welkom » nieuwsarchief

NIEUWSARCHIEF


28-4-2021

Op 23 april hebben de Energie Coöperatie Gouda en de Gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend! De gemeente Gouda en de EcG leggen daarin vast intensief samen te werken aan een duurzamer Gouda met meer actieve betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de energietransitie. 

Meer lezen ...


22-4-2021

Gisteravond heeft een digitale bijeenkomst met ongeveer 60 bewoners plaatsgevonden over een definitieve reactie op de presentatie door het adviesbureau DWTM van hun onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt.

Vandaag werd de definitieve reactie, samen met een lijst met 400 handtekeningen tegen het aanwijzen van deze buurten als startbuurt, aan wethouder Niezen overhandigd.

Kort Haarlem En Kadenbuurt Reactie Op Startwijk Worden
PDF – 85.5 KB 95 downloads

20-4-2021

Vandaag hebben we onze nieuwsbrief nr. 4 verstuurd over de bijeenkomsten m.b.t. het onderzoek van het adviesbureau DWTM in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt. 

Deze nieuwsbrief en oudere nieuwsbrieven zijn hier te downloaden. 


20-4-2021

Een concept reactie van bewoners van Kort Haarlem en de Kadenbuurt op de presentatie van DWTM op 7 april is nu beschikbaar.  U kunt uw mening over deze concept reactie geven tijdens een digitale bijeenkomst op 22 april a.s.

Als u zich nog niet hebt opgegeven voor die bijeenkomst, dan kan dit alsnog!

Concept Reactie Kort Haarlem En Kadenbuurt
PDF – 145.4 KB 47 downloads

11-4-2021

Tijdens de bijeenkomst van 7 april 2021 zijn ook veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt via de chatfunctie. Die zijn nu ook hier te downloaden.


10-4-2021

Op 7 april 2021 heeft het adviesbureau DWTM  (De Warmte Transitie Makers) een presentatie gegeven van het onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadenbuurt. De presentatie en een  verslag zijn hier te downloaden.

Op 22 april 2021 organiseren wij een digitale bijeenkomst om de reacties van de buurt te inventariseren. 


9-4-2021

De uitslag van de enquête van de gemeente in alle verkenningsbuurten is bekend! U kunt hieronder een samenvatting en een infographic downloaden:

Samenvatting Uitslag Enquete Verkenningsbuurten
PDF – 10.7 KB 44 downloads
Uitslag Enquete Verkenningsbuurten
PDF – 177.4 KB 37 downloads

5-4-2021

Gisteren hing deze mini poster op veel lantaarnpalen in onze buurt!

Het pamflet is niet afkomstig van ons, maar wij zijn blij met iedereen die nadenkt over mogelijke oplossingen voor de energietransitie.

We hopen dus dat deze anonieme activist al lid is van onze coöperatie of dat wil worden!


3-4-2021

Vandaag is onze derde e-mail nieuwsbrief verzonden naar alle buurtbewoners die hebben aangegeven per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden! 

De nieuwsbrief is hier te downloaden.


31-3-2021


Vandaag en morgen verspreiden we weer een huis-aan-huis flyer!

Dit keer een gemeenschappelijke flyer van de Energie coöperatie Kort Haarlem, het Wijkteam Kadebuurt en de gemeente Gouda. 

De flyer bevat een uitnodiging om u op te geven voor een presentatie van de gemeente over het onderzoek in de verkenningsbuurten Kort Haarlem en Kadebuurt op 7 april. 2021 om 20.00 uur.. 

Daarnaast bevat de flyer een uitnodiging om u op te geven voor bespreking van een buurt reactie op 22 april 2021 om 20.00 uur.

U kunt de flyer hier downloaden.


22-3-2021

De actie 'gratis warmtescan actie' voor leden is voor deze winter afgesloten! Er hebben 43 leden gebruik gemaakt van deze actie.

We zijn van plan winter 2021/2022 de actie een vervolg te geven. 


