visie, wat dit voor jou als inwoner of ondernemer betekent en hoe je hierop kan reageren. 

Programma:
1) Wethouder Hilde Niezen & Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda over de ambities van de gemeente tot 2040 en de rol van de bedrijven
2)
 Energiecoach Paul Christie over de gratis adviezen voor bewoners & Eelco Vink van netbeheerder Stedin over hoe de netbeheerder omgaat met de extra vraag naar (groene) stroom
3)
 Leon van der Meij & Evert Hasselaar, beide van Energiecoöperatie Gouda, over de rol van hun energiecoöperatie in de stad en hoe zij bewoners kunnen helpen.


17-6-2021

Twee nieuwe subsidieregelingen voor isolatie e.d. 

De provincie Zuid-Holland geeft een subsidie van maximaal 3000 Euro voor energiebesparingsmaatregelen bij koopwoningen tot 250.000 Euro of huurwoningen tot 950 Euro per maand.

En bij de gemeente Gouda kan een 'groene bon' worden aangevraagd, waarmee voor 75 Euro aan  energiebesparingsproducten kan worden gekocht bij EOS Verlichting in Gouda of via de webshop van de Woonwijzerwinkel.

Zie verder onder subsidies.


15-6-2021

Eneco presenteert plan om in 2035 energieneutraal te zijn.

Eneco gaat zijn drie grote gascentrales ombouwen of sluiten, investeert extra in hernieuwbare energie-opwekking en stopt per 2025 met de verkoop van nieuwe, volledig op gas gestookte cv-ketels. Het zijn onderdelen van een vandaag gepresenteerd plan om klimaatneutraal te worden in 2035.

'We hopen dat we onze klanten de komende vijftien jaar kunnen helpen af te stappen van de cv-ketel", zegt ceo As Tempelman. "Misschien in eerste instantie naar een hybride ketel, die ingezet kan worden op heel koude dagen. Ook daarmee kunnen we het gasverbruik terugbrengen." Uiteindelijk is het de bedoeling dat wordt overgestapt op een volledig elektrisch aangedreven warmtepomp.

Het idee is om klanten die een nieuwe ketel nodig hebben te verleiden met een duurzame oplossing die financieel aantrekkelijk is. Eneco heeft volgens Tempelman honderdduizenden ketels in onderhoud. Daar gaat het bedrijf wel mee door. "We willen klanten niet in de kou laten staan."

Eneco verwacht dat warmtepompen de komende jaren in steeds meer gevallen rendabel worden. Bij de plannen gaat Eneco ervan uit dat de belastingen op aardgas verder zullen stijgen. Tegelijkertijd hoopt het elektriciteitsbedrijf dat de belastingen op elektriciteit dalen.

Ook wil Eneco in 2035 nog eens 300.000 huizen op duurzame warmtenetten hebben aangesloten en wordt er geïnvesteerd in nieuwe warmtebronnen en zonne- en windparken.


11-6-2021

Leden gevraagd voor een ondersteuningsgroep van de Energiecoöperatie Kort Haarlem

We willen o.a. buurtgenoten adviseren over energie besparen en opwekken, maar kunnen dit niet alleen doen. We hebben de energiecoaches al, maar willen ook gebruik gaan maken van kennis van zoveel mogelijk buurtbewoners.

Daarom nemen we het initiatief een ondersteuningsgroep op te richten en zoeken daarvoor mensen die kennis of ervaring hebben met bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen én ook mensen die tijd hebben om actief kennis op te bouwen en anderszins actief willen meedoen met de energietransitie.

Ons idee is dat de leden van de ondersteuningsgroep actief kennis op internet zoeken, offertes vergelijken, webinars volgen, deskundigen raadplegen, kennis vastleggen en publiceren en buurtgenoten concreet helpen met besparingsadviezen.

Er is een beperkt budget beschikbaar voor vergaderruimte, hulpmiddelen, reiskosten e.d. en natuurlijk zullen het bestuur en de energiecoaches de groep ondersteunen.

Wil je meedoen?

Geef je dan op: www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/de-cooperatie/aanmelden-voor-ondersteuningsgroep


26-5-2021

Kort Haarlem geen startbuurt

Hetcollege van B&W heeft gisteren een memo naar de gemeenteraad gestuurd over de ontwikkelingen m.b.t. de Transitie Visie Warmte Gouda (TVW). Hieronder een korte samenvatting en een link naar de volledige memo.

Alle gemeenten moeten in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen, waarin ze moeten aangeven wanneer welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, moeten de  gemeenten ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend maken.