19-3-2021

Gisteravond heeft de derde en laatste informatieve digitale buurtbijeenkomst plaatsgevonden. De presentatie van deze buurtbijeenkomsten kunt u downloaden  op de pagina buurtbijeenkomsten


14-3-2021

Sympathieke demonstratie (goed doel, voldoende onderlinge afstand en zonder dat de politie hoefde op te treden) vanmiddag om 15.00 uur op het marktplein in Gouda. Het nieuwe Energienetwerk Gouda was ook aanwezig met een spandoek!


12-3-2021

De Energiecoöperatie Gouda (EcG) is het nieuwe energienetwerk in Gouda!

Het nieuwe energienetwerk wil startende en lopende initiatieven op wijk- en buurtniveau ondersteunen, de krachten bundelen en samenwerken met de gemeente aan de energietransitie. Er komt binnenkort een website van het nieuwe energienetwerk en de gemeente.

Binnen de Energiecoöperatie Gouda is een kerngroep gevormd, bestaande uit bewoners die allemaal al actief zijn in Goudse buurten en wijken. Ook onze voorzitter Evert Hasselaar maakt deel uit van deze kerngroep.

Wij blijven ons bij de Energie Coöperatie Kort Haarlem (EcKH) bezig houden met het motiveren, helpen en op de hoogte te houden van onze eigen buurtgenoten! Het samenwerken van en met bewoners uit onze eigen buurt vinden wij een belangrijke voorwaarde om onze eigen buurt voor te bereiden op de energietransitie!


9-3-2021

Helaas hebben we door de weersomstandigheden  de gratis warmtescan actie weer moeten pauzeren. Van de 45 bewoners die zich hebben opgegeven zijn er 35 bezocht.

De kans op geschikt weer voor een scan neemt nu snel af, maar we vergeten de resterende aanvragers niet!


8-3-2021

Vandaag is onze tweede e-mail nieuwsbrief  verzonden naar alle buurtbewoners die hebben aangegeven per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden! 

De nieuwsbrief is hier te downloaden.


5-3-2021

Gisteravond heeft weer een informatieve digitale buurtbijeenkomst via Zoom plaatsgevonden. Opnieuw hebben meer dan 20 buurtgenoten kennis gemaakt met het bestuur van de coöperatie en veel informatie gekregen (zie de agenda hiernaast). 

Dezelfde bijeenkomst wordt nog één keer georganiseerd op 18 maart.

U kunt zich nog opgeven, als u dat al niet gedaan heeft!


2-3-2021

We gaan weer verder met de actie 'Gratis warmtescan voor leden (voor zover de weersomstandigheden het toelaten).

De leden die eerder een warmtescan hebben aangevraagd kunnen opnieuw geschikte tijdvakken aangeven en hebben vandaag een e-mail daarover gekregen. 


18-2-2021

In de periode 11-14 februari hebben we onder ideale weersomstandigheden ongeveer 20 warmtescans uitgevoerd in het kader van onze actie 'Gratis warmtescan voor leden'.

Helaas kan dat volgens de weersvoorspelling nu even niet meer, want voor een goede warmtescan zijn drie dingen nodig:

  • Er moet minstens 15 graden verschil zitten tussen binnen en buiten temperatuur
  • De gevels moeten droog zijn
  • De gevels mogen niet door de zon verwarmd zijn

Het aanbod blijft echter onbeperkt geldig en we vergeten de resterende aanvragers niet!

Zodra de weersberichten gunstiger zijn, zullen we deze leden opnieuw per-email vragen naar voor hen geschikte tijdvakken. 


16-2-2021

Gisteravond heeft de eerste informatieve digitale buurtbijeenkomst via Zoom plaatsgevonden. Meer dan 20 buurtgenoten hebben kennis gemaakt met het bestuur van de coöperatie en veel informatie gekregen (zie de agenda hiernaast). Ook waren er veel vragen en complimenten voor inhoud en organisatie van de bijeenkomst.