Het college is gezien de reacties uit de verkenningsbuurten van mening dat het nog te vroeg is om in Gouda al startbuurten aan te wijzen. Dit betekent dat er nog nergens definitieve stappen worden gezet richting aardgasvrij.

Er zijn nog teveel vragen en zorgen. Daarom is eerst meer onderzoek nodig. Om dit onderzoek en de participatie goed te kunnen uitvoeren is het advies in 2022 op twee plekken verder te verkennen. Logische plekken lijken Plaswijck rond het winkelcentrum en de Mammoet (warmtenet met aquathermie) en Middenwillens West (individuele oplossing).

Wel wil het college isoleren, besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen.

Op 12 juli 2021 zal een informatieavond over de TVW worden georganiseerd voor inwoners en andere belanghebbenden. Daarna start de inspraakperiode, waarbij belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen. In oktober moet een tweede versie van de TVW gereed zijn, waarover de gemeenteraad in december zal beslissen.

Memo Raad Stavaza Energietransite Mei 2021 Docx
PDF – 1,7 MB 70 downloads

24-5-2021

De Woonwijzerwinkel organiseert regelmatig webinars. Op 1 juni a.s. van 19.00-20.00 uur gaat het over mogelijkheden en kosten van lage temperatuurverwarming.

Inschrijven via de site van de Woonwijzerwinkel!


10-5-2021

Onlangs is de interactieve site van de Energie Coöperatie Gouda (EcG) in gebruik genomen: www.energienetwerkgouda.nl. De EcG wil met deze site alles en iedereen die in Gouda betrokken is bij de energietransitie bij elkaar brengen.

Wil je jouw initiatief delen met anderen, aansluiten bij een initiatief of reageren op een initiatief? Meld je dan aan of log in met een eerder aangemaakt account (kan ook met je account van GoudaBruist.nl of met je Facebook account).


28-4-2021

Op 23 april hebben de Energie Coöperatie Gouda en de Gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend! De gemeente Gouda en de EcG leggen daarin vast intensief samen te werken aan een duurzamer Gouda met meer actieve betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de energietransitie. 

Meer lezen ...


22-4-2021

Gisteravond heeft een digitale bijeenkomst met ongeveer 60 bewoners plaatsgevonden over een definitieve reactie op de presentatie door het adviesbureau DWTM van hun onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt.

Vandaag werd de definitieve reactie, samen met een lijst met 400 handtekeningen tegen het aanwijzen van deze buurten als startbuurt, aan wethouder Niezen overhandigd.

Kort Haarlem En Kadenbuurt Reactie Op Startwijk Worden
PDF – 85,5 KB 142 downloads

20-4-2021

Vandaag hebben we onze nieuwsbrief nr. 4 verstuurd over de bijeenkomsten m.b.t. het onderzoek van het adviesbureau DWTM in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt. 

Deze nieuwsbrief en oudere nieuwsbrieven zijn hier te downloaden. 


20-4-2021

Een concept reactie van bewoners van Kort Haarlem en de Kadenbuurt op de presentatie van DWTM op 7 april is nu beschikbaar.  U kunt uw mening over deze concept reactie geven tijdens een digitale bijeenkomst op 22 april a.s.

Als u zich nog niet hebt opgegeven voor die bijeenkomst, dan kan dit alsnog!

Concept Reactie Kort Haarlem En Kadenbuurt
PDF – 145,4 KB 88 downloads

11-4-2021

Tijdens de bijeenkomst van 7 april 2021 zijn ook veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt via de chatfunctie. Die zijn nu ook hier te downloaden.


10-4-2021

Op 7 april 2021 heeft het adviesbureau DWTM  (De Warmte Transitie Makers) een presentatie gegeven van het onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt. De presentatie en een  verslag zijn hier te downloaden.

Op 22 april 2021 organiseren wij een digitale bijeenkomst om de reacties van de buurt te inventariseren. 


9-4-2021

De uitslag van de enquête van de gemeente in alle verkenningsbuurten is bekend! U kunt hieronder een samenvatting en een infographic downloaden:

Samenvatting Uitslag Enquete Verkenningsbuurten
PDF – 10,7 KB 86 downloads
Uitslag Enquete Verkenningsbuurten
PDF – 177,4 KB 78 downloads

5-4-2021

Gisteren hing deze mini poster op veel lantaarnpalen in onze buurt!

Het pamflet is niet afkomstig van ons, maar wij zijn blij met iedereen die nadenkt over mogelijke oplossingen voor de energietransitie.