Dezelfde bijeenkomst wordt  nog twee keer georganiseerd (4 maart en 18 maart). U kunt zich nog opgeven, als u dat al niet gedaan heeft!

Vooraf ontvangt u instructie over gebruik van Zoom, een herinnering en een link om aan de bijeenkomst deel te  kunnen nemen.


11-2-2021

De eerste buurtactie van onze energie coöperatie is een feit!

Alle  buurtgenoten, die zich hebben opgegeven als lid, hebben vandaag een gratis warmtescan met een professionele warmtecamera aangeboden gekregen.

Ze kunnen zich opgeven voor een bezoek de komende twee weken (zonder fysiek contact). Later krijgen ze een verslagje met de foto's en een korte analyse.

Ook geïnteresseerd in een gratis warmtescan, maar nog geen lid? 

De flyer is hier te downloaden.


9-2-2021

Onze eerste nieuwsbrief is verzonden naar alle leden en naar iedereen die heeft aangegeven per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden!

Je kunt je ook opgeven voor de maandelijkse nieuwsbrief!

De  nieuwsbrief is hier te downloaden.


6-2-2021

De gemeente deed de afgelopen dagen per brief een oproep voor het invullen van een enquête over aardgasvrij worden. Deze enquête is bedoeld voor de bewoners van alle verkenningsbuurten en zal worden gebruikt om deze te vergelijken.

Onze enquête is vorige maand alleen in onze buurt verspreid en was mede bedoeld om onze buurtgenoten te leren kennen en bij elkaar te brengen.


1-2-2021

Er zijn erg veel enquêteformulieren en contactformulieren ingevuld! Het onderwerp blijkt dus te leven in onze buurt. Binnenkort kunt u de eerste resultaten verwachten!


27-1-2021

Heeft u onze enquête al ingevuld? U kunt de enquête nog tot 1 februari via deze site invullen!


17-1-2021

De Woonwijzerwinkel organiseert op 2 februari. 2021 om 19.00 uur een extra digitaal seminar over subsidiemogelijkheden in 2021 .voor het verduurzamen van uw woning. U kunt zich opgeven via  woonwijzerwinkel.nl/themadagen.


14-1-2021

Uiterlijk 24 januari 2021 krijgen alle bewoners van de buurt Kort Haarlem onze flyer in de brievenbus! Om u te informeren en te motiveren samen met ons energie te besparen en op te wekken!

De flyer is hier te downloaden.

Bij de flyer zijn een enquêteformulier en een contactformulier gevoegd.

Invullen en verzenden kan echter sneller via de enquête op deze site. Wij horen graag van u!


9-12-2020

De Gemeente Gouda heeft o.a. de buurt Kort Haarlem aangewezen als Verkenningsbuurt Energietransitie. Dat betekent dat volgend jaar onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheden om de buurt in de toekomst aardgasvrij te maken.


5-12-2020

De Woonwijzerwinkel organiseert op 15 december 2020 om 18.30 uur een digitaal seminar over veranderingen in regelgeving en leningsmogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning. U kunt zich tot 14 december 16.00 uur opgeven via  woonwijzerwinkel.nl/themadagen.


23-11-2020

Het Energie Netwerk in het Groene Hart (EniGH) gaat samen met Gouda Bruist een nieuwe community site bouwen,  waar alle initiatieven m.b.t. de energietransitie elkaar kunnen ontmoeten.  Uiteraard doet de Energie Coöperatie Kort Haarlem ook mee!


6-11-2020

Eerste concept van de site van Energie Coöperatie Kort Haarlem gereed


23-10-2020

De Gemeente Gouda verstrekt een eenmalige subsidie aan de Energie Coöperatie Kort Haarlem in oprichting.


7-9-2020

Initiatief tot oprichting van de Energie Coöperatie Kort Haarlem in het fietsmuseum van Peter van Leeuwen.