We hopen dus dat deze anonieme activist al lid is van onze coöperatie of dat wil worden!


3-4-2021

Vandaag is onze derde e-mail nieuwsbrief verzonden naar alle buurtbewoners die hebben aangegeven per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden! 

De nieuwsbrief is hier te downloaden.


31-3-2021


Vandaag en morgen verspreiden we weer een huis-aan-huis flyer!

Dit keer een gemeenschappelijke flyer van de Energie coöperatie Kort Haarlem, het Wijkteam Kadebuurt en de gemeente Gouda. 

De flyer bevat een uitnodiging om u op te geven voor een presentatie van de gemeente over het onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadebuurt op 7 april. 2021 om 20.00 uur.. 

Daarnaast bevat de flyer een uitnodiging om u op te geven voor bespreking van een buurt reactie op 22 april 2021 om 20.00 uur.

U kunt de flyer hier downloaden.


22-3-2021

De actie 'gratis warmtescan actie' voor leden is voor deze winter afgesloten! Er hebben 43 leden gebruik gemaakt van deze actie.

We zijn van plan winter 2021/2022 de actie een vervolg te geven. 


19-3-2021

Gisteravond heeft de derde en laatste informatieve digitale buurtbijeenkomst plaatsgevonden. De presentatie van deze buurtbijeenkomsten kunt u downloaden  op de pagina buurtbijeenkomsten


14-3-2021

Sympathieke demonstratie (goed doel, voldoende onderlinge afstand en zonder dat de politie hoefde op te treden) vanmiddag om 15.00 uur op het marktplein in Gouda. Het nieuwe Energienetwerk Gouda was ook aanwezig met een spandoek!


12-3-2021

De Energiecoöperatie Gouda (EcG) is het nieuwe energienetwerk in Gouda!

Het nieuwe energienetwerk wil startende en lopende initiatieven op wijk- en buurtniveau ondersteunen, de krachten bundelen en samenwerken met de gemeente aan de energietransitie. Er komt binnenkort een website van het nieuwe energienetwerk en de gemeente.

Binnen de Energiecoöperatie Gouda is een kerngroep gevormd, bestaande uit bewoners die allemaal al actief zijn in Goudse buurten en wijken. Ook onze voorzitter Evert Hasselaar maakt deel uit van deze kerngroep.

Wij blijven ons bij de Energie Coöperatie Kort Haarlem (EcKH) bezig houden met het motiveren, helpen en op de hoogte te houden van onze eigen buurtgenoten! Het samenwerken van en met bewoners uit onze eigen buurt vinden wij een belangrijke voorwaarde om onze eigen buurt voor te bereiden op de energietransitie!


9-3-2021

Helaas hebben we door de weersomstandigheden  de gratis warmtescan actie weer moeten pauzeren. Van de 45 bewoners die zich hebben opgegeven zijn er 35 bezocht.

De kans op geschikt weer voor een scan neemt nu snel af, maar we vergeten de resterende aanvragers niet!


8-3-2021

Vandaag is onze tweede e-mail nieuwsbrief  verzonden naar alle buurtbewoners die hebben aangegeven per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden! 

De nieuwsbrief is hier te downloaden.


5-3-2021

Gisteravond heeft weer een informatieve digitale buurtbijeenkomst via Zoom plaatsgevonden. Opnieuw hebben meer dan 20 buurtgenoten kennis gemaakt met het bestuur van de coöperatie en veel informatie gekregen (zie de agenda hiernaast). 

Dezelfde bijeenkomst wordt nog één keer georganiseerd op 18 maart.

U kunt zich nog opgeven, als u dat al niet gedaan heeft!


2-3-2021

We gaan weer verder met de actie 'Gratis warmtescan voor leden (voor zover de weersomstandigheden het toelaten).

De leden die eerder een warmtescan hebben aangevraagd kunnen opnieuw geschikte tijdvakken aangeven en hebben vandaag een e-mail daarover gekregen. 


18-2-2021

In de periode 11-14 februari hebben we onder ideale weersomstandigheden ongeveer 20 warmtescans uitgevoerd in het kader van onze actie 'Gratis warmtescan voor leden'.

Helaas kan dat volgens de weersvoorspelling nu even niet meer, want voor een goede warmtescan zijn drie dingen nodig:

 • Er moet minstens 15 graden verschil zitten tussen binnen en buiten temperatuur
 • De gevels moeten droog zijn
 • De gevels mogen niet door de zon verwarmd zijn

Het aanbod blijft echter onbeperkt geldig en we vergeten de resterende aanvragers niet!

Zodra de weersberichten gunstiger zijn, zullen we deze leden opnieuw per-email vragen naar voor hen geschikte tijdvakken. 


16-2-2021

Gisteravond heeft de eerste informatieve digitale buurtbijeenkomst via Zoom plaatsgevonden. Meer dan 20 buurtgenoten hebben kennis gemaakt met het bestuur van de coöperatie en veel informatie gekregen (zie de agenda hiernaast). Ook waren er veel vragen en complimenten voor inhoud en organisatie van de bijeenkomst.

Dezelfde bijeenkomst wordt  nog twee keer georganiseerd (4 maart en 18 maart). U kunt zich nog opgeven, als u dat al niet gedaan heeft!

Vooraf ontvangt u instructie over gebruik van Zoom, een herinnering en een link om aan de bijeenkomst deel te  kunnen nemen.


11-2-2021

De eerste buurtactie van onze energie coöperatie is een feit!

Alle  buurtgenoten, die zich hebben opgegeven als lid, hebben vandaag een gratis warmtescan met een professionele warmtecamera aangeboden gekregen.

Ze kunnen zich opgeven voor een bezoek de komende twee weken (zonder fysiek contact). Later krijgen ze een verslagje met de foto's en een korte analyse.

Ook geïnteresseerd in een gratis warmtescan, maar nog geen lid? 

De flyer is hier te downloaden.


9-2-2021

Onze eerste nieuwsbrief is verzonden naar alle leden en naar iedereen die heeft aangegeven per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden!

Je kunt je ook opgeven voor de maandelijkse nieuwsbrief!

De  nieuwsbrief is hier te downloaden.


6-2-2021

De gemeente deed de afgelopen dagen per brief een oproep voor het invullen van een enquête over aardgasvrij worden. Deze enquête is bedoeld voor de bewoners van alle verkenningsbuurten en zal worden gebruikt om deze te vergelijken.

Onze enquête is vorige maand alleen in onze buurt verspreid en was mede bedoeld om onze buurtgenoten te leren kennen en bij elkaar te brengen.


1-2-2021

Er zijn erg veel enquêteformulieren en contactformulieren ingevuld! Het onderwerp blijkt dus te leven in onze buurt. Binnenkort kunt u de eerste resultaten verwachten!


27-1-2021

Heeft u onze enquête al ingevuld? U kunt de enquête nog tot 1 februari via deze site invullen!


17-1-2021

De Woonwijzerwinkel organiseert op 2 februari. 2021 om 19.00 uur een extra digitaal seminar over subsidiemogelijkheden in 2021 .voor het verduurzamen van uw woning. U kunt zich opgeven via  woonwijzerwinkel.nl/themadagen.


14-1-2021

Uiterlijk 24 januari 2021 krijgen alle bewoners van de buurt Kort Haarlem onze flyer in de brievenbus! Om u te informeren en te motiveren samen met ons energie te besparen en op te wekken!

De flyer is hier te downloaden.

Bij de flyer zijn een enquêteformulier en een contactformulier gevoegd.

Invullen en verzenden kan echter sneller via de enquête op deze site. Wij horen graag van u!


9-12-2020

De Gemeente Gouda heeft o.a. de buurt Kort Haarlem aangewezen als Verkenningsbuurt Energietransitie. Dat betekent dat volgend jaar onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheden om de buurt in de toekomst aardgasvrij te maken.


5-12-2020

De Woonwijzerwinkel organiseert op 15 december 2020 om 18.30 uur een digitaal seminar over veranderingen in regelgeving en leningsmogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning. U kunt zich tot 14 december 16.00 uur opgeven via  woonwijzerwinkel.nl/themadagen.


23-11-2020

Het Energie Netwerk in het Groene Hart (EniGH) gaat samen met Gouda Bruist een nieuwe community site bouwen,  waar alle initiatieven m.b.t. de energietransitie elkaar kunnen ontmoeten.  Uiteraard doet de Energie Coöperatie Kort Haarlem ook mee!


6-11-2020

Eerste concept van de site van Energie Coöperatie Kort Haarlem gereed


23-10-2020

De Gemeente Gouda verstrekt een eenmalige subsidie aan de Energie Coöperatie Kort Haarlem in oprichting.


7-9-2020

Initiatief tot oprichting van de Energie Coöperatie Kort Haarlem in het fietsmuseum van Peter van Leeuwen